Friends
Aldrig Igen

Ser, du mig i drömmarna,aha
Du sa, du skulle stanna kvar
Jag skulle ge allt om du var här
I mörkret hos mig där du mig lär
Hur man älskar igen

Aldrig igen,kommer du va hos mig
Men du finns här inom mig jag saknar dig än
Vi hade nåt´som kan va svårt att förstå,men
Aldrig igen ser jag dig,aldrig igen

Vi, vi gjorde allt vi sa,aha
Du va, som ingen jag haft sen
Jag skulle ge allt om du var här
I mörkret hos mig där du mig lär
Hur man älskar igen

Aldrig igen,kommer du va hos mig
Men du finns här inom mig jag saknar dig än
Vi hade nåt´som kan va svårt att förstå,men
Aldrig igen ser jag dig,aldrig igen

Vi hade nåt´som va svårt att förstå,
men aldrig igen ser jag dig,aldrig igen

Aldrig igen,kommer du va hos mig
Men du finns här inom mig jag saknar dig än
Vi hade nåt´som kan va svårt att förstå,men
Aldrig igen ser jag dig,aldrig igen


Mirror lyrics:

Aldrig igen ser jag dig,aldrig igen
Vi hade nåt´som kan va svårt att förstå,men
Men du finns här inom mig jag saknar dig än
Aldrig igen,kommer du va hos mig

men aldrig igen ser jag dig,aldrig igen
Vi hade nåt´som va svårt att förstå,

Aldrig igen ser jag dig,aldrig igen
Vi hade nåt´som kan va svårt att förstå,men
Men du finns här inom mig jag saknar dig än
Aldrig igen,kommer du va hos mig

Hur man älskar igen
I mörkret hos mig där du mig lär
Jag skulle ge allt om du var här
Du va, som ingen jag haft sen
Vi, vi gjorde allt vi sa,aha

Aldrig igen ser jag dig,aldrig igen
Vi hade nåt´som kan va svårt att förstå,men
Men du finns här inom mig jag saknar dig än
Aldrig igen,kommer du va hos mig

Hur man älskar igen
I mörkret hos mig där du mig lär
Jag skulle ge allt om du var här
Du sa, du skulle stanna kvar
Ser, du mig i drömmarna,aha


Relevant Tags:
AAldrig IIgen ldrig gen lAdrig gIen zldrig jgen zAldrig jIgen Azldrig Ijgen qldrig 9gen qAldrig 9Igen Aqldrig I9gen sldrig lgen
sAldrig lIgen Asldrig Ilgen wldrig ogen wAldrig oIgen Awldrig Iogen xldrig kgen xAldrig kIgen Axldrig Ikgen Alldrig 8gen Adrig 8Igen
Adlrig I8gen Akdrig ugen Akldrig uIgen Alkdrig Iugen Aodrig Iggen Aoldrig Ien Alodrig Iegn Apdrig Ihen Apldrig Ihgen Alpdrig Ighen
Alddrig Iyen Alrig Iygen Alrdig Igyen Alxrig Iben Alxdrig Ibgen Aldxrig Igben Alerig Iven Aledrig Ivgen Alderig Igven Alfrig Ifen
Alfdrig Ifgen Aldfrig Igfen Alrrig Iten Alrdrig Itgen Aldrrig Igten Alcrig Igeen Alcdrig Ign Aldcrig Igne Alsrig Igsn Alsdrig Igsen
Aldsrig Igesn Ig3n Aldig Ig3en Aldirg Ige3n Alddig Igfn Aldrdig Igefn Ald4ig IgrnHOME
Popular Songs:
face to the wind

chained to a memory

t

mr. philosophy

mataz

moment #72

yesterday's dream

my best friend

fun song (portuguese)

blind

real love

over you

mas alla

inhale, exhale

bedbugs & ballyhoo

friend of a wounded heart

distant (rubicon ii)

if it rains

lena phillipsson delirium

the hurt inside

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us