Vamp
Hestane Str I Regnet

Når mitt sinn er fylt av drømmar
mer dunkle, mer fjerne
enn min tanke kan forklare,
mer ville, mer hete
enn mitt hjerte kan forstå,
vil eg bare stå i regnet
slik som hester står i regnet
på en bred og saftig slette
mellom tunge fjell som her

Stå å kjenna kroppen suge
dette svale, sterke, våte,
som i strie strømmer siler
over ansikt hår og hender.
Likne skogen der den suger
som et varn av himlen bryster.
likne sletten full av sødme,
sitrende av fromt begjær.

Slik som hester står i regnet,
lutende med våte flanker,
og lar duft av muld og væte
drive sterkt og søtt i sinnet,
vil jeg bare stå og være
og la himmel yret falle,
inni tanken fri for feber
følge drømmene til klarhet
i en steil og stille ro.
Mirror lyrics:i en steil og stille ro.
følge drømmene til klarhet
inni tanken fri for feber
og la himmel yret falle,
vil jeg bare stå og være
drive sterkt og søtt i sinnet,
og lar duft av muld og væte
lutende med våte flanker,
Slik som hester står i regnet,

sitrende av fromt begjær.
likne sletten full av sødme,
som et varn av himlen bryster.
Likne skogen der den suger
over ansikt hår og hender.
som i strie strømmer siler
dette svale, sterke, våte,
Stå å kjenna kroppen suge

mellom tunge fjell som her
på en bred og saftig slette
slik som hester står i regnet
vil eg bare stå i regnet
enn mitt hjerte kan forstå,
mer ville, mer hete
enn min tanke kan forklare,
mer dunkle, mer fjerne
Når mitt sinn er fylt av drømmar


Relevant Tags:
HHestane SStr II RRegnet estane tr egnet eHstane tSr I eRgnet jestane ztr j degnet jHestane zStr jI dRegnet Hjestane Sztr Ij Rdegnet
uestane wtr 9 4egnet uHestane wStr 9I 4Regnet Huestane Swtr I9 R4egnet nestane dtr l gegnet nHestane dStr lI gRegnet Hnestane Sdtr Il Rgegnet
bestane etr o tegnet bHestane eStr oI tRegnet Hbestane Setr Io Rtegnet gestane xtr k 5egnet gHestane xStr kI 5Regnet Hgestane Sxtr Ik R5egnet
yestane atr 8 fegnet yHestane aStr 8I fRegnet Hyestane Satr I8 Rfegnet Heestane Sttr u eegnet Hstane Sr uI eRegnet Hsetane Str Iu Reegnet
Hsstane Sfr Hsestane Sftr Rgnet Hesstane Stfr Rgenet H3stane S5r Rsgnet H3estane S5tr Rsegnet He3stane St5r Resgnet
Hfstane Shr R3gnet Hfestane Shtr R3egnet Hefstane Sthr Re3gnet Hrstane Syr Rfgnet Hrestane Sytr Herstane Styr Refgnet
H4stane S6r Rrgnet H4estane S6tr Rregnet He4stane St6r Rergnet Hdstane Sgr R4gnet Hdestane Sgtr Hedstane Stgr Re4gnet
Hwstane Srr Rdgnet Hwestane Srtr Hewstane Strr Redgnet Str Rwgnet Hetane Str Rwegnet Hetsane Str Rewgnet
Heztane St㴴r Reggnet Hezstane Str Renet Hesztane Str Renget Hewtane Strr Rehnet St Rehgnet Heswtane Str Reghnet
Hedtane Std Reynet Stdr Reygnet Hesdtane Strd Regynet Heetane St4 Rebnet St4r Rebgnet Hesetane Str4 Regbnet
Hextane Stg Revnet Hexstane Stgr Revgnet Hesxtane Strg Regvnet Heatane Stt Refnet Heastane Sttr Hesatane Strt Regfnet
Hesttane St5 Retnet Hesane St5r Retgnet Hesatne Str5 Regtnet Hesfane Stf Regnnet Hesftane Stfr Reget Hestfane Strf RegentHOME
Popular Songs:
troubles of my own

un ange frappe € ma porte

brave men run (demo)

kansas city

haunt me

se venedig og d

suddenly

la chica que baila

the crown and the ring (lament of the kings)

chasing the wind

secret

breakfast with my shadow

dernier voyage

lay down sally

amish paradise

i wanted you to know

i set my friends on fire

tears of gold

rag time

il nous faudra parler d'amour un jour

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us