Gatans Lag
En Frihetsballad

Igår öppnades fängelsets portar
Jag fick tillbaka mina byxor och min skjorta
Laglydig och fri, det ska bli min melodi
Jag är medborgare snart igen

Jag har alltid varit respekterad
Sen blev jag falskeligen arresterad (haha, säkert)
Nu tillverkar jag skor, där som brottslingar bor
Jag är medborgare snart igen

Jag tog en omväg i livet
Ett snedsteg och det var tack och hej
Man ska inte ta allt för givet
Så höj era glas för mig

Man skulle genom staternas hund gå
Med väskan utav små tabletter full, åh
Jag var drogliberal, men det var inte USA
Jag är medborgare snart igen

Som värsta skurken blev jag behandlad
tills straffet till svenska blev omvandlat
Två år i usa, sen fyra på spa
Jag är medborgare snart igen

Jag tog en omväg i livet
Ett snedsteg och det var tack och hej
Man ska inte ta allt för givet
Så höj era glas för mig

Jag kom till min moder att berätta
Och det krossade den stackars kvinnans hjärta
Det var tårar inom bräck, som min stackars moder skrek
Jag är medborgare snart igen

Jag tog en omväg i livet
Ett snedsteg och det var tack och hej
Man ska inte ta allt för givet
Så höj era glas för mig

Jag tog en omväg i livet
Ett snedsteg och det var tack och hej
Man ska inte ta allt för givet
Så höj era glas för mig

Jag tog...

Hehehe, jag ångrar satan i mig ingenting


Mirror lyrics:

Hehehe, jag ångrar satan i mig ingenting

Jag tog...

Så höj era glas för mig
Man ska inte ta allt för givet
Ett snedsteg och det var tack och hej
Jag tog en omväg i livet

Så höj era glas för mig
Man ska inte ta allt för givet
Ett snedsteg och det var tack och hej
Jag tog en omväg i livet

Jag är medborgare snart igen
Det var tårar inom bräck, som min stackars moder skrek
Och det krossade den stackars kvinnans hjärta
Jag kom till min moder att berätta

Så höj era glas för mig
Man ska inte ta allt för givet
Ett snedsteg och det var tack och hej
Jag tog en omväg i livet

Jag är medborgare snart igen
Två år i usa, sen fyra på spa
tills straffet till svenska blev omvandlat
Som värsta skurken blev jag behandlad

Jag är medborgare snart igen
Jag var drogliberal, men det var inte USA
Med väskan utav små tabletter full, åh
Man skulle genom staternas hund gå

Så höj era glas för mig
Man ska inte ta allt för givet
Ett snedsteg och det var tack och hej
Jag tog en omväg i livet

Jag är medborgare snart igen
Nu tillverkar jag skor, där som brottslingar bor
Sen blev jag falskeligen arresterad (haha, säkert)
Jag har alltid varit respekterad

Jag är medborgare snart igen
Laglydig och fri, det ska bli min melodi
Jag fick tillbaka mina byxor och min skjorta
Igår öppnades fängelsets portar


Relevant Tags:
EEn FFrihetsballad n rihetsballad nE rFihetsballad sn crihetsballad sEn cFrihetsballad Esn Fcrihetsballad 3n rrihetsballad
3En rFrihetsballad E3n Frrihetsballad fn grihetsballad fEn gFrihetsballad Efn Fgrihetsballad rn trihetsballad rEn tFrihetsballad
Ern Ftrihetsballad 4n vrihetsballad 4En vFrihetsballad E4n Fvrihetsballad dn drihetsballad dEn dFrihetsballad Edn Fdrihetsballad
wn wEn Fihetsballad Ewn Firhetsballad Enn Fdihetsballad E En Frdihetsballad Em F4ihetsballad
Emn F4rihetsballad Enm Fr4ihetsballad Eh Fgihetsballad Ehn Enh Frgihetsballad Ej Ftihetsballad Ejn
Enj Frtihetsballad Eb F5ihetsballad Ebn F5rihetsballad Enb Fr5ihetsballad Ffihetsballad Ffrihetsballad Frfihetsballad
Feihetsballad Ferihetsballad Freihetsballad Friihetsballad Frhetsballad Frhietsballad Frjhetsballad
Frjihetsballad Frijhetsballad Fr9hetsballad Fr9ihetsballad Fri9hetsballad Frlhetsballad Frlihetsballad
Frilhetsballad Frohetsballad Froihetsballad Friohetsballad Frkhetsballad Frkihetsballad Frikhetsballad
Fr8hetsballad Fr8ihetsballad Fri8hetsballad Fruhetsballad Fruihetsballad Friuhetsballad Frihhetsballad
Frietsballad Friehtsballad Frijetsballad Frihjetsballad Friuetsballad Frihuetsballad Frinetsballad
Frinhetsballad Frihnetsballad Fribetsballad Fribhetsballad Frihbetsballad Frigetsballad Frighetsballad
Frihgetsballad Friyetsballad Friyhetsballad Frihyetsballad Friheetsballad Frihtsballad Frihtesballad
Frihstsballad Frihsetsballad Frihestsballad Frih3tsballad Frih3etsballad Frihe3tsballad Frihftsballad
Frihfetsballad Friheftsballad Frihrtsballad Frihretsballad Frihertsballad Frih4tsballad Frih4etsballad
Frihe4tsballad Frihdtsballad Frihdetsballad Frihedtsballad Frihwtsballad Frihwetsballad Frihewtsballad
Frihettsballad Frihesballad Frihestballad Frihefsballad FrihetfsballadHOME
Popular Songs:
life as we know it

back to tennessee

trees

sara

3 o'clock in the morning

lucy hale get here

it's about time

don't give up

out of the night

the pickin' shed

jag ger ngot du inte har

across the sky

positive outlook

inmortal

just one bridge

elle dit soleil, elle dit

te voy a dar

utopia

remember how we started

it comes from you

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us