Fame Factory
Allt Jag ă–nskar Wiktoria Limenza

Ohh

Hade sett dig i en dröm
en natt i mina drömmar kom du fram till mig
Med en röst så varm och öm så viskar du
att snart är det tid för mig och dig

Kunde jag aldrig tro,
de skulle hända mig
men visst mötte jag dig

Allt du önskar
vill jag ge till dig
Alla frusna drömmar
Gör vi nu till verklighet
Allt du sade vem som älskar dig
FĂĄr du i all evighet
Om du vågar möta mig

Nu har mitt hjärta gjort ett val
att ta ett steg med dig
en på en orsänd stig

Och jag har lämnat det som varit
och allting som jag hoppats
att se dig här bredvid

Det har tagit tid
Att vĂĄga tro igen
Att våga älska igen

Allt du önskar
vill jag ge till dig
Alla frusna drömmar
Gör vi nu till verklighet
Allt du sade vem som älskar dig
FĂĄr du i all evighet
Om du vågar möta mig

Om du tvivlar
Om du faller
Ska jag fĂĄnga dig
Va inte rädd nu
Du ska veta att du är allt för mig

Allt du önskar
vill jag ge till dig
Alla frusna drömmar
Gör vi nu till verklighet
Allt du sade vem som älskar dig
FĂĄr du i all evighet
Om du vågar möta mig

Allt du önskar
vill jag ge till dig
Alla frusna drömmar
Gör vi nu till verklighet
Allt du sade vem som älskar dig
FĂĄr du i all evighet
Om du vågar möta mig

Allt du önskar
vill jag ge till dig
Alla frusna drömmar
Gör vi nu till verklighet
Allt du sade vem som älskar dig
FĂĄr du i all evighet
Om du vågar möta mig


Mirror lyrics:

Om du vågar möta mig
FĂĄr du i all evighet
Allt du sade vem som älskar dig
Gör vi nu till verklighet
Alla frusna drömmar
vill jag ge till dig
Allt du önskar

Om du vågar möta mig
FĂĄr du i all evighet
Allt du sade vem som älskar dig
Gör vi nu till verklighet
Alla frusna drömmar
vill jag ge till dig
Allt du önskar

Om du vågar möta mig
FĂĄr du i all evighet
Allt du sade vem som älskar dig
Gör vi nu till verklighet
Alla frusna drömmar
vill jag ge till dig
Allt du önskar

Du ska veta att du är allt för mig
Va inte rädd nu
Ska jag fĂĄnga dig
Om du faller
Om du tvivlar

Om du vågar möta mig
FĂĄr du i all evighet
Allt du sade vem som älskar dig
Gör vi nu till verklighet
Alla frusna drömmar
vill jag ge till dig
Allt du önskar

Att våga älska igen
Att vĂĄga tro igen
Det har tagit tid

att se dig här bredvid
och allting som jag hoppats
Och jag har lämnat det som varit

en på en orsänd stig
att ta ett steg med dig
Nu har mitt hjärta gjort ett val

Om du vågar möta mig
FĂĄr du i all evighet
Allt du sade vem som älskar dig
Gör vi nu till verklighet
Alla frusna drömmar
vill jag ge till dig
Allt du önskar

men visst mötte jag dig
de skulle hända mig
Kunde jag aldrig tro,

att snart är det tid för mig och dig
Med en röst så varm och öm så viskar du
en natt i mina drömmar kom du fram till mig
Hade sett dig i en dröm

