Eurovision Song Contest
The Nerherlands Maywood Ik Wil Alles Met Je Del

Jij bent niet de enige
Die zich verloren voelt
En al kwamen woorden harder aan
Dan ik ze had bedoeld

Ik meende alles wat ik zei
Ik heb ook geleerd
Om te vechten voor een nieuwe dag
Is dat dan verkeerd?

Ik wil alles met je delen
Wil alles voor je zijn
En als jij me wilt vertrouwen
Dan delen we de pijn

Samen met je janken
Samen uit je bol
Samen door het lint gaan
Niets is mij te dol

Het leven is een carrousel
Het leven is een straat
Die eens doodloopt
Als je niet meer weet hoe het verder gaat

Even, ja heel even maar
Denk je: 't is voorbij
Maar ik hou van jou zoals je bent
Hou jij ook van mij?

Ik wil alles met je delen
Wil alles voor je zijn
En als jij me wilt vertrouwen
Dan delen we de pijn

Samen met je janken
Samen uit je bol
Samen door het lint gaan
En niets is mij te dol

Als ik het licht zie aan de horizon
Weet ik nog hoe het was
Hoe het eens begon

Ik wil alles met je delen
'k Wil alles voor je zijn

Samen met je janken
Samen uit je bol
Samen door het lint gaan
Niets is mij te dol


Mirror lyrics:

Niets is mij te dol
Samen door het lint gaan
Samen uit je bol
Samen met je janken

'k Wil alles voor je zijn
Ik wil alles met je delen

Hoe het eens begon
Weet ik nog hoe het was
Als ik het licht zie aan de horizon

En niets is mij te dol
Samen door het lint gaan
Samen uit je bol
Samen met je janken

Dan delen we de pijn
En als jij me wilt vertrouwen
Wil alles voor je zijn
Ik wil alles met je delen

Hou jij ook van mij?
Maar ik hou van jou zoals je bent
Denk je: 't is voorbij
Even, ja heel even maar

Als je niet meer weet hoe het verder gaat
Die eens doodloopt
Het leven is een straat
Het leven is een carrousel

Niets is mij te dol
Samen door het lint gaan
Samen uit je bol
Samen met je janken

Dan delen we de pijn
En als jij me wilt vertrouwen
Wil alles voor je zijn
Ik wil alles met je delen

Is dat dan verkeerd?
Om te vechten voor een nieuwe dag
Ik heb ook geleerd
Ik meende alles wat ik zei

Dan ik ze had bedoeld
En al kwamen woorden harder aan
Die zich verloren voelt
Jij bent niet de enige


