Fame Factory
Som Av Eld

Som av eld

Du är en dröm och den enda jag kan drömma
du är en bild som etsas in
modig är den som älskar utan frågor
men nu vågar jag mig fram

jag vet att människor som dras till ljusets sken utan elden flammar upp

refr:
Som av eld är du gjord och jag brinner och du får mig du får mig inatt
inga tankar mer jag ger mig till dig
varje dag varje natt varje timme har jag längtat och längtat till dig
inga tankar mer jag brinner för dig

Blicken jag mött och inte kunnat glömma
finns ingen återvändo mer

jag vet att människor som dras till ljusets sken utan elden flammar upp

refr:
Som av eld är du gjord och jag brinner och du får mig du får mig inatt
inga tankar mer jag ger mig till dig
varje dag varje natt varje timme har jag längtat och längtat till dig
inga tankar mer jag brinner för dig

stick: aaaaaaahaaaa

refr:
Som av eld är du gjord och jag brinner och du får mig du får mig inatt
inga tankar mer jag ger mig till dig
varje dag varje natt varje timme har jag längtat och längtat till dig
inga tankar mer jag brinner för dig


Mirror lyrics:

inga tankar mer jag brinner för dig
varje dag varje natt varje timme har jag längtat och längtat till dig
inga tankar mer jag ger mig till dig
Som av eld är du gjord och jag brinner och du får mig du får mig inatt
refr:

stick: aaaaaaahaaaa

inga tankar mer jag brinner för dig
varje dag varje natt varje timme har jag längtat och längtat till dig
inga tankar mer jag ger mig till dig
Som av eld är du gjord och jag brinner och du får mig du får mig inatt
refr:

jag vet att människor som dras till ljusets sken utan elden flammar upp

finns ingen återvändo mer
Blicken jag mött och inte kunnat glömma

inga tankar mer jag brinner för dig
varje dag varje natt varje timme har jag längtat och längtat till dig
inga tankar mer jag ger mig till dig
Som av eld är du gjord och jag brinner och du får mig du får mig inatt
refr:

jag vet att människor som dras till ljusets sken utan elden flammar upp

men nu vågar jag mig fram
modig är den som älskar utan frågor
du är en bild som etsas in
Du är en dröm och den enda jag kan drömma

Som av eld


Relevant Tags:
SSom AAv EEld om v ld oSm vA lEd zom zv sld zSom zAv sEld Szom Azv Esld wom qv 3ld wSom qAv 3Eld Swom Aqv E3ld dom sv fld dSom sAv fEld
Sdom Asv Efld eom wv rld eSom wAv rEld Seom Awv Erld xom xv 4ld xSom xAv 4Eld Sxom Axv E4ld aom Avv dld aSom A dEld Saom Av Edld Soom Ab wld
Sm Abv wEld Smo Avb Ewld Skm Ac Elld Skom Acv Ed Sokm Avc Edl S9m Ag Ekd S9om Agv EkldHOME
Popular Songs:
fantasy

touchless (demo)

tonight (lift me up)

coachella

don't turn off the lights

the calling

show your teeth

planet caravan

p natten str jag lng

sweet feeling

over

stormy weather

nave

io me ne andrei

provaci tu

magical sensation

follow the sign

zavall bir gece

so many friends (l'amiti)

qu ms

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us