Fairytale
Nstan Fr Bra (fr Att Vara Sant)

Alla
Tänk att du känner likadant

Elisabeth:
Likadant som mej

Emilie:
Jag har känt dej sen vi var sju
Men vad har vi ställt till med nu?

Elisabeth:
Tänk att du har haft samma känslor för mej
Som jag haft hela tiden för dej

Sofie:
Drömmen blev ändå sann när två hjärtan fann varann

Alla, Refräng:
Nästan för bra för att vara sant
Tänk att du känner likadant
Nästan för bra för att vara sant
Tänk att du känner likadant

Emilie:
Ända upp till tolv var du bara än vän
Men vad var det som hände sen?

Mathilda:
I alla år var du nästan som en bror
Men det var tills vi mötte Amor

Sofie:
Drömmen blev ändå sann när två hjärtan fann varann

Refräng...

Sofie:
Drömmen blev ändå sann när två hjärtan fann varann

Refräng...


Mirror lyrics:

Refräng...

Drömmen blev ändå sann när två hjärtan fann varann
Sofie:

Refräng...

Drömmen blev ändå sann när två hjärtan fann varann
Sofie:

Men det var tills vi mötte Amor
I alla år var du nästan som en bror
Mathilda:

Men vad var det som hände sen?
Ända upp till tolv var du bara än vän
Emilie:

Tänk att du känner likadant
Nästan för bra för att vara sant
Tänk att du känner likadant
Nästan för bra för att vara sant
Alla, Refräng:

Drömmen blev ändå sann när två hjärtan fann varann
Sofie:

Som jag haft hela tiden för dej
Tänk att du har haft samma känslor för mej
Elisabeth:

Men vad har vi ställt till med nu?
Jag har känt dej sen vi var sju
Emilie:

Likadant som mej
Elisabeth:

Tänk att du känner likadant
Alla


Relevant Tags:
NNstan FFr BBra ((fr AAtt VVara SSant) stan r ra fr tt ara ant) Nstan Fr rBa f(r tAt aVra aSnt)
mstan cr vra (ffr ztt bara zant) mNstan cFr vBra (r zAtt bVara zSant) Nmstan Fcr Bvra (fr Aztt Vbara Szant)
hstan rr gra (cr qtt cara want) hNstan rFr gBra (cfr qAtt cVara wSant) Nhstan Frr Bgra (fcr Aqtt Vcara Swant)
jstan gr nra (rr stt gara dant) jNstan gFr nBra (rfr sAtt gVara dSant) Njstan Fgr Bnra (frr Astt Vgara Sdant)
bstan tr hra (gr wtt fara eant) bNstan tFr hBra (gfr wAtt fVara eSant) Nbstan Ftr Bhra (fgr Awtt Vfara Seant)
Nstan vr Brra (tr xtt Vaara xant) Nstan vFr Ba (tfr xAtt Vra xSant) Nstan Fvr Bar (ftr Axtt Vraa Sxant)
N㤤stan dr Bda (vr Attt Vzra aant) Nstan dFr Bdra (vfr At Vzara aSant) Nstan Fdr Brda (fvr Att Vazra Saant)
Nsstan Fr B4a (dr Aft Vqra Ntan Fr B4ra (dfr Aftt Vqara Snt) Ntsan Fr Br4a (fdr Atft Vaqra Snat)
Nztan F㶶r Bga (fr A5t Vsra Sznt) Nzstan Fr (fr A5tt Vsara Nsztan Fr Brga (fr At5t Vasra Saznt)
Nwtan Frr Bta (f㶶r Aht Vwra Sqnt) Nwstan F Btra (fr Ahtt Vwara Sqant) Nswtan Fr Brta (fr Atht Vawra Saqnt)
Ndtan Fd B5a (frr Ayt Vxra Ssnt) Ndstan Fdr B5ra (f Aytt Vxara Ssant) Nsdtan Frd Br5a (fr Atyt Vaxra Sasnt)
Netan F4 Bfa (fd A6t Varra Swnt) Nestan F4r Bfra (fdr A6tt Vaa Nsetan Fr4 Brfa (frd At6t Vaar Sawnt)
Nxtan Fg Bea (f4 Agt Vada Sxnt) Nxstan Fgr Bera (f4r Agtt Vadra Nsxtan Frg Brea (fr4 Atgt Varda Saxnt)
Natan Ft Braa (fg Art Va4a Sannt) Nastan Ftr Br (fgr Artt Va4ra Sat) Nsatan Frt Bra (frg Atrt Var4a Satn)
Nsttan F5 Brz (ft Vaga Samt) Nsan F5r Brza (ftr Vagra Samnt) Nsatn Fr5 Braz (frt Varga Sanmt)
Nsfan Ff Brq (f5 Atf Vata Saht) Nsftan Ffr Brqa (f5r Vatra Sahnt) Nstfan Frf Braq (fr5 Attf Varta Sanht)
Ns5an Fe Brs (ff At5 Va5a Sajt) Ns5tan Fer Brsa (ffr Va5ra Sajnt)HOME
Popular Songs:
geil, geil, geil

mnchhaussen ( just chaos! )

winter wonderland

morituri te salutant

today i hate everyone

sing song

pela ultima vez

makin' music for money

(we've got) blue skies

voy a apostar por t

siete proprio dei pulcini

ocean drums

sayago blues

snow in july

easy terms

pra rua me levar

what the hell

forever return

macht liebe

slow bleed

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us