Galenskaparna & After Shave
gg

Att lägga ägg är förvisso ganska svårt
Det är nog inget för gemene man
Att lägga ägg så man får det runt och hårt
Det är nog svårt för den som inte kan
Och sedan skall man placera gulan rätt
Det är nog synnerligen svårt som sagt
Att lägga ägg är förvisso inte lätt
Och särskilt om man aldrig ägg har lagt
Lägg ett ägg, lägg ett ägg, lägg ett ägg
Så du själv får se
Lägg ett ägg, lägg ett ägg, lägg ett ägg
Kanske kan du de'
Lägg ett ägg, lägg ett ägg, lägg ett ägg
Som är stort och vitt
Lägg ett ägg, lägg ett ägg, lägg ett ägg
Som är bara ditt

Att vara ägg är förvisso ganska knas
Man skulle hellre vara advokat
Men det kan man kanske bli i nästa fas
Om man nu klarar sig från att bli mat
Att vara ägg är förvisso fint ändå
Det finns ett ljus här bakom skalets vägg

Ett litet ägg kan man alltid hoppas på
Så sätt igång nu allihop, lägg ägg


Lägg ett ägg!
(lägg ägg!)
Lägg ett ägg!
(lägg ägg!)
Lägg ett ägg
I ditt lilla bo

Lägg ett ägg!
(lägg ägg!)
Lägg ett ägg!
(lägg ägg!)
Lägg ett ägg
Som dom gör på Zoo


Lägg ett ägg!
(lägg ägg!)
Lägg ett ägg!
(lägg ägg!)
Lägg ett ägg,
Kan en gås, kan du

Lägg ett ägg!
(lägg ägg!)
Lägg ett ägg!
(lägg ägg!)
Lägg ett ägg
Lägg det här och nu

Lägg ett ägg, lägg två
Som du kan ruva på
När du känner dig grå
Och vill ha nånting att hoppas på

Lägg ett ägg
(lägg ett ägg)
Lägg ett ägg
(lägg ett ägg)
Lägg ett ägg
(lägg ett ägg)
Så ett frö
(så ett frö)
Sätt igång
(sätt igång)
Baka brö
(baka brö)
Sjung en sång
(sjung en sång)
Stryk ett streck
(stryk ett streck)
Koka knäck
(koka knäck)
Gör nåt nytt
(gör nåt nytt)
Lägg ett ägg
(lägg ett ägg)
Stek en pytt
(stek en pytt)
Sätt en lök
(sätt en lök)
Börja om
(börja om)
Starta upp
(starta upp)
Fyll din bag
(fyll din bag)
Riv en vägg
(riv en vägg)
Odla skägg
(odla skägg)

Lägg ett ägg
(lägg ett ägg)
Lägg ett ägg
(lägg ett ägg)
Lägg ett ägg
(ropa hej)
Flyg din kos
(tryck på play)
Öppna upp
(sjung en blues)
Ring en tupp
(lom igen)
Sätt en växt
(Lägg ett ägg)
Skriv en text
(tvätta Stig)
Bada Bo
(rena Rolf)
Hämta Gert
(städa Sten)

Lägg ett ägg, lägg ett ägg!
Lägg ett ägg, lägg ett ägg!

Tryck på on
Tryck på från
Tryck på på
Tryck på gå
Tryck på play
That's okey
Tryck på flärp
Tryck på värp

Lägg ett ägg!


Mirror lyrics:

Lägg ett ägg!

Tryck på värp
Tryck på flärp
That's okey
Tryck på play
Tryck på gå
Tryck på på
Tryck på från
Tryck på on

Lägg ett ägg, lägg ett ägg!
Lägg ett ägg, lägg ett ägg!

(städa Sten)
Hämta Gert
(rena Rolf)
Bada Bo
(tvätta Stig)
Skriv en text
(Lägg ett ägg)
Sätt en växt
(lom igen)
Ring en tupp
(sjung en blues)
Öppna upp
(tryck på play)
Flyg din kos
(ropa hej)
Lägg ett ägg
(lägg ett ägg)
Lägg ett ägg
(lägg ett ägg)
Lägg ett ägg

(odla skägg)
Odla skägg
(riv en vägg)
Riv en vägg
(fyll din bag)
Fyll din bag
(starta upp)
Starta upp
(börja om)
Börja om
(sätt en lök)
Sätt en lök
(stek en pytt)
Stek en pytt
(lägg ett ägg)
Lägg ett ägg
(gör nåt nytt)
Gör nåt nytt
(koka knäck)
Koka knäck
(stryk ett streck)
Stryk ett streck
(sjung en sång)
Sjung en sång
(baka brö)
Baka brö
(sätt igång)
Sätt igång
(så ett frö)
Så ett frö
(lägg ett ägg)
Lägg ett ägg
(lägg ett ägg)
Lägg ett ägg
(lägg ett ägg)
Lägg ett ägg

Och vill ha nånting att hoppas på
När du känner dig grå
Som du kan ruva på
Lägg ett ägg, lägg två

Lägg det här och nu
Lägg ett ägg
(lägg ägg!)
Lägg ett ägg!
(lägg ägg!)
Lägg ett ägg!

Kan en gås, kan du
Lägg ett ägg,
(lägg ägg!)
Lägg ett ägg!
(lägg ägg!)
Lägg ett ägg!


Som dom gör på Zoo
Lägg ett ägg
(lägg ägg!)
Lägg ett ägg!
(lägg ägg!)
Lägg ett ägg!

I ditt lilla bo
Lägg ett ägg
(lägg ägg!)
Lägg ett ägg!
(lägg ägg!)
Lägg ett ägg!


Så sätt igång nu allihop, lägg ägg
Ett litet ägg kan man alltid hoppas på

Det finns ett ljus här bakom skalets vägg
Att vara ägg är förvisso fint ändå
Om man nu klarar sig från att bli mat
Men det kan man kanske bli i nästa fas
Man skulle hellre vara advokat
Att vara ägg är förvisso ganska knas

Som är bara ditt
Lägg ett ägg, lägg ett ägg, lägg ett ägg
Som är stort och vitt
Lägg ett ägg, lägg ett ägg, lägg ett ägg
Kanske kan du de'
Lägg ett ägg, lägg ett ägg, lägg ett ägg
Så du själv får se
Lägg ett ägg, lägg ett ägg, lägg ett ägg
Och särskilt om man aldrig ägg har lagt
Att lägga ägg är förvisso inte lätt
Det är nog synnerligen svårt som sagt
Och sedan skall man placera gulan rätt
Det är nog svårt för den som inte kan
Att lägga ägg så man får det runt och hårt
Det är nog inget för gemene man
Att lägga ägg är förvisso ganska svårt


Relevant Tags:
gg gg gg ㄄gg gg gg ggg g gg hg hgg
ghg yg ygg gyg bg bgg gbg vg vggHOME
Popular Songs:
herida de amor

looked into the wings

beat of a different drum

blue sky

salme i mars

doctor who christmas special

tintarella di luna

don't slow down (remix) (feat. winston groovy)

bicicleta para dos

zabojcy konca

obstacle 1

jonestown

i told you so

pull up the cork

cottonmouth

friends

taxi

don't call my name

evidence of god

betrayal is a symptom

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us