Eurovision Song Contest
Turkey Aylin Vatanko Yaz Btt

Seni yaþamak, sensiz olmamak, istiyorum
Duyuyor musun beni?
Ayný dünyada, ayrý yollarda, yaþayamayýz
Anlýyor musun?
Sevmek zamaný, þimdi gel þimdi

Seninle sensiz olmak zor
Yokluðun içimde bir kor
Haydi yaðmurlarla gel, ister günahlarinla gel
Ýster fýrtýnalar estir
Gül de güller açsýn ömrüme
Ben iþte böyle beklerken, yaz bitti

Seni yaþamak, sensiz olmamak, istiyorum
Anlýyor musun?
Sevmek zamaný, þimdi gel þimdi

Seninle sensiz olmak zor
Yokluðun içimde bir kor
Haydi yaðmurlarla gel, ister günahlarinla gel
Ýster fýrtýnalar estir
Gül de güller açsýn ömrüme
Ben iþte böyle beklerken, yaz bitti

Seninle sensiz olmak zor
Yokluðun içimde bir kor
Haydi yaðmurlarla gel, ister günahlarinla gel
Ýster fýrtýnalar estir
Gül de güller açsýn ömrüme
Ben iþte böyle beklerken, yaz bitti


Mirror lyrics:

Ben iþte böyle beklerken, yaz bitti
Gül de güller açsýn ömrüme
Ýster fýrtýnalar estir
Haydi yaðmurlarla gel, ister günahlarinla gel
Yokluðun içimde bir kor
Seninle sensiz olmak zor

Ben iþte böyle beklerken, yaz bitti
Gül de güller açsýn ömrüme
Ýster fýrtýnalar estir
Haydi yaðmurlarla gel, ister günahlarinla gel
Yokluðun içimde bir kor
Seninle sensiz olmak zor

Sevmek zamaný, þimdi gel þimdi
Anlýyor musun?
Seni yaþamak, sensiz olmamak, istiyorum

Ben iþte böyle beklerken, yaz bitti
Gül de güller açsýn ömrüme
Ýster fýrtýnalar estir
Haydi yaðmurlarla gel, ister günahlarinla gel
Yokluðun içimde bir kor
Seninle sensiz olmak zor

Sevmek zamaný, þimdi gel þimdi
Anlýyor musun?
Ayný dünyada, ayrý yollarda, yaþayamayýz
Duyuyor musun beni?
Seni yaþamak, sensiz olmamak, istiyorum


Relevant Tags:
TTurkey AAylin VVatanko YYaz BBtt urkey ylin atanko az tt uTrkey yAlin aVtanko aYz Btt furkey zylin batanko gaz vtt
fTurkey zAylin bVatanko gYaz vBtt Tfurkey Azylin Vbatanko Ygaz Bvtt 5urkey qylin catanko haz gtt 5Turkey qAylin cVatanko hYaz gBtt
T5urkey Aqylin Vcatanko Yhaz Bgtt hurkey sylin gatanko 6az ntt hTurkey sAylin gVatanko 6Yaz nBtt Thurkey Asylin Vgatanko Y6az Bntt
yurkey wylin fatanko uaz htt yTurkey wAylin fVatanko uYaz hBtt Tyurkey Awylin Vfatanko Yuaz Bhtt 6urkey xylin Vaatanko 7az Btt
6Turkey xAylin Vtanko 7Yaz Btt T6urkey Axylin Vtaanko Y7az Btt gurkey Ayylin Vztanko jaz B㾾tt gTurkey Alin Vzatanko jYaz Btt
Tgurkey Alyin Vaztanko Yjaz Btt rurkey Aglin Vqtanko taz Bttt rTurkey Agylin Vqatanko tYaz Bt Trurkey Ayglin Vaqtanko Ytaz Btt
Tuurkey Ahlin Vstanko Yaaz Bft Trkey Ahylin Vsatanko Yz Bftt Trukey Ayhlin Vastanko Yza Btft Thrkey A6lin Vwtanko Yzz B5t
A6ylin Vwatanko Yzaz B5tt Tuhrkey Ay6lin Vawtanko Yazz Bt5t T7rkey Aulin Vxtanko Yqz Bht T7urkey Auylin Vxatanko Yqaz Bhtt
Tu7rkey Ayulin Vaxtanko Yaqz Btht Tkrkey A7lin Vattanko Ysz Byt Tkurkey A7ylin Vaanko Ysaz Bytt Tukrkey Ay7lin Vaatnko Yasz Btyt
Tirkey Ajlin Vafanko Ywz B6t Tiurkey Ajylin Vaftanko Ywaz B6tt Tuirkey Ayjlin Vatfanko Yawz Bt6t T8rkey Atlin Va5anko Yxz Bgt
T8urkey Atylin Va5tanko Yxaz Bgtt Tu8rkey Aytlin Vat5anko Yaxz Btgt Tjrkey Ayllin Vahanko Brt Tjurkey Ayin Vahtanko Ya Brtt
Tujrkey Ayiln Vathanko Yaz Btrt Tyrkey Aykin Vayanko Yaa Ayklin Vaytanko Tuyrkey Aylkin Vatyanko Yaza Btt
Turrkey Ayoin Va6anko Yas Btf Tukey Ayolin Va6tanko Tukrey Ayloin Vat6anko Yazs Bttf Tudkey Aypin Vaganko Yax Bt5
Tudrkey Ayplin Vagtanko Turdkey Aylpin Vatganko Yazx Btt5 Tu4key Ayliin Varanko Bth Tu4rkey Ayln Vartanko
Tur4key Aylni Vatranko Btth Tugkey Ayljn Vataanko Bty Tugrkey Ayljin Vatnko Turgkey Aylijn Vatnako Btty
Tutkey Ayl9n Vatznko Bt6 Tutrkey Ayl9in Vatzanko Turtkey Ayli9n Vataznko Btt6 Tu5key Aylln Vatqnko Btg
Tu5rkey Vatqanko Tur5key Ayliln Vataqnko Bttg Tufkey Aylon Vatsnko Btr Tufrkey VatsankoHOME
Popular Songs:
ainult unustamiseks

well well well

the world is mine

isten az ton

midnight blue

loving you

gandalf

daisy duke

nightmare

gotta serve somebody

comes love

ghost dance

wie ein kind

mouth

liza with a z

helen (nothing left but me)

peace

love is

when your darkest hour come

another sunday

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us