Fame Factory
V„§rmlandsvisan Ulrika Lundkvist

Ack, värmeland du sköna
Du härliga land
Du krona bland Svea rikets länder
Och kommer jag än mitt i det förlovade land
Till Värmland jag ändock återvänder

Ja, där vill jag leva
Ja, där vill jag dö
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en man
Så vet jag att aldrig jag mig ångrar

I Värmland,
Ja, där vill jag bygga och bo
Med enklaste virket
För näringen
Med stavlar och skog
Vill mig tystnadens ro
Och luften är frisk
På dess höjder
Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång
I den vill jag somna så stilla en gång
Och vila i värmländska jorden.


Mirror lyrics:

Och vila i värmländska jorden.
I den vill jag somna så stilla en gång
Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång
På dess höjder
Och luften är frisk
Vill mig tystnadens ro
Med stavlar och skog
För näringen
Med enklaste virket
Ja, där vill jag bygga och bo
I Värmland,

Så vet jag att aldrig jag mig ångrar
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en man
Ja, där vill jag dö
Ja, där vill jag leva

Till Värmland jag ändock återvänder
Och kommer jag än mitt i det förlovade land
Du krona bland Svea rikets länder
Du härliga land
Ack, värmeland du sköna


Relevant Tags:
VV„§rmlandsvisan UUlrika LLundkvist „§rmlandsvisan lrika undkvist „V§rmlandsvisan lUrika uLndkvist b„§rmlandsvisan hlrika kundkvist bV„§rmlandsvisan hUlrika kLundkvist
Vb„§rmlandsvisan Uhlrika Lkundkvist c„§rmlandsvisan 7lrika oundkvist cV„§rmlandsvisan 7Ulrika oLundkvist Vc„§rmlandsvisan U7lrika Loundkvist g„§rmlandsvisan klrika pundkvist
gV„§rmlandsvisan kUlrika pLundkvist Vg„§rmlandsvisan Uklrika Lpundkvist f„§rmlandsvisan ilrika Luundkvist fV„§rmlandsvisan iUlrika Lndkvist Vf„§rmlandsvisan Uilrika Lnudkvist
V„„§rmlandsvisan 8lrika Lhndkvist V§rmlandsvisan 8Ulrika Lhundkvist V§„rmlandsvisan U8lrika Luhndkvist V„§§rmlandsvisan jlrika L7ndkvist V„rmlandsvisan jUlrika L7undkvist
V„r§mlandsvisan Ujlrika Lu7ndkvist V„§rrmlandsvisan ylrika Lkndkvist V„§mlandsvisan yUlrika V„§mrlandsvisan Uylrika Lukndkvist V„§dmlandsvisan Ullrika Lindkvist
V„§drmlandsvisan Urika Liundkvist V„§rdmlandsvisan Urlika Luindkvist V„§4mlandsvisan Ukrika L8ndkvist V„§4rmlandsvisan L8undkvist V„§r4mlandsvisan Ulkrika Lu8ndkvist
V„§gmlandsvisan Uorika Ljndkvist V„§grmlandsvisan Uolrika Ljundkvist V„§rgmlandsvisan Ulorika Lujndkvist V„§tmlandsvisan Uprika Lyndkvist V„§trmlandsvisan Uplrika Lyundkvist
V„§rtmlandsvisan Ulprika Luyndkvist V„§5mlandsvisan Ulrrika Lunndkvist V„§5rmlandsvisan Ulika Ludkvist V„§r5mlandsvisan Ulirka Ludnkvist V„§fmlandsvisan Uldika Lumdkvist
V„§frmlandsvisan Uldrika Lumndkvist V„§rfmlandsvisan Ulrdika Lunmdkvist V„§emlandsvisan Ul4ika Luhdkvist V„§ermlandsvisan Ul4rika V„§remlandsvisan Ulr4ika Lunhdkvist
