Urszula
Sweet Sweet Tulipan

To nic, ¿e w g³osie smutku nuta
Na sercu niewidzialna obrêcz
Nie jestem w koñcu taka g³upia
Nie mówcie mi, co dla mnie dobre

Sweet, sweet Tulipan
Ja wzdycham grudzieñ czy maj
Sweet, sweet Tulipan
Bez pytañ wróæ, adres znasz

A gdybyœ chcia³ widzieæ moje ³zy
Lepiej idŸ, to nie film
Tu ka¿dy gest godzi prosto w serce
Tylko sk³am... Powiem ci
- Zamknij swój ¿al... i drzwi

Mi³oœæ, jak kwiatek gdy zakwita
Czujê, ¿e nadejœæ musi koniec
Czy to jest wina ogrodnika
¯e tulipany schn¹ w wazonie

Sweet, sweet Tulipan
Ja wzdycham grudzieñ czy maj
Sweet, sweet Tulipan
Bez pytañ wróæ, adres znasz

A gdybyœ chcia³ widzieæ moje ³zy
Lepiej idŸ, to nie film
Tu ka¿dy gest godzi prosto w serce
Tylko sk³am... Powiem ci
- Zamknij swój ¿al... i drzwi


Mirror lyrics:

- Zamknij swój ¿al... i drzwi
Tylko sk³am... Powiem ci
Tu ka¿dy gest godzi prosto w serce
Lepiej idŸ, to nie film
A gdybyœ chcia³ widzieæ moje ³zy

Bez pytañ wróæ, adres znasz
Sweet, sweet Tulipan
Ja wzdycham grudzieñ czy maj
Sweet, sweet Tulipan

¯e tulipany schn¹ w wazonie
Czy to jest wina ogrodnika
Czujê, ¿e nadejœæ musi koniec
Mi³oœæ, jak kwiatek gdy zakwita

- Zamknij swój ¿al... i drzwi
Tylko sk³am... Powiem ci
Tu ka¿dy gest godzi prosto w serce
Lepiej idŸ, to nie film
A gdybyœ chcia³ widzieæ moje ³zy

Bez pytañ wróæ, adres znasz
Sweet, sweet Tulipan
Ja wzdycham grudzieñ czy maj
Sweet, sweet Tulipan

Nie mówcie mi, co dla mnie dobre
Nie jestem w koñcu taka g³upia
Na sercu niewidzialna obrêcz
To nic, ¿e w g³osie smutku nuta


Relevant Tags:
SSweet SSweet TTulipan weet weet ulipan wSeet wSeet uTlipan zweet zweet fulipan zSweet zSweet fTulipan Szweet Szweet Tfulipan
wweet wweet 5ulipan wSweet wSweet 5Tulipan Swweet Swweet T5ulipan dweet dweet hulipan dSweet dSweet hTulipan Sdweet Sdweet Thulipan
eweet eweet yulipan eSweet eSweet yTulipan Seweet Seweet Tyulipan xweet xweet 6ulipan xSweet xSweet 6Tulipan Sxweet Sxweet T6ulipan
aweet aweet gulipan aSweet aSweet gTulipan Saweet Saweet Tgulipan rulipan Seet Seet rTulipan Sewet Sewet Trulipan
Saeet Saeet Tuulipan Tlipan Swaeet Swaeet Tluipan S3eet S3eet Thlipan S3weet S3weet Sw3eet Sw3eet Tuhlipan
Sdeet Sdeet T7lipan T7ulipan Swdeet Swdeet Tu7lipan Seeet Seeet Tklipan Tkulipan Sweeet Sweeet Tuklipan
Sseet Sseet Tilipan Ssweet Ssweet Tiulipan Swseet Swseet Tuilipan S2eet S2eet T8lipan S2weet S2weet T8ulipan Sw2eet Sw2eet Tu8lipan
Sqeet Sqeet Tjlipan Sqweet Sqweet Tjulipan Swqeet Swqeet Tujlipan Tylipan Swet Swet Sweet Sweet Tuylipan
Swset Swset Tullipan Tuipan Sweset Sweset Tuilpan Sw3et Sw3et Tukipan Swe3et Swe3et Tulkipan Swfet Swfet Tuoipan
Swfeet Swfeet Tuolipan Swefet Swefet Tuloipan Swret Swret Tupipan Swreet Swreet Tuplipan Sweret Sweret Tulpipan Sw4et Sw4et TuliipanHOME
Popular Songs:
twisted words

that's you and me

militares subnormales

best wishes

across yer ocean

perdidon en la noche

not sure

walk the way the wind blows

say say say

great speckled bird

out of the woods

tomorrow starts today

belki stmzden bir ku geer

mankind

fun

riddle song

argumento

hey tonight

combustion lente

seperate lives

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us