Vamp
Ke Long

Ke Long, Long Ke
du lot meg se
ditt fjerne Kina litegrann.
Det kom på dikt, og brev og ord
med blomsterstøv på vingene
fra Soloppgangens land.

Ke Long, Long Ke
det må'kje skje
at eg får ha deg altfor nær.
Ditt navn e liljer av papir.
Og han så får, han miste alt
så drømmane har kjær.

Ke Long, Long Ke
skriv dikt i fre'
Den tynne månen e ein sang.
Om deg og meg, to mennesker.
På kver sin bredd, på breddane
av floden Yangtzekiang.

Ke Long, Long Ke
dikt bambustre
og silkeormar i kokong.
Me synge på den same jord.
Men hjerta mitt e trøtt og slitt.
og ditt e ungt, Ke Long.Mirror lyrics:


og ditt e ungt, Ke Long.
Men hjerta mitt e trøtt og slitt.
Me synge på den same jord.
og silkeormar i kokong.
dikt bambustre
Ke Long, Long Ke

av floden Yangtzekiang.
På kver sin bredd, på breddane
Om deg og meg, to mennesker.
Den tynne månen e ein sang.
skriv dikt i fre'
Ke Long, Long Ke

så drømmane har kjær.
Og han så får, han miste alt
Ditt navn e liljer av papir.
at eg får ha deg altfor nær.
det må'kje skje
Ke Long, Long Ke

fra Soloppgangens land.
med blomsterstøv på vingene
Det kom på dikt, og brev og ord
ditt fjerne Kina litegrann.
du lot meg se
Ke Long, Long Ke


Relevant Tags:
KKe LLong e ong eK oLng le kong lKe kLong Kle Lkong oe oong oKe oLong Koe Loong me pong mKe pLong
Kme Lpong je jKe Lng Kje Lnog ie Lkng iKe Kie Lokng Kee L9ng K L9ong Ke Lo9ng Ks L0ng
Kse L0ong Kes Lo0ng K3 Llng K3e Llong Ke3 Lolng Kf Ling Kfe Liong Kef Loing Kr LonngHOME
Popular Songs:
wound time can't erase

five finger crawl

wish that i was there

you done lost your good thing now␓pt 1 (1929)

the thorn upon the rose

new application

back door friend

jean guy lger

all out of ideas

time after time

i'm in the world

kings of tomorrow

your love is king

blue smoke

miel

society's child

who do you trust

god loves his children

gitana

august october

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us