Ohh


Relevant Tags:
AAllt JJag ăă–nskar WWiktoria LLimenza llt ag –nskar iktoria imenza lAlt aJg –ănskar iWktoria iLmenza zllt kag ă––nskar aiktoria kimenza zAllt kJag ănskar aWiktoria kLimenza
Azllt Jkag ăn–skar Waiktoria Lkimenza qllt iag ă–nnskar 3iktoria oimenza qAllt iJag ă–skar 3Wiktoria oLimenza Aqllt Jiag ă–snkar W3iktoria Loimenza sllt mag ă–mskar diktoria pimenza
sAllt mJag ă–mnskar dWiktoria pLimenza Asllt Jmag ă–nmskar Wdiktoria Lpimenza wllt nag ă–hskar eiktoria Liimenza wAllt nJag ă–hnskar eWiktoria Lmenza Awllt Jnag ă–nhskar Weiktoria Lmienza
xllt hag ă–jskar siktoria Ljmenza xAllt hJag ă–jnskar sWiktoria Ljimenza Axllt Jhag ă–njskar Wsiktoria Lijmenza Alllt uag ă–bskar 2iktoria L9menza Alt uJag ă–bnskar 2Wiktoria L9imenza
Allt Juag ă–nbskar W2iktoria Li9menza Aklt Jaag ă–nsskar qiktoria Llmenza Akllt Jg ă–nkar qWiktoria Llimenza Alklt Jga ă–nksar Wqiktoria Lilmenza Aolt Jzg ă–nzkar Wiiktoria Lomenza
Aollt Jzag ă–nzskar Wktoria Alolt Jazg ă–nszkar Wkitoria Liomenza Aplt Jqg ă–nwkar Wjktoria Lkmenza Apllt Jqag ă–nwskar Wjiktoria Alplt Jaqg ă–nswkar Wijktoria Likmenza
Jsg ă–ndkar W9ktoria L8menza Jsag ă–ndskar W9iktoria L8imenza Altl Jasg ă–nsdkar Wi9ktoria Li8menza Alkt Jwg ă–nekar Wlktoria Lumenza Jwag ă–neskar Wliktoria Luimenza
Allkt Jawg ă–nsekar Wilktoria Liumenza Alot Jxg ă–nxkar Woktoria Limmenza Jxag ă–nxskar Woiktoria Lienza Allot Jaxg ă–nsxkar Wioktoria Liemnza Alpt Jagg ă–nakar Wkktoria Lijenza
Ja ă–naskar Wkiktoria Allpt Jag ă–nsakar Wikktoria Limjenza Alltt Jah ă–nskkar W8ktoria Likenza All Jahg ă–nsar W8iktoria Jagh ă–nsakr Wi8ktoria Limkenza
Allf Jay ă–nslar Wuktoria Linenza Allft Jayg ă–nslkar Wuiktoria Linmenza Alltf Jagy ă–nsklar Wiuktoria Limnenza All5 Jab ă–nsoar Limeenza All5t Jabg ă–nsokar Witoria Limnza
Allt5 Jagb ă–nskoar Witkoria Limneza Allh Jav ă–nsmar Wiltoria Limsnza Allht Javg ă–nsmkar Limsenza Allth Jagv ă–nskmar Wikltoria Limesnza Ally Jaf ă–nsjar Wiotoria Lim3nza
Allyt Jafg ă–nsjkar Lim3enza Allty Jagf ă–nskjar Wikotoria Lime3nza All6 Jat ă–nsiar Wimtoria Limfnza All6t Jatg ă–nsikar Wimktoria Limfenza Allt6 Jagt ă–nskiar Wikmtoria Limefnza
Allg ă–nskaar Wijtoria Limrnza Allgt ă–nskr Limrenza Alltg ă–nskra Wikjtoria Limernza Allr ă–nskzr Wiitoria Lim4nza Allrt ă–nskzar Lim4enza
Alltr ă–nskazr Wikitoria Lime4nza ă–nskqr Wikttoria Limdnza ă–nskqar Wikoria Limdenza ă–nskaqr Wikotria Limednza ă–nsksr Wikforia Limwnza
ă–nsksar Wikftoria Limwenza ă–nskasr Wiktforia Limewnza ă–nskwr Wik5oria Limennza ă–nskwar Wik5toria Limeza ă–nskawr Wikt5oria Limezna
ă–nskxr Wikhoria Limemza ă–nskxar Wikhtoria Limemnza ă–nskaxr Wikthoria Limenmza ă–nskarr Wikyoria Limehza ă–nska Wikytoria Limehnza
ă–nskar Wiktyoria Limenhza ă–nskad Wik6oria Limejza ă–nskadr Wik6toria Limejnza ă–nskard Wikt6oria Limenjza ă–nska4 Wikgoria LimebzaHOME
Popular Songs:
christmas

northern star

love across the line

puhu ă¤ă¤nell㤠jonka kuulen

no one is convinced

come on give me loving

slow rivers

i waited too long

frankie

perro negro

sară  un bel souvenir

einfach mal die fresse halten

syă¶ksylaskijoita kaikki tyynni

te amară©

welcome to hollywood

all my lovin'

i love you more and more everyday

je naam in de sterren

don't toss us away

skip the foreplay

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us