Galenskaparna & After Shave
Gott Kaffe

Nordamerikanska befrielsearmén
satt och drack kaffe i skydd av en sten.
Plötsligt från heden det hördes ett skott.
Någon var skjuten, men kaffet var gott.

Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang, pang...

Vad kan vi lära av denna melodi?
Inte så mycket, det inser nog ni.
Dock finns en lärdom som har slagit mig:
Drick hellre kaffe än starta kri-i-ig.


Mirror lyrics:

Drick hellre kaffe än starta kri-i-ig.
Dock finns en lärdom som har slagit mig:
Inte så mycket, det inser nog ni.
Vad kan vi lära av denna melodi?

Pang, pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...
Pang, pang...

Någon var skjuten, men kaffet var gott.
Plötsligt från heden det hördes ett skott.
satt och drack kaffe i skydd av en sten.
Nordamerikanska befrielsearmén


Relevant Tags:
GGott KKaffe ott affe oGtt aKffe hott laffe hGott lKaffe Ghott Klaffe yott oaffe yGott oKaffe Gyott Koaffe bott maffe bGott mKaffe
Gbott Kmaffe vott jaffe vGott jKaffe Gvott Kjaffe fott iaffe fGott iKaffe Gfott Kiaffe tott Kaaffe tGott Kffe Gtott Kfafe Goott Kzffe
Gtt Kzaffe Gtot Kazffe Gktt Kqffe Gkott Kqaffe Goktt Kaqffe G9tt Ksffe G9ott Ksaffe Go9tt Kasffe G0tt Kwffe G0ott Kwaffe Go0tt Kawffe
Gltt Kxffe Glott Kxaffe Goltt Kaxffe Gitt Kafffe Giott Kafe Goitt Kaffe Gottt Kacfe Got Kacffe Gott Kafcfe Goft Karfe Goftt Karffe
Gotft KafrfeHOME
Popular Songs:
guardian angel

m1 a1

might be the end

running

demez

all of me

mikham beram

once in a lifetime

nails

september satellites

ay ay sailor

home (feat. shoshana bean)

on the run (live)

walk with me

harmony

never let you go

ain't done much

tonda wanda hoy

she's in parties

sagesse du fou

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us