Frans Bauer
Op Zoek Naar Jouw Liefde

Ik loop al dagen rond te dwalen
Zie sterren niet meer stralen
'k Mis jouw warmte om me heen

Zeg me, waar ben jij gebleven
Verdween zo uit mijn leven
En liet mij hier heel alleen

Heb ik iets gedaan of iets vergeten
Laat het mij dan even weten
Maar kom terug bij mij

Woorden die ik zo graag wil horen
Ben ik jou nu echt verloren
Is het allemaal voorbij

[refr.:]
Op zoek naar jouw liefde
'n Reis door mijn dromen
Verdwaald in de stilte
En gevangen in de tijd
Op zoek naar jouw liefde
Zul jij ooit nog komen
De weg is onvindbaar vol onzekerheid

Vragen, ik heb wel 1000 vragen
Maar moet ik ze bij me dragen
Want ik weet niet waar je bent

Eenzaam vecht ik in alle stilte
De kou en zoveel kilte
Ik heb jou nooit zo gekend

Waarom koos jij voor 'n ander leven
Heb ik niet genoeg gegeven
Het doet mij verdriet

Laat mij, nog even met je praten
Ook al heb je mij verlaten
Maar zo weggaan doe je niet

[refr.]

Toe zeg me waar ben je
Ik voel me verloren
Ik mis je waar ben je
Ik wacht hier op jou

[refr.]

De weg is onvindbaar vol onzekerheid


Mirror lyrics:

De weg is onvindbaar vol onzekerheid

[refr.]

Ik wacht hier op jou
Ik mis je waar ben je
Ik voel me verloren
Toe zeg me waar ben je

[refr.]

Maar zo weggaan doe je niet
Ook al heb je mij verlaten
Laat mij, nog even met je praten

Het doet mij verdriet
Heb ik niet genoeg gegeven
Waarom koos jij voor 'n ander leven

Ik heb jou nooit zo gekend
De kou en zoveel kilte
Eenzaam vecht ik in alle stilte

Want ik weet niet waar je bent
Maar moet ik ze bij me dragen
Vragen, ik heb wel 1000 vragen

De weg is onvindbaar vol onzekerheid
Zul jij ooit nog komen
Op zoek naar jouw liefde
En gevangen in de tijd
Verdwaald in de stilte
'n Reis door mijn dromen
Op zoek naar jouw liefde
[refr.:]

Is het allemaal voorbij
Ben ik jou nu echt verloren
Woorden die ik zo graag wil horen

Maar kom terug bij mij
Laat het mij dan even weten
Heb ik iets gedaan of iets vergeten

En liet mij hier heel alleen
Verdween zo uit mijn leven
Zeg me, waar ben jij gebleven

'k Mis jouw warmte om me heen
Zie sterren niet meer stralen
Ik loop al dagen rond te dwalen


Relevant Tags:
OOp ZZoek NNaar JJouw LLiefde p oek aar ouw iefde pO oZek aNar oJuw iLefde kp aoek maar kouw kiefde kOp aZoek mNaar kJouw kLiefde Okp Zaoek Nmaar Jkouw Lkiefde
9p soek haar iouw oiefde 9Op sZoek hNaar iJouw oLiefde O9p Zsoek Nhaar Jiouw Loiefde 0p xoek jaar mouw piefde 0Op xZoek jNaar mJouw pLiefde O0p Zxoek Njaar Jmouw Lpiefde
lp Zooek baar nouw Liiefde lOp Zek bNaar nJouw Lefde Olp Zeok Nbaar Jnouw Leifde ip Zkek Naaar houw Ljefde iOp Zkoek Nar hJouw Ljiefde Oip Zokek Naar Jhouw Lijefde
Opp Z9ek Nzar uouw L9efde O Z9oek Nzaar uJouw L9iefde Op Zo9ek Nazar Juouw Li9efde O0 Z0ek Nqar Joouw Llefde Z0oek Nqaar Juw Lliefde Op0 Zo0ek Naqar Juow Lilefde
Ol Zlek Nsar Jkuw Loefde Zloek Nsaar Opl Zolek Nasar Jokuw Lioefde Oo Ziek Nwar J9uw Lkefde Oop Zioek Nwaar J9ouw Opo Zoiek Nawar Jo9uw Likefde
Zoeek Nxar J0uw L8efde Zok Nxaar J0ouw L8iefde Zoke Naxar Jo0uw Li8efde Zosk Jluw Luefde Zosek Jlouw Luiefde Zoesk Nara Joluw Liuefde
Zo3k Nazr Jiuw Lieefde Zo3ek Lifde Zoe3k Naazr Joiuw Lifede Zofk Naqr Jouuw Lisfde Zofek Jow Lisefde Zoefk Naaqr Jowu Liesfde
Zork Nasr Johw Li3fde Zorek Johuw Li3efde Zoerk Naasr Jouhw Lie3fde Zo4k Nawr Jo7w Liffde Zo4ek Jo7uw Lifefde Zoe4k Naawr Jou7w Lieffde
Zodk Naxr Jokw Lirfde Zodek Lirefde Zoedk Naaxr Joukw Lierfde Zowk Naarr Joiw Li4fde Zowek Naa Li4efde Zoewk Jouiw Lie4fde
Zoekk Naad Jo8w Lidfde Zoe Naadr Jo8uw LidefdeHOME
Popular Songs:
harmaan svyj

le chien d'avant garde

second

dancetaria

du spielst gott

stuck in the moment

it really don't matter

que habra sido de mi

love is love

on the radio

washington twist

my friend the sea

i'd rather be gone

starsplash free

daughter of the night

i bring it to you

particle man

simply beautiful

has to be

still

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us