Frontside
Gdy Wszystko Staje Sie Niczym

narasta kryzys wartosci
i wszystko staje sie niczym

gdy wszystko staje sie niczym
ograniczone spojrzenie na problem
zatrzymuje odruchy na krzywde
reakcje na dobro zrownuja siê z zerem
pieniadze zabiora ochlapy uczuc
ulice zape³niaja tlumy- tlumy manekinow

szmalec bedzie glownym tlem
starosc, m³odosc zbudza gniew
wiedza , madrosc a zdrada i gwalt
przekupiony zlotem nikly cien

oblepione smrodem sciezki kary
okradzione groby matek i ojcow
zniewolone slowa zamkna oczy
po to by nie widziec swojej agonii

narasta kryzys wartosci
i wszystko staje sie niczym!
to juz koniec!
to juz koniec!
to juz koniec!
to juz koniec!


Mirror lyrics:

to juz koniec!
to juz koniec!
to juz koniec!
to juz koniec!
i wszystko staje sie niczym!
narasta kryzys wartosci

po to by nie widziec swojej agonii
zniewolone slowa zamkna oczy
okradzione groby matek i ojcow
oblepione smrodem sciezki kary

przekupiony zlotem nikly cien
wiedza , madrosc a zdrada i gwalt
starosc, m³odosc zbudza gniew
szmalec bedzie glownym tlem

ulice zape³niaja tlumy- tlumy manekinow
pieniadze zabiora ochlapy uczuc
reakcje na dobro zrownuja siê z zerem
zatrzymuje odruchy na krzywde
ograniczone spojrzenie na problem
gdy wszystko staje sie niczym

i wszystko staje sie niczym
narasta kryzys wartosci


Relevant Tags:
GGdy WWszystko SStaje SSie NNiczym dy szystko taje ie iczym dGy sWzystko tSaje iSe iNczym hdy aszystko ztaje zie miczym hGdy aWszystko zStaje zSie mNiczym
Ghdy Waszystko Sztaje Szie Nmiczym ydy 3szystko wtaje wie hiczym yGdy 3Wszystko wStaje wSie hNiczym Gydy W3szystko Swtaje Swie Nhiczym bdy dszystko dtaje die jiczym
bGdy dWszystko dStaje dSie jNiczym Gbdy Wdszystko Sdtaje Sdie Njiczym vdy eszystko etaje eie biczym vGdy eWszystko eStaje eSie bNiczym Gvdy Weszystko Setaje Seie Nbiczym
fdy sszystko xtaje xie Niiczym fGdy sWszystko xStaje xSie Nczym Gfdy Wsszystko Sxtaje Sxie Ncizym tdy 2szystko ataje aie Njczym tGdy 2Wszystko aStaje aSie
Gtdy W2szystko Sataje Saie Nijczym Gddy qszystko Sttaje Siie N9czym Gy qWszystko Saje Se N9iczym Gyd Wqszystko Satje Sei Ni9czym Gxy Sfaje Sje Nlczym
Gxdy Wzystko Sftaje Sjie Nliczym Gdxy Wzsystko Stfaje Sije Nilczym Gey Wzzystko S5aje S9e Noczym Gedy Wzszystko S5taje S9ie Noiczym Gdey Wszzystko St5aje Si9e Nioczym
Gfy Wwzystko Shaje Sle Nkczym Wwszystko Shtaje Slie Nkiczym Gdfy Wswzystko Sthaje Sile Nikczym Gry Wdzystko Syaje Soe N8czym Grdy Sytaje Soie N8iczym
Gdry Wsdzystko Styaje Sioe Ni8czym Gcy Wezystko S6aje Ske Nuczym Gcdy S6taje Skie Nuiczym Gdcy Wsezystko St6aje Sike Niuczym Gsy Wxzystko Sgaje S8e Nicczym
Gsdy Wxszystko Sgtaje S8ie Nizym Gdsy Wsxzystko Stgaje Si8e Nizcym Gdyy Wazystko Sraje Sue Nifzym Gd Srtaje Suie Nifczym Gdy Wsazystko Straje Siue Nicfzym
Gdg Staaje Siee Nixzym Gdgy Wsystko Stje Si Nixczym Gdyg Wsyzstko Stjae Sie Nicxzym Gdh Wsaystko Stzje Sis Nivzym Gdhy Stzaje Sise Nivczym
Gdyh Wszaystko Stazje Sies Nicvzym Gd6 Wssystko Stqje Si3 Nidzym Gd6y Stqaje Si3e Nidczym Gdy6 Wszsystko Staqje Sie3 Nicdzym Gdu Wsxystko Stsje Sif Niczzym
Gduy Stsaje Sife Nicym Gdyu Wszxystko Stasje Sief Nicyzm Gd7 Wszyystko Stwje Sir Nicaym Gd7y Wszstko Stwaje Sire Nicazym Gdy7 Wszsytko Stawje Sier Niczaym
Gdj Wszgstko Stxje Si4 Nicsym Gdjy Wszgystko Stxaje Si4e Nicszym Gdyj Wszygstko Staxje Sie4 Niczsym Gdt Wszhstko Stajje Sid Nicxym Gdty Wszhystko Stae Side
Gdyt Wszyhstko Staej Sied Niczxym Wsz6stko Stake Siw Niczyym Wsz6ystko Stakje Siwe Niczm Wszy6stko Stajke Siew Niczmy Wszustko Staie Niczgm
Wszuystko Staije Niczgym Wszyustko Stajie Niczygm Wsz7stko Stame Niczhm Wsz7ystko Stamje Niczhym Wszy7stko Stajme NiczyhmHOME
Popular Songs:
meet me by the water

loved by me

today i started loving you again

lucky

i remember (memorabilia)

leikin loppu

anyone can see

teach me to love you

si me advert

tan solo

can our love

khaylila's song

into the drink

counting valentines

love is a better word (white city of light)

dumb blonde

am i still in love with you

fall of man

mean to me

here she comes

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us