Gjoko Taneski
Jas Ja Imam Silata

Jas ja imam silata

Se budi denot nov
a dozdot pak ke dojde kaj nas
studen kamen ti
do mene si

Ne dopiraj gi, moive usni
toa ne si ti
daj da sonuvam
a sonot so tebe e samo son

Jas ja imam silata
da te prebolam
da te nemam i da ne te gledam
i gi siram krilata
da te preletam
preku site, preku site neba

I eve odam jas
topol veter v lice pak da osetam
dobro e da bides sloboden i sam
osloboden i sam

Jas ja imam silata
da te prebolam
da te nemam i da ne te gledam
i gi siram krilata
da te preletam
preku site, preku site neba

Se budi den se, se budi nov den, nov problem
tuka si do mene, a pak sum osamen
i begam od se, begam i od tebe
mlada damo sam na sebe sum si potreben
i sakam son, sakav jas son
a sonot so tebe e samo son
i imam sila za da svatam deka moja ne si bila

Jas ja imam silata
da te prebolam
da te nemam i da ne te gledam
i gi siram krilata
da te preletam
preku site, preku site neba

Jas ja imam silata
da te prebolam
da te nemam i da ne te gledam
i gi siram krilata
preku site neba


Mirror lyrics:

preku site neba
i gi siram krilata
da te nemam i da ne te gledam
da te prebolam
Jas ja imam silata

preku site, preku site neba
da te preletam
i gi siram krilata
da te nemam i da ne te gledam
da te prebolam
Jas ja imam silata

i imam sila za da svatam deka moja ne si bila
a sonot so tebe e samo son
i sakam son, sakav jas son
mlada damo sam na sebe sum si potreben
i begam od se, begam i od tebe
tuka si do mene, a pak sum osamen
Se budi den se, se budi nov den, nov problem

preku site, preku site neba
da te preletam
i gi siram krilata
da te nemam i da ne te gledam
da te prebolam
Jas ja imam silata

osloboden i sam
dobro e da bides sloboden i sam
topol veter v lice pak da osetam
I eve odam jas

preku site, preku site neba
da te preletam
i gi siram krilata
da te nemam i da ne te gledam
da te prebolam
Jas ja imam silata

a sonot so tebe e samo son
daj da sonuvam
toa ne si ti
Ne dopiraj gi, moive usni

do mene si
studen kamen ti
a dozdot pak ke dojde kaj nas
Se budi denot nov

Jas ja imam silata


Relevant Tags:
JJas JJa IImam SSilata as a mam ilata aJs aJ mIam iSlata kas ka jmam zilata kJas kJa jImam zSilata Jkas Jka Ijmam Szilata
ias ia 9mam wilata iJas iJa 9Imam wSilata Jias Jia I9mam Swilata mas ma lmam dilata mJas mJa lImam dSilata Jmas Jma Ilmam Sdilata
nas na omam eilata nJas nJa oImam eSilata Jnas Jna Iomam Seilata has ha kmam xilata hJas hJa kImam xSilata Jhas Jha Ikmam Sxilata
uas ua 8mam ailata uJas uJa 8Imam aSilata Juas Jua I8mam Sailata Jaas Jaa umam Siilata Js J uImam Slata Jsa Ja Iumam Sliata
Jzs Jz Immam Sjlata Jzas Jza Iam Sjilata Jazs Jaz Iamm Sijlata Jqs Jq Ijam S9lata Jqas Jqa S9ilata Jaqs Jaq Imjam Si9lata
Jss Js Ikam Sllata Jsas Jsa Slilata Jass Jas Imkam Sillata Jws Jw Inam Solata Jwas Jwa Inmam Soilata Jaws Jaw Imnam Siolata
Jxs Jx Imaam Sklata Jxas Jxa Imm Skilata Jaxs Jax Imma Siklata Imzm S8lata Ja Imzam S8ilata Jas Imazm Si8lata
Jaz Imqm Sulata Imqam Suilata Jasz Imaqm Siulata Jaw Imsm Imsam Siata Jasw Imasm Sialta
Jad Imwm Sikata Jads Imwam Jasd Imawm Silkata Jae Imxm Sioata Jaes Imxam Jase Imaxm Siloata
Jax Imamm Sipata Ima Siplata Jasx Imam SilpataHOME
Popular Songs:
since you've been gone

sa dansa

sheep

i'll take the memories

don't confess

delta vip

j'vous aime les oiseaux

the lovin' kind

color of the sun

always in the past

scared of the unknown

the twenty sixth

âżpor quă© seră˘

cryin' in the rain

dirty second hands

i don't know how to love him

daisy

midnight fantasy

'cause we've ended now as lovers

turtle blues

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us