V„§rmmlandsvisan Ulgika Lujdkvist V„§rlandsvisan Ulgrika V„§rlmandsvisan Ulrgika Lunjdkvist V„§rjlandsvisan Ultika Lubdkvist V„§rjmlandsvisan Ultrika Lubndkvist
V„§rmjlandsvisan Ulrtika Lunbdkvist V„§rklandsvisan Ul5ika Lunddkvist V„§rkmlandsvisan Ul5rika Lunkvist V„§rmklandsvisan Ulr5ika Lunkdvist V„§rnlandsvisan Ulfika Lunxkvist
V„§rnmlandsvisan Ulfrika Lunxdkvist V„§rmnlandsvisan Ulrfika Lundxkvist V„§rmllandsvisan Uleika Lunekvist V„§rmandsvisan Ulerika Lunedkvist V„§rmalndsvisan Ulreika Lundekvist
V„§rmkandsvisan Ulriika Lunfkvist Ulrka Lunfdkvist V„§rmlkandsvisan Ulrkia Lundfkvist V„§rmoandsvisan Ulrjka Lunrkvist V„§rmolandsvisan Ulrjika Lunrdkvist
V„§rmloandsvisan Ulrijka Lundrkvist V„§rmpandsvisan Ulr9ka Lunckvist V„§rmplandsvisan Ulr9ika Luncdkvist V„§rmlpandsvisan Ulri9ka Lundckvist V„§rmlaandsvisan Ulrlka Lunskvist
V„§rmlndsvisan Ulrlika Lunsdkvist V„§rmlnadsvisan Ulrilka Lundskvist V„§rmlzndsvisan Ulroka Lundkkvist V„§rmlzandsvisan Ulroika Lundvist V„§rmlazndsvisan Ulrioka Lundvkist
V„§rmlqndsvisan Ulrkka Lundlvist V„§rmlqandsvisan Ulrkika Lundlkvist V„§rmlaqndsvisan Ulrikka Lundklvist V„§rmlsndsvisan Ulr8ka Lundovist V„§rmlsandsvisan Ulr8ika Lundokvist
V„§rmlasndsvisan Ulri8ka Lundkovist V„§rmlwndsvisan Ulruka Lundmvist V„§rmlwandsvisan Ulruika Lundmkvist V„§rmlawndsvisan Ulriuka Lundkmvist V„§rmlxndsvisan Lundjvist
V„§rmlxandsvisan Ulria Lundjkvist V„§rmlaxndsvisan Ulriak Lundkjvist V„§rmlanndsvisan Ulrila Lundivist V„§rmladsvisan Lundikvist V„§rmladnsvisan Ulrikla Lundkivist
V„§rmlamdsvisan Ulrioa Lundkvvist V„§rmlamndsvisan Lundkist V„§rmlanmdsvisan Ulrikoa Lundkivst V„§rmlahdsvisan Ulrima Lundkbist V„§rmlahndsvisan Ulrimka Lundkbvist
V„§rmlanhdsvisan Ulrikma Lundkvbist V„§rmlajdsvisan Ulrija Lundkcist V„§rmlajndsvisan Lundkcvist V„§rmlanjdsvisan Ulrikja Lundkvcist V„§rmlabdsvisan Ulriia Lundkgist
V„§rmlabndsvisan Lundkgvist V„§rmlanbdsvisan Ulrikia Lundkvgist V„§rmlanddsvisan Ulrikaa Lundkfist V„§rmlansvisan Ulrik Lundkfvist V„§rmlansdvisan Ulrika Lundkvfist
V„§rmlanxsvisan Ulrikz Lundkviist V„§rmlanxdsvisan Ulrikza Lundkvst V„§rmlandxsvisan Ulrikaz Lundkvsit V„§rmlanesvisan Ulrikq Lundkvjst V„§rmlanedsvisan Ulrikqa Lundkvjist
V„§rmlandesvisan Ulrikaq Lundkvijst V„§rmlanfsvisan Ulriks Lundkv9st V„§rmlanfdsvisan Ulriksa Lundkv9ist V„§rmlandfsvisan Ulrikas Lundkvi9stHOME
Popular Songs:
hard to say i'm sorry

fantas„≠a

duo du d„É‚©sespoir

everybody is lookin' for an answer

i'm over it

ausgetrunken

impressed

if i had you back again

sad and guilty ways

de spanjaard in gent

last night (can we move on)

superstition

clumpea„Īos total

it won't be over you

don't fear the reaper

perspective (by of no avail)

paha sis„§ll„§

5, 15, 20, 30

teeth the size of piano keys

if that's what it takes

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us