Eva Eastwood
Inte Jag Som Styr

Tänk om jag kunde vara säker fast jag tror att jag vet
på kärlekens mysterier går varennda männska bet
Kinderna de blossar och i huvudet blir jag yr
men det är inte jag som styr

Kärlek- är så komplicerad
han är så rätt fram att jag blir generad
vi skulle ta farväl men se jag missade min buss
när han stal sin första puss

Men det är härligt när man känner det så här
och ärligt är det bara underbart det är
om jag visste vad som hänt slapp jag gissa rätt och slätt
för det är inte alls så lätt

Tänk om jag kunde vara säker fast jag tror att jag vet
på kärlekens mysterier må du tro att jag går bet
Kinderna de blossar och i huvudet går det runt
jag skrattar och pratar strunt

Det blixtrar och det dundrar som om åskan slagit ned
och allt som jag vet säkert är att mycket vill ha mer
och allt som var trist blir ett enda äventyr
men det är inte jag som styr

solo

Är han min typ- är det han som är han
hjärtat slår- ja, det gör det minsann
tänk att det känns som jag kunde gå på moln
vad kommer allt det här ifrån

Men det är härligt när man känner det så här
och ärligt är det bara underbart det är
om jag visste vad som hänt slapp jag gissa rätt och slätt
för det är inte alls så lätt

Tänk om jag kunde vara säker fast jag tror att jag vet
på kärlekens mysterier går varennda männska bet
Kinderna de blossar och i huvudet blir jag yr
men det är inte jag som styr

Det blixtrar och det dundrar som om åskan slagit ned
och allt som jag vet säkert är att mycket vill ha mer
och allt som var trist blir ett enda äventyr
men det är inte jag som styr
men det är inte jag som styr


Mirror lyrics:

men det är inte jag som styr
men det är inte jag som styr
och allt som var trist blir ett enda äventyr
och allt som jag vet säkert är att mycket vill ha mer
Det blixtrar och det dundrar som om åskan slagit ned

men det är inte jag som styr
Kinderna de blossar och i huvudet blir jag yr
på kärlekens mysterier går varennda männska bet
Tänk om jag kunde vara säker fast jag tror att jag vet

för det är inte alls så lätt
om jag visste vad som hänt slapp jag gissa rätt och slätt
och ärligt är det bara underbart det är
Men det är härligt när man känner det så här

vad kommer allt det här ifrån
tänk att det känns som jag kunde gå på moln
hjärtat slår- ja, det gör det minsann
Är han min typ- är det han som är han

solo

men det är inte jag som styr
och allt som var trist blir ett enda äventyr
och allt som jag vet säkert är att mycket vill ha mer
Det blixtrar och det dundrar som om åskan slagit ned

jag skrattar och pratar strunt
Kinderna de blossar och i huvudet går det runt
på kärlekens mysterier må du tro att jag går bet
Tänk om jag kunde vara säker fast jag tror att jag vet

för det är inte alls så lätt
om jag visste vad som hänt slapp jag gissa rätt och slätt
och ärligt är det bara underbart det är
Men det är härligt när man känner det så här

när han stal sin första puss
vi skulle ta farväl men se jag missade min buss
han är så rätt fram att jag blir generad
Kärlek- är så komplicerad

men det är inte jag som styr
Kinderna de blossar och i huvudet blir jag yr
på kärlekens mysterier går varennda männska bet
Tänk om jag kunde vara säker fast jag tror att jag vet


Relevant Tags:
IInte JJag SSom SStyr nte ag om tyr nIte aJg oSm tSyr jnte kag zom ztyr jInte kJag zSom zStyr Ijnte Jkag Szom Sztyr
9nte iag wom wtyr 9Inte iJag wSom wStyr I9nte Jiag Swom Swtyr lnte mag dom dtyr lInte mJag dSom dStyr Ilnte Jmag Sdom Sdtyr
onte nag eom etyr oInte nJag eSom eStyr Ionte Jnag Seom Setyr knte hag xom xtyr kInte hJag xSom xStyr Iknte Jhag Sxom Sxtyr
8nte uag aom atyr 8Inte uJag aSom aStyr I8nte Juag Saom Satyr unte Jaag Soom Sttyr uInte Jg Sm Syr Iunte Jga Smo Sytr
Innte Jzg Skm Sfyr Ite Jzag Skom Sftyr Itne Jazg Sokm Stfyr Imte Jqg S9m S5yr Imnte Jqag S9om S5tyr Inmte Jaqg So9m St5yr
Ihte Jsg S0m Shyr Ihnte Jsag S0om Shtyr Inhte Jasg So0m Sthyr Ijte Jwg Slm Syyr Jwag Slom Sytyr Injte Jawg Solm Styyr
Ibte Jxg Sim S6yr Ibnte Jxag Siom S6tyr Inbte Jaxg Soim St6yr Intte Jagg Somm Sgyr Ine Ja So Sgtyr Inet Jag Som Stgyr
Infe Jah Soj SryrHOME
Popular Songs:
neljapev

nessun timore

losing you (i really wanna lose you)

there he goes

dancing thru the stars

sic transit gloria (glory fades)

la rosa de los vientos

when lovers confess

cross country

contender

silmt tottuu

night of the thumpasorous peoples

home field advantage

go dark

turned out lies

escape artist blues

acceptance

1000 oceans

together alone

ready for the storm

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us