Fame Factory
Om Igen Patrik Rasmussen

Vi gjorde misstaget om igen och
lämnade varann ingen annan än du
skulle få mig

I min dröm kommer du tillbaks och ger
mig de jag vill ha låter allting få ske de
som hände

För ingen annan vet i natt det ingen annan
ser i natt när du rör vid mig

Och när du rör vid mig som ingen annan blir
jag galen ber om mer för jag vet att vi ska
älska om och om igen
Och när du rör vid mig som ingen annan kommer
värmen från din hud in i min för vi ska älska om
och om igen om igen

Sen den dag då du gick till mig och lämna allt
de vi haft ensam kvar fanns den där inne i mörkret
om det va så att gudar fanns skulle dom ta mig till
dig men idag vet jag svaret i min dröm värld

För ingen annan vet i natt det ingen annan
ser i natt när du rör vid mig

Och när du rör vid mig som ingen annan blir
jag galen ber om mer för jag vet att vi ska
älska om och om igen
Och när du rör vid mig som ingen annan kommer
värmen från din hud in i min för vi ska älska om
och om igen om igen

När du rör vid mig värmen från din hud

Om och om igen

När du rör vid mig som ingen annan blir
jag galen ber om mer för jag vet att vi ska
älska om och om igen
Och när du rör vid mig som ingen annan kommer
värmen från din hud in i min för vi ska älska om
och om igen


Mirror lyrics:

och om igen
värmen från din hud in i min för vi ska älska om
Och när du rör vid mig som ingen annan kommer
älska om och om igen
jag galen ber om mer för jag vet att vi ska
När du rör vid mig som ingen annan blir

Om och om igen

När du rör vid mig värmen från din hud

och om igen om igen
värmen från din hud in i min för vi ska älska om
Och när du rör vid mig som ingen annan kommer
älska om och om igen
jag galen ber om mer för jag vet att vi ska
Och när du rör vid mig som ingen annan blir

ser i natt när du rör vid mig
För ingen annan vet i natt det ingen annan

dig men idag vet jag svaret i min dröm värld
om det va så att gudar fanns skulle dom ta mig till
de vi haft ensam kvar fanns den där inne i mörkret
Sen den dag då du gick till mig och lämna allt

och om igen om igen
värmen från din hud in i min för vi ska älska om
Och när du rör vid mig som ingen annan kommer
älska om och om igen
jag galen ber om mer för jag vet att vi ska
Och när du rör vid mig som ingen annan blir

ser i natt när du rör vid mig
För ingen annan vet i natt det ingen annan

som hände
mig de jag vill ha låter allting få ske de
I min dröm kommer du tillbaks och ger

skulle få mig
lämnade varann ingen annan än du
Vi gjorde misstaget om igen och


Relevant Tags:
OOm IIgen PPatrik RRasmussen m gen atrik asmussen mO gIen aPtrik aRsmussen km jgen 0atrik dasmussen kOm jIgen 0Patrik dRasmussen
Okm Ijgen P0atrik Rdasmussen 9m 9gen latrik 4asmussen 9Om 9Igen lPatrik 4Rasmussen O9m I9gen Platrik R4asmussen 0m lgen oatrik gasmussen
0Om lIgen oPatrik gRasmussen O0m Ilgen Poatrik Rgasmussen lm ogen Paatrik tasmussen lOm oIgen Ptrik tRasmussen Olm Iogen Ptarik Rtasmussen
im kgen Pztrik 5asmussen iOm kIgen Pzatrik 5Rasmussen Oim Ikgen Paztrik R5asmussen Omm 8gen Pqtrik fasmussen O 8Igen Pqatrik fRasmussen
Om I8gen Paqtrik Rfasmussen Oj ugen Pstrik easmussen Ojm uIgen Psatrik eRasmussen Omj Iugen Pastrik Reasmussen Ok Iggen Pwtrik Raasmussen
Ien Pwatrik Rsmussen Omk Iegn Pawtrik Rsamussen On Ihen Pxtrik Rzsmussen Onm Ihgen Pxatrik Rzasmussen Omn Ighen Paxtrik Razsmussen
Iyen Pattrik Rqsmussen Iygen Parik Rqasmussen Igyen Partik Raqsmussen Iben Pafrik Rssmussen Ibgen Paftrik Rsasmussen
Igben Patfrik Rassmussen Iven Pa5rik Rwsmussen Ivgen Pa5trik Rwasmussen Igven Pat5rik Rawsmussen Ifen Pahrik Rxsmussen
Ifgen Pahtrik Rxasmussen Igfen Pathrik Raxsmussen Iten Payrik Itgen Paytrik Ramussen Igten Patyrik Ramsussen
Igeen Pa6rik Razmussen Ign Pa6trik Igne Pat6rik Raszmussen Igsn Pagrik Rawmussen Igsen Pagtrik
Igesn Patgrik Raswmussen Ig3n Parrik Radmussen Ig3en Partrik Radsmussen Ige3n Patrrik Rasdmussen Igfn Raemussen
Patik Raesmussen Igefn Patirk Rasemussen Igrn Patdik Raxmussen Igren Patdrik Igern Patrdik Rasxmussen
Ig4n Pat4ik Raamussen Ig4en Pat4rik Ige4n Patr4ik Rasamussen Igdn Patgik Rasmmussen Igden Rasussen
Igedn Patrgik Rasumssen Igwn Pattik Rasjussen Igwen Rasjmussen Igewn Patrtik Rasmjussen Igenn Pat5ik Raskussen
Ige Raskmussen Igen Patr5ik Rasmkussen Igem Patfik Rasnussen Igemn Rasnmussen Igenm Patrfik Rasmnussen
Igeh Pateik Rasmuussen Igehn Paterik Rasmssen Igenh Patreik Rasmsusen Igej Patriik Rasmhssen Igejn Patrk RasmhussenHOME
Popular Songs:
in the garden

crying

don't be two faced

what i want

i don't wanna loose you

terrified

she's still the star (on the stage of my mind)

blackout

after all the good is gone

sweet sound

(i'm gonna) sing, sing, sing

were you there

spente le stelle

unforgettable

broderskapets ring

a desolation song

you will soar

let's begin again

terminal e

i changed my way

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us