Frank Boeijen Groep
Zonder Woorden

Ik praat met minder woorden
en jij zegt 'Wat ben je stil'.
Ik verlaat zelden mijn dromen
en jij vraagt wat ik wil.
Ach mij moet je niets vragen,
de antwoorden zijn al ...
Wat valt er nog te zeggen?
Wat valt er nou nog in?

Als ik drink,
dan drink op jou.
En als ik denk,
dan denk ik aan jou.
En als ik verlies,
dan verlies ik jou,
dan verlies ik jou,
dan verlies ik jou.

Ik leef met m'n ogen open
en jij praat in je slaap.
Het is zover gekomen,
we zijn een spiegel voor een elkaar.
Ach luister niet naar mij,
kom omhels me weer.
Laten we praten zonder woorden,
dat zegt zoveel meer.

Als ik drink,
dan drink op jou.
Als ik bemin,
dan bemin ik jou.
En als ik verlies,
dan verlies ik jou,
dan verlies ik jou,
dan verlies ik jou.

Het is nu of nooit,
worden we same oud ?
Gaan we same door de hel,
de hemel,
en duister,
door het licht?
Het is nu of nooit,
ook al twijfel ik soms aan jou,
ook al twijfel ik soms aan mezelf,
aan het leven,
aan of de aarde draait om de zon.
Maar wat kan ik doen,
wat kan ik in godsnaam nou zeggen ...
Ik sta hier alleen
maar hardop te denken.

Maar als ik drink,
dan drink op jou.
En als ik schreeuw,
schreeuw ik om jou.
En als ik droom,
dan droom ik van jou
En als ik verval,
dan verval ik bij jou.
En als ik verlang,
dan verlang ik naar jou.
En als ik vervloek,
dan vervloek ik jou.
Want als ik verlies,
dan verlies ik jou,
dan verlies ik jou,
dan verlies ik jou.


Mirror lyrics:

dan verlies ik jou.
dan verlies ik jou,
dan verlies ik jou,
Want als ik verlies,
dan vervloek ik jou.
En als ik vervloek,
dan verlang ik naar jou.
En als ik verlang,
dan verval ik bij jou.
En als ik verval,
dan droom ik van jou
En als ik droom,
schreeuw ik om jou.
En als ik schreeuw,
dan drink op jou.
Maar als ik drink,

maar hardop te denken.
Ik sta hier alleen
wat kan ik in godsnaam nou zeggen ...
Maar wat kan ik doen,
aan of de aarde draait om de zon.
aan het leven,
ook al twijfel ik soms aan mezelf,
ook al twijfel ik soms aan jou,
Het is nu of nooit,
door het licht?
en duister,
de hemel,
Gaan we same door de hel,
worden we same oud ?
Het is nu of nooit,

dan verlies ik jou.
dan verlies ik jou,
dan verlies ik jou,
En als ik verlies,
dan bemin ik jou.
Als ik bemin,
dan drink op jou.
Als ik drink,

dat zegt zoveel meer.
Laten we praten zonder woorden,
kom omhels me weer.
Ach luister niet naar mij,
we zijn een spiegel voor een elkaar.
Het is zover gekomen,
en jij praat in je slaap.
Ik leef met m'n ogen open

dan verlies ik jou.
dan verlies ik jou,
dan verlies ik jou,
En als ik verlies,
dan denk ik aan jou.
En als ik denk,
dan drink op jou.
Als ik drink,

Wat valt er nou nog in?
Wat valt er nog te zeggen?
de antwoorden zijn al ...
Ach mij moet je niets vragen,
en jij vraagt wat ik wil.
Ik verlaat zelden mijn dromen
en jij zegt 'Wat ben je stil'.
Ik praat met minder woorden


Relevant Tags:
ZZonder WWoorden onder oorden oZnder oWorden aonder aoorden aZonder aWoorden Zaonder Waoorden sonder 3oorden sZonder 3Woorden
Zsonder W3oorden xonder doorden xZonder dWoorden Zxonder Wdoorden Zoonder eoorden Znder eWoorden Znoder Weoorden Zknder soorden
Zkonder sWoorden Zoknder Wsoorden Z9nder 2oorden Z9onder 2Woorden Zo9nder W2oorden Z0nder qoorden Z0onder qWoorden Zo0nder Wqoorden
Zlnder Wooorden Zlonder Worden Zolnder Woorden Zinder Wkorden Zionder Wkoorden Zoinder Wokorden Zonnder W9orden Zoder W9oorden
Zodner Wo9orden Zomder W0orden Zomnder W0oorden Zonmder Wo0orden Zohder Wlorden Zohnder Wloorden Zonhder Wolorden Zojder Wiorden
Zojnder Wioorden Zonjder Woiorden Zobder Zobnder Zonbder Woroden Zondder Wokrden Zoner Zonedr Wookrden
Zonxer Wo9rden Zonxder Zondxer Woo9rden Zoneer Wo0rden Zoneder Zondeer Woo0rden Zonfer Wolrden Zonfder
Zondfer Woolrden Zonrer Woirden Zonrder Zondrer Wooirden Zoncer Woorrden Zoncder Wooden Zondcer Woodren Zonser WooddenHOME
Popular Songs:
scraping

adem„Ęs de ti

solo para ti (esto es de verdad)

man, it's so loud in here

deep

don't close your eyes

call him mine

show your hand

poppa joe

in the day

stranger in paradise

dark fields

gravity

j'en ai marre

anamorphose

thy will be done

sunburn

spoonman

finish line

back home

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us