Gorki
Mijn Dierbare Vijand

Zij hield heel veel van kleuters en van dieren
En van de vogels in het veld
En zij vond dat je alles moest delen
En dat ik alleen maar leefde voor mijzelf

Mijn dierbare vijand
Mijn prachtige vijand
Mijn dierbare vijand
Die mij bemint

In haar dagboek kom ik niet meer voor
Er zijn jonge jongens met ringen in een oor
Ik zei jouw dwaze lijf is alleen van mij
En dat was iets dat zij niet begrijpen kon

Mijn dierbare vijand
Mijn prachtige vijand
Mijn dierbare vijand
Die mij bemint

Haar schim staat elke nacht
Weer voor mijn deur
Ze vraagt mij of ze binnen komen kan
Ze bestaat niet en toch ruik ik haar geur
De geur van zure melk en oude honing
Kom binnen
Kom binnen
Kom binnen
Kom binnen

Mijn dierbare vijand
Mijn prachtige vijand
Mijn dierbare vijand
Die mij bemint

Mijn dierbare vijand
Mijn prachtige vijand
Mijn dierbare vijand
Die mij bemint
Die mij bemint

© Copyright De Vos - Gorki


Mirror lyrics:

© Copyright De Vos - Gorki

Die mij bemint
Die mij bemint
Mijn dierbare vijand
Mijn prachtige vijand
Mijn dierbare vijand

Die mij bemint
Mijn dierbare vijand
Mijn prachtige vijand
Mijn dierbare vijand

Kom binnen
Kom binnen
Kom binnen
Kom binnen
De geur van zure melk en oude honing
Ze bestaat niet en toch ruik ik haar geur
Ze vraagt mij of ze binnen komen kan
Weer voor mijn deur
Haar schim staat elke nacht

Die mij bemint
Mijn dierbare vijand
Mijn prachtige vijand
Mijn dierbare vijand

En dat was iets dat zij niet begrijpen kon
Ik zei jouw dwaze lijf is alleen van mij
Er zijn jonge jongens met ringen in een oor
In haar dagboek kom ik niet meer voor

Die mij bemint
Mijn dierbare vijand
Mijn prachtige vijand
Mijn dierbare vijand

En dat ik alleen maar leefde voor mijzelf
En zij vond dat je alles moest delen
En van de vogels in het veld
Zij hield heel veel van kleuters en van dieren


Relevant Tags:
MMijn DDierbare VVijand ijn ierbare ijand iMjn iDerbare iVjand jijn xierbare bijand jMijn xDierbare bVijand Mjijn Dxierbare Vbijand
kijn eierbare cijand kMijn eDierbare cVijand Mkijn Deierbare Vcijand nijn fierbare gijand nMijn fDierbare gVijand Mnijn Dfierbare Vgijand
Miijn rierbare fijand Mjn rDierbare fVijand Mjin Drierbare Vfijand Mjjn cierbare Viijand cDierbare Vjand Mijjn Dcierbare Vjiand
M9jn sierbare Vjjand M9ijn sDierbare Vjijand Mi9jn Dsierbare Vijjand Mljn Diierbare V9jand Mlijn Derbare V9ijand Miljn Deirbare Vi9jand
Mojn Djerbare Vljand Moijn Djierbare Vlijand Miojn Dijerbare Viljand Mkjn D9erbare Vojand D9ierbare Voijand Mikjn Di9erbare Viojand
M8jn Dlerbare Vkjand M8ijn Dlierbare Vkijand Mi8jn Dilerbare Vikjand Mujn Doerbare V8jand Muijn Doierbare V8ijand Miujn Dioerbare Vi8jand
Dkerbare Vujand Min Dkierbare Vuijand Minj Dikerbare Viujand Mikn D8erbare D8ierbare Viand Mijkn Di8erbare Viajnd
Miin Duerbare Vikand Duierbare Mijin Diuerbare Vijkand Mimn Dieerbare Viiand Mimjn Dirbare Mijmn Direbare Vijiand
Minn Disrbare Vimand Minjn Diserbare Vimjand Mijnn Diesrbare Vijmand Mihn Di3rbare Vinand Mihjn Di3erbare Vinjand Mijhn Die3rbare Vijnand
Miun Difrbare Vihand Diferbare Vihjand Mijun Diefrbare Vijhand Dirrbare Viuand Mij Direrbare Mijn Dierrbare Vijuand
Mijm Di4rbare Vijaand Di4erbare Vijnd Mijnm Die4rbare Vijnad Mijh Didrbare Vijznd Diderbare Vijzand Mijnh Diedrbare Vijaznd
Mijj Diwrbare Vijqnd Diwerbare Vijqand Mijnj Diewrbare Vijaqnd Mijb Vijsnd Mijbn Diebare Vijsand Mijnb Diebrare Vijasnd
Diedbare Vijwnd Vijwand Dierdbare Vijawnd Die4bare Vijxnd Vijxand Dier4bare Vijaxnd
Diegbare Vijannd Diegrbare Vijad Diergbare Vijadn Dietbare VijamdHOME
Popular Songs:
green corn

remains

more for show

privat regn

cover me

fishing blues

es geht vorbei

there's gold in them hills

fallen angel

ella dice (con roger zayas y mariela mercado)

la fillette de l'etang

i could get used to this

broken words

xilynce(silence)

goodnite

si no fuera por ti

believe me i'm lying

nihility (anti human manifesto)

implore the darken sky

bird on a wire

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us