Familjen
Vems Lilla Hjrta Flyger

Vems lilla hjärta flyger
skator och silverskatt
Högt över skog och städer
ett skep kommer lastat

älskad på väg till toppen
hatad när man är där
höjd över alla tvivel
men ändå den samma

Vems lilla hjärta flyger
lång ifrån perfekt
vissa gör allt för pengar
på toaletter

Vems lilla hjärna flyger
vingar av fint och sprit
suddar bort sura miner
sirener och blåljus

stället tar tusen själar
bastrumman kräver liv
tvåtusentalet backar
det här är från början

Vems lilla hjärta flyger
i pepparkakeland
hjärtat med häxor flyger
ute i natten


Mirror lyrics:

ute i natten
hjärtat med häxor flyger
i pepparkakeland
Vems lilla hjärta flyger

det här är från början
tvåtusentalet backar
bastrumman kräver liv
stället tar tusen själar

sirener och blåljus
suddar bort sura miner
vingar av fint och sprit
Vems lilla hjärna flyger

på toaletter
vissa gör allt för pengar
lång ifrån perfekt
Vems lilla hjärta flyger

men ändå den samma
höjd över alla tvivel
hatad när man är där
älskad på väg till toppen

ett skep kommer lastat
Högt över skog och städer
skator och silverskatt
Vems lilla hjärta flyger


Relevant Tags:
VVems LLilla HHjrta FFlyger ems illa jrta lyger eVms iLlla jHrta lFyger bems killa jjrta clyger bVems kLilla jHjrta cFlyger
Vbems Lkilla Hjjrta Fclyger cems oilla ujrta rlyger cVems oLilla uHjrta rFlyger Vcems Loilla Hujrta Frlyger gems pilla njrta glyger
gVems pLilla nHjrta gFlyger Vgems Lpilla Hnjrta Fglyger fems Liilla bjrta tlyger fVems Llla bHjrta tFlyger Vfems Llila Hbjrta Ftlyger
Veems Ljlla gjrta vlyger Vms Ljilla gHjrta vFlyger Vmes Lijlla Hgjrta Fvlyger Vsms L9lla yjrta dlyger Vsems L9illa yHjrta dFlyger
Vesms Li9lla Hyjrta Fdlyger V3ms Lllla Fllyger V3ems Llilla Hrta Fyger Ve3ms Lillla Hjrta Fylger Vfms Lolla Hkrta Fkyger
Hkjrta Fklyger Vefms Liolla Hjkrta Flkyger Vrms Lklla Hirta Foyger Vrems Hijrta Folyger Verms Liklla Hjirta Floyger
V4ms L8lla Hmrta Fpyger V4ems L8illa Hmjrta Fplyger Ve4ms Li8lla Hjmrta Flpyger Vdms Lulla Hnrta Flyyger Vdems Luilla Flger
Vedms Liulla Hjnrta Flgyer Vwms Hhrta Flgger Vwems Lila Hhjrta Flgyger Vewms Lilla Hjhrta Flygger Vemms Likla Hurta Flhger
Ves Flhyger Vesm Lilkla Hjurta Flyhger Vejs Liola Hjrta Fl6ger Vejms Hjrta Fl6yger Vemjs Lilola Hjrta Fly6ger
Veks Lipla Hj㤤rta Fluger Vekms Liplla Hjrta Fluyger Vemks Lilpla Hjrta Flyuger Vens Hjrrta Fl7ger Venms Hjta Fl7yger
Vemns Lilal Hjtra Fly7ger Vemss Lilka Hjdta Fljger Vem Hjdrta Fljyger Vems Lillka Hjrdta Flyjger Vemz Liloa Hj4ta Fltger
Vemzs Hj4rta Fltyger Vemsz Lilloa Hjr4ta Flytger Vemw Lilpa HjgtaHOME
Popular Songs:
entre amigos

la gitane

i'll never get over you

love come rescue

first light

malo

the siamese cat song

take our soul

love and love again

i feel the spirit

joakim von anka och 3 knattar

soy rebelde

jag vill ha en brud med stora pattar

den andra kvinnan

en ␞rlig chans

just wanted to make mother proud

angel

malta lynn chircop to dream again

lullaby

feel you breathe

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us