Eva Dahlgren
Du Som Lskar

du som älskar
du som kan
du som kan älska
förlåt mig
förlåt
sådan var jag
så tung av tomhet
runt mig var min hud
vallgrav och mur
mot all närhet
tunn så tunn
som tyll mot stormen
i mig var min själ
dimtunn
och trängd mot min yta
du som älskar
du som kan
du som kan älska
förlåt mig
förlåt
svag så vek
så fegt böjd var ryggen
ta mig
så sa jag till livet
och gör vad du vill
jag var intet
du som älskar
du som kan
du som kan älska
förlåt mig
förlåt


Mirror lyrics:

förlåt
förlåt mig
du som kan älska
du som kan
du som älskar
jag var intet
och gör vad du vill
så sa jag till livet
ta mig
så