Gatans Lag
Ta En l S Blir Det Bra Igen

Kudden den är blodig
och luften den är ljum
Och lördagssolen lyser genom fönstret i mitt rum

Jag tar mig upp ur sängen
Och går en långsam vals
Sakta genom hallen för att fukta min torra hals

Hela köket gungar
och min ångest är total
Det är lugnet före stormen, snart får jag lida mina kval

En öl kyler min panna
Och inom en sekund
Har hela burkens innehåll tömts uti min mun

Om livet känns jävligt taskigt
Och allt åt helvete går
Ta en öl, det blir bra igen
Då läks alla dina sår

Har du blivit dåligt behandlad
Av myndighet och av stat
Ta en öl, det blir bra igen
Det blir lättare att ge tillbaks

Snart börjar allting klarna
en tyngd lyfts från mitt bröst
Jag står snart på balkongen och så ljuder högt min röst

Nu satan, era jävlar
Som vill begrava denna kropp
Ni får skjuta mig i bröstet om ni vill sätta stopp

Om livet känns jävligt taskigt
Och allt åt helvete går
Ta en öl, så blir det bra igen
Då läks snart alla dina sår

Har du blivit dåligt behandlad
Av myndighet och av stat
Ta en öl så blir det bra igen
Det blir lättare att ge tillbaks


Mirror lyrics:

Det blir lättare att ge tillbaks
Ta en öl så blir det bra igen
Av myndighet och av stat
Har du blivit dåligt behandlad

Då läks snart alla dina sår
Ta en öl, så blir det bra igen
Och allt åt helvete går
Om livet känns jävligt taskigt

Ni får skjuta mig i bröstet om ni vill sätta stopp
Som vill begrava denna kropp
Nu satan, era jävlar

Jag står snart på balkongen och så ljuder högt min röst
en tyngd lyfts från mitt bröst
Snart börjar allting klarna

Det blir lättare att ge tillbaks
Ta en öl, det blir bra igen
Av myndighet och av stat
Har du blivit dåligt behandlad

Då läks alla dina sår
Ta en öl, det blir bra igen
Och allt åt helvete går
Om livet känns jävligt taskigt

Har hela burkens innehåll tömts uti min mun
Och inom en sekund
En öl kyler min panna

Det är lugnet före stormen, snart får jag lida mina kval
och min ångest är total
Hela köket gungar

Sakta genom hallen för att fukta min torra hals
Och går en långsam vals
Jag tar mig upp ur sängen

Och lördagssolen lyser genom fönstret i mitt rum
och luften den är ljum
Kudden den är blodig


Relevant Tags:
TTa EEn l SS BBlir DDet BBra IIgen a n l lir et ra gen aT nE l S lBir eDt rBa gIen fa sn 㖖l z vlir xet vra jgen fTa sEn l zS vBlir xDet vBra jIgen
Tfa Esn l Sz Bvlir Dxet Bvra Ijgen 5a 3n ll w glir eet gra 9gen 5Ta 3En wS gBlir eDet gBra 9Igen T5a E3n l Sw Bglir Deet Bgra I9gen ha fn k d nlir fet nra lgen
hTa fEn kl dS nBlir fDet nBra lIgen Tha Efn lk Sd Bnlir Dfet Bnra Ilgen ya rn o e hlir ret hra ogen yTa rEn ol eS hBlir rDet hBra oIgen Tya Ern lo Se Bhlir Dret Bhra Iogen
6a 4n p x Bllir cet Brra kgen 6Ta 4En pl xS Bir cDet Ba kIgen T6a E4n lp Sx Bilr Dcet Bar Ikgen ga dn a Bkir set Bda 8gen gTa dEn aS Bklir sDet Bdra 8Igen
Tga Edn Sa Blkir Dset Brda I8gen ra wn S Boir B4a ugen rTa wEn S Bolir Dt B4ra uIgen Tra Ewn S Bloir Dte Br4a Iugen Taa Enn S㴴 Bpir Dst Bga Iggen
T E S Bplir Ien Ta En S Blpir Dest Brga Iegn Tz Em Bliir D3t Bta Ihen Tza Emn Blr D3et Btra Ihgen Taz Enm Blri De3t Brta Ighen
Tq Eh Bljr Dft B5a Iyen Tqa Ehn Bljir B5ra Iygen Taq Enh Blijr Deft Br5a Igyen Ts Ej Bl9r Drt Bfa Iben Tsa Ejn Bl9ir Bfra Ibgen
Tas Enj Bli9r Dert Brfa Igben Tw Eb Bllr D4t Bea Iven Twa Ebn D4et Bera Ivgen Taw Enb Blilr De4t Brea Igven Tx Blor Ddt Braa Ifen
Txa Ddet Br Ifgen Tax Blior Dedt Bra IgfenHOME
Popular Songs:
a valley son (sparing)

diamond animal

dar e receber c katia guerreiro

tein lasinkuultavan laulun

best in me

polla dura no cree en dios

lovesick mistake

daybreak

drogocop

come on

amazing grace

i whistle a happy tune (reprise)

vortical phonotheque

viola

mary ann

you belong to me

because of you

follow the sign

you can't take love for granted

mit dir ist das anders

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us