Relevant Tags:
TThe NNerherlands MMaywood IIk WWil AAlles MMet JJe DDel he erherlands aywood k il lles et e el hTe eNrherlands aMywood kI iWl lAles eMt eJ eDl
fhe merherlands jaywood jk ail zlles jet ke xel fThe mNerherlands jMaywood jIk aWil zAlles jMet kJe xDel Tfhe Nmerherlands Mjaywood Ijk Wail Azlles Mjet Jke Dxel
5he herherlands kaywood 9k 3il qlles ket ie eel 5The hNerherlands kMaywood 9Ik 3Wil qAlles kMet iJe eDel T5he Nherherlands Mkaywood I9k W3il Aqlles Mket Jie Deel
hhe jerherlands naywood lk dil slles net me fel hThe jNerherlands nMaywood lIk dWil sAlles nMet mJe fDel Thhe Njerherlands Mnaywood Ilk Wdil Aslles Mnet Jme Dfel
yhe berherlands Maaywood ok eil wlles Meet ne rel yThe bNerherlands Mywood oIk eWil wAlles Mt nJe rDel Tyhe Nberherlands Myawood Iok Weil Awlles Mte Jne Drel
6he Neerherlands Mzywood kk sil xlles Mst he cel 6The Nrherlands Mzaywood kIk sWil xAlles Mset hJe cDel T6he Nreherlands Mazywood Ikk Wsil Axlles Mest Jhe Dcel
ghe Nsrherlands Mqywood 8k 2il Allles M3t ue sel gThe Nserherlands Mqaywood 8Ik 2Wil Ales M3et uJe sDel Tghe Nesrherlands Maqywood I8k W2il Alles Me3t Jue Dsel
rhe N3rherlands Msywood uk qil Akles Mft Jee rThe N3erherlands Msaywood uIk qWil Aklles Mfet J Dl Trhe Ne3rherlands Masywood Iuk Wqil Alkles Meft Je Dle
Nfrherlands Mwywood Wiil Aoles Mrt Js Dsl Te Nferherlands Mwaywood I Wl Aolles Mret Jse Teh Nefrherlands Mawywood Ik Wli Aloles Mert Jes Desl
Tje Nrrherlands Mxywood Il Wjl Aples M4t J3 D3l Tjhe Nrerherlands Mxaywood Wjil Aplles M4et J3e D3el Thje Nerrherlands Maxywood Ikl Wijl Alples Me4t Je3 De3l
Tue N4rherlands Mayywood Io W9l Mdt Jf Dfl Tuhe N4erherlands Mawood W9il Mdet Jfe Thue Ne4rherlands Mawyood Iko Wi9l Alels Medt Jef Defl
Tne Ndrherlands Magwood Im Wll Alkes Mwt Jr Drl Tnhe Nderherlands Magywood Imk Wlil Mwet Jre Thne Nedrherlands Maygwood Ikm Will Allkes Mewt Jer Derl
Tbe Nwrherlands Mahwood Ij Wol Aloes Mett J4 D4l Tbhe Nwerherlands Mahywood Woil Me J4e D4el Thbe Newrherlands Mayhwood Ikj Wiol Alloes Met Je4 De4l
Tge Ma6wood Ii Wkl Alpes Mef Jd Ddl Neherlands Ma6ywood Iik Wkil Jde Ddel Thge Nehrerlands May6wood Iki Wikl Allpes Metf Jed Dedl
Tye Nedherlands Mauwood W8l Allees Me5 Jw Dwl Mauywood W8il Alls Me5t Jwe Dwel Thye Nerdherlands Mayuwood Wi8l Allse Met5 Jew Dewl
Thee Ne4herlands Ma7wood Wul Allss Meh Dell Th Ma7ywood Wuil Allses Meht De The Ner4herlands May7wood Wiul Alless Meth Del
Ths Negherlands Majwood All3s Mey Dek Thse Negrherlands Majywood Wi All3es Meyt Dekl Thes Nergherlands Mayjwood Wil Alle3s Mety Delk
Th3 Netherlands Matwood Wik Allfs Me6 Deo Th3e Netrherlands Matywood Allfes Me6t Deol The3 Nertherlands Maytwood Wilk Allefs Met6 Delo
Thf Ne5herlands Maywwood Wio Allrs Meg Dep Thfe Ne5rherlands Mayood Allres Megt Depl Thef Ner5herlands Mayowod Wilo Allers Metg Delp
Thr Nefherlands Mayaood Wip All4s Mer Thre Mayawood Wipl All4es Ther Nerfherlands Maywaood Wilp Alle4s Metr
Th4 Neeherlands May3ood Allds Th4e May3wood Alldes The4 Nereherlands Mayw3ood Alleds
Thd Nerhherlands Maydood Allws Thde Nererlands Maydwood Allwes Thed Nerehrlands Maywdood Allews
Thw Nerjerlands Mayeood Thwe Nerjherlands Mayewood Alle Thew Nerhjerlands Mayweood
Neruerlands Maysood Allez Neruherlands Mayswood Allezs Nerhuerlands Maywsood Allesz
Nernerlands May2ood Allew Nernherlands May2wood Nerhnerlands Mayw2ood Allesw
Nerberlands Mayqood Alled Nerbherlands Mayqwood Nerhberlands Maywqood Allesd
Nergerlands Maywoood Allee Maywod Nerhgerlands Maywood Allese
Neryerlands Maywkod Allex Neryherlands Maywkood Allexs Nerhyerlands Maywokod Allesx
Nerheerlands Mayw9od Allea Nerhrlands Mayw9ood Alleas Nerhrelands Maywo9od Allesa
Nerhsrlands Mayw0od Nerhserlands Mayw0ood Nerhesrlands Maywo0odHOME
Popular Songs:
miss my baby

no se decirte adios

alegria

introduction (dans ma bulle)

scar that never heals

no more

a rock katonă˘i

house of gold

everlasting (korean version)

bir kuă…ĺ¸ uăƒâ§ur

rules

odos aristotelous

who's gonna

maronna mia

viiltă¤v㤠rakkaus feat. ambassadăśăśr & heli latvala

thank you and goodnight

hamburg song

control

angels at my gate

there's a boy (kia luby)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us