Eva Dahlgren
Lev S

Söker orden
för att röra vid ett hjärta
men svarta streck
på vita papper blir så svarta

älskade i bläckets
gråhet
faller ljudlöst
för att skälva kräver
hjärtat
läppars närhet

Söker språket
för att vandra dina skogar
dina nätter
ska bära frukt av mina dagar

trösterikt
ska orden andas
i dina tankar
men för att leva
kräver tanken
dina drömmar

likt stjärnor i himmelen
för ingens skull
punkterar natten
lev som den vilda vind
för lekens skull
över vida vatten

Likt en blomma söker ljus
likt poeten söker
lev så
lev så
som en äng i sommarskrud
lik dess skönhet är du
lev så

söker orden
som ska minnas mina kyssar
lika varma
lika lena ska dom smeka

älskade i natten
viskat
sakta bleknar
söker orden
som för evigt
bär min sanning


Mirror lyrics:

bär min sanning
som för evigt
söker orden
sakta bleknar
viskat
älskade i natten

lika lena ska dom smeka
lika varma
som ska minnas mina kyssar
söker orden

lev så
lik dess skönhet är du
som en äng i sommarskrud
lev så
lev så
likt poeten söker
Likt en blomma söker ljus

över vida vatten
för lekens skull
lev som den vilda vind
punkterar natten
för ingens skull
likt stjärnor i himmelen

dina drömmar
kräver tanken
men för att leva
i dina tankar
ska orden andas
trösterikt

ska bära frukt av mina dagar
dina nätter
för att vandra dina skogar
Söker språket

läppars närhet
hjärtat
för att skälva kräver
faller ljudlöst
gråhet
älskade i bläckets

på vita papper blir så svarta
men svarta streck
för att röra vid ett hjärta
Söker orden


Relevant Tags:
LLev SS ev eLv S kev z kLev zS Lkev Sz oev w oLev wS Loev Sw pev d pLev dS
Lpev Sd Leev e Lv eS Lve Se Lsv x Lsev xS Lesv Sx L3v a L3ev aS Le3v Sa Lfv S
Lfev S Lefv S Lrv S㴴HOME
Popular Songs:
take my money

no one will ever know

if we put our heads together

in the garden

mi mayor nesecidad

el final

dansez sur moi (girl talk)

lie to me

immer wieder

brave

baby your baby

oh! jesse

hol

eternal ecstasy

adventures

until my dreams come true

who am i

over my head

left side right side

finish it all off (with love)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us