Gorki
Eisen Van De Romantiek

Gorki - Eisen van de romantiek

we dronken wijn van stierenbloed
ik en haar wij kwamen nooit klaar
op de tafel, op de vloer
werden wij gevloerd door al de eisen van de romantiek
ik en haar wij kwamen nooit klaar

de straten zijn verlaten
en het lijkt er wel te spoken
en ik moet nog lopen naar de trein
om morgen weer terug te zijn bij mensen die mij wurgen
ik en haar wij kwamen nooit klaar

het licht schijnt in de kamer
en je denkt aan wat je had gedroomd
op de tafel, op de vloer
werden wij gevloerd door al de eisen van de romantiek
ik en haar wij kwamen nooit klaar


Mirror lyrics:

ik en haar wij kwamen nooit klaar
werden wij gevloerd door al de eisen van de romantiek
op de tafel, op de vloer
en je denkt aan wat je had gedroomd
het licht schijnt in de kamer

ik en haar wij kwamen nooit klaar
om morgen weer terug te zijn bij mensen die mij wurgen
en ik moet nog lopen naar de trein
en het lijkt er wel te spoken
de straten zijn verlaten

ik en haar wij kwamen nooit klaar
werden wij gevloerd door al de eisen van de romantiek
op de tafel, op de vloer
ik en haar wij kwamen nooit klaar
we dronken wijn van stierenbloed

Gorki - Eisen van de romantiek


Relevant Tags:
EEisen VVan DDe RRomantiek isen an e omantiek iEsen aVn eD oRmantiek sisen ban xe domantiek sEisen bVan xDe dRomantiek Esisen Vban Dxe Rdomantiek
3isen can ee 4omantiek 3Eisen cVan eDe 4Romantiek E3isen Vcan Dee R4omantiek fisen gan fe gomantiek fEisen gVan fDe gRomantiek Efisen Vgan Dfe Rgomantiek
risen fan re tomantiek rEisen fVan rDe tRomantiek Erisen Vfan Dre Rtomantiek 4isen Vaan ce 5omantiek 4Eisen Vn cDe 5Romantiek E4isen Vna Dce R5omantiek
disen Vzn se fomantiek dEisen Vzan sDe fRomantiek Edisen Vazn Dse Rfomantiek wisen Vqn eomantiek wEisen Vqan D eRomantiek Ewisen Vaqn De Reomantiek
Eiisen Vsn Ds Roomantiek Esen Vsan Rmantiek Esien Vasn Des Rmoantiek Ejsen Vwn D3 Rkmantiek Ejisen Vwan D3e Rkomantiek Eijsen Vawn De3 Rokmantiek
E9sen Vxn Df R9mantiek E9isen Vxan R9omantiek Ei9sen Vaxn Def Ro9mantiek Elsen Vann Dr R0mantiek Elisen Va R0omantiek Eilsen Van Der Ro0mantiek
Eosen Vam D4 Rlmantiek Eoisen Vamn D4e Rlomantiek Eiosen Vanm De4 Rolmantiek Eksen Vah Dd Rimantiek Ekisen Vahn Dde Riomantiek Eiksen Vanh Ded Roimantiek
E8sen Vaj Dw Rommantiek E8isen Vajn Dwe Roantiek Ei8sen Vanj Dew Roamntiek Eusen Vab Rojantiek Euisen Vabn Rojmantiek Eiusen Vanb Romjantiek
Eissen Rokantiek Eien Eiesn Romkantiek Eizen Ronantiek Eizsen Ronmantiek Eiszen Romnantiek
Eiwen Romaantiek Eiwsen Romntiek Eiswen Romnatiek Eiden Romzntiek Eidsen Romzantiek Eisden Romazntiek
Eieen Romqntiek Eiesen Romqantiek Eiseen Romaqntiek Eixen Romsntiek Eixsen Romsantiek Eisxen Romasntiek
Eiaen Romwntiek Eiasen Romwantiek Eisaen Romawntiek Romxntiek Eisn Romxantiek Eisne Romaxntiek
Eissn Romanntiek Romatiek Eisesn Romatniek Eis3n Romamtiek Eis3en Romamntiek Eise3n Romanmtiek
Eisfn Romahtiek Eisfen Romahntiek Eisefn Romanhtiek Eisrn Romajtiek Eisren Romajntiek Eisern Romanjtiek
Eis4n Romabtiek Eis4en Romabntiek Eise4n Romanbtiek Eisdn RomanttiekHOME
Popular Songs:
better luck

you remind me

we could be heroes

don't stop

close your eyes remix

i'm not me anymore

stay a little longer

bloodwork

everything's happening so fast

hajde sa mnom, sunce moje

love is the foundation

best to believe

carousel

christopher, mr. christopher

mystery train

you just don't care

kick start

cueca picante

deviate from the form

struggle

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us