Fame Factory
Var Mig Nra Cecilia Vennersten

Din resa var så lång
mot midnattsolens land
jag älskar dig för evigt.
När mörkret faller på
då tänker jag på dig
Min saknad är oändlig.
Å du finns här
här hos mig nu oron finns ej längre kvar.

Chor.:
Kom var mig nära fast du inte är här
tänkt på mig var du än
men jag kan känna att i luften där finns du
den som jag andas just nu.

Jag blundar och jag ser
en bild av den du var
bevarad i mitt hjärta.
Å du finns här,
här hos mig nu nu oron finns ej längre kvar

Chor.:
Kom var mig nära fast du inte är här
tänk på mig var du än är
men jag kan känna att i luften där finns du
den som jag andas just nu

Över stjärnetak och bortom tid och rum
där väntar du på mig

Chor.:
kom var mig nära fast du inte är här
tänk på mig var du än är
Men jag kan känna att i luften där finns du
den som jag andas just nu

Kom var mig nära i luften där finns du
kom var mig nära just nu


Mirror lyrics:

kom var mig nära just nu
Kom var mig nära i luften där finns du

den som jag andas just nu
Men jag kan känna att i luften där finns du
tänk på mig var du än är
kom var mig nära fast du inte är här
Chor.:

där väntar du på mig
Över stjärnetak och bortom tid och rum

den som jag andas just nu
men jag kan känna att i luften där finns du
tänk på mig var du än är
Kom var mig nära fast du inte är här
Chor.:

här hos mig nu nu oron finns ej längre kvar
Å du finns här,
bevarad i mitt hjärta.
en bild av den du var
Jag blundar och jag ser

den som jag andas just nu.
men jag kan känna att i luften där finns du
tänkt på mig var du än
Kom var mig nära fast du inte är här
Chor.:

här hos mig nu oron finns ej längre kvar.
Å du finns här
Min saknad är oändlig.
då tänker jag på dig
När mörkret faller på
jag älskar dig för evigt.
mot midnattsolens land
Din resa var så lång


Relevant Tags:
VVar MMig NNra CCecilia VVennersten ar ig ra ecilia ennersten aVr iMg Nra eCcilia eVnnersten bar jig mra fecilia bennersten bVar jMig mNra fCecilia bVennersten
Vbar Mjig Nmra Cfecilia Vbennersten car kig hra xecilia cennersten cVar kMig hNra xCecilia cVennersten Vcar Mkig Nhra Cxecilia Vcennersten gar nig jra vecilia gennersten
gVar nMig jNra vCecilia gVennersten Vgar Mnig Njra Cvecilia Vgennersten far Miig bra decilia fennersten fVar Mg bNra dCecilia fVennersten Vfar Mgi Nbra Cdecilia Vfennersten
Vaar Mjg Nra Ceecilia Veennersten Vr Nra Ccilia Vnnersten Vra Mijg Nra Cceilia Vnenersten Vzr M9g N㤤ra Cscilia Vsnnersten Vzar M9ig Nra Csecilia Vsennersten
Vazr Mi9g Nra Cescilia Vesnnersten Vqr Mlg Nrra C3cilia V3nnersten Vqar Mlig Na C3ecilia V3ennersten Vaqr Milg Nar Ce3cilia Ve3nnersten Vsr Mog Nda Cfcilia Vfnnersten
Vsar Moig Ndra Vasr Miog Nrda Cefcilia Vefnnersten Vwr Mkg N4a Crcilia Vrnnersten Vwar N4ra Crecilia Vrennersten Vawr Mikg Nr4a Cercilia Vernnersten
Vxr M8g Nga C4cilia V4nnersten Vxar M8ig Ngra C4ecilia V4ennersten Vaxr Mi8g Nrga Ce4cilia Ve4nnersten Varr Mug Nta Cdcilia Vdnnersten Va Muig Ntra Vdennersten
Var Miug Nrta Cedcilia Vednnersten Vad Migg N5a Cwcilia Vwnnersten Vadr Mi N5ra Cwecilia Vwennersten Vard Mig Nr5a Cewcilia Vewnnersten Va4 Mih Nfa Ceccilia Vennnersten
Va4r Mihg Nfra Ceilia Venersten Var4 Migh Nrfa Ceiclia Vennersten Vag Miy Nea Cefilia Vemnersten Vagr Miyg Nera Vemnnersten Varg Migy Nrea Cecfilia Venmnersten
Vat Mib Nraa Cexilia Vehnersten Vatr Mibg Nr Cexcilia Vehnnersten Vart Migb Nra Cecxilia Venhnersten Va5 Miv Nrz Cevilia Vejnersten Va5r Mivg Nrza Cevcilia Vejnnersten
Var5 Migv Nraz Cecvilia Venjnersten Vaf Mif Nrq Cedilia Vebnersten Vafr Mifg Nrqa Vebnnersten Varf Migf Nraq Cecdilia Venbnersten Vae Mit Nrs Ceciilia
Vaer Mitg Nrsa Ceclia Vare Migt Nras Cecliia Venenrsten Nrw Cecjlia Venmersten Nrwa Cecjilia Nraw Cecijlia Vennmersten
Nrx Cec9lia Venhersten Nrxa Cec9ilia Nrax Ceci9lia Vennhersten Cecllia Venjersten Ceclilia
Cecillia Vennjersten Cecolia Venbersten Cecoilia Ceciolia Vennbersten Cecklia Venneersten
Ceckilia Vennrsten Ceciklia Vennresten Cec8lia Vennsrsten Cec8ilia Vennsersten Ceci8lia Vennesrsten
Ceculia Venn3rsten Cecuilia Venn3ersten Ceciulia Venne3rsten Vennfrsten Ceciia Vennfersten
Ceciila Vennefrsten Cecikia Vennrrsten Vennrersten Cecilkia Vennerrsten Cecioia Venn4rsten
Venn4ersten Ceciloia Venne4rsten Cecipia Venndrsten Ceciplia Venndersten Cecilpia Vennedrsten
Ceciliia Vennwrsten Cecila VennwerstenHOME
Popular Songs:
walk away from the sun

bender

like a hurricane

the dream of macsen

la carpa

pretty flowers

liberation

crowded road

big city secret

m annan sut pois

virgin

as i choke

alone together

flipper

idal simplifi

match made in heaven

live a lie

ta lady

hei hou

your lying blue eyes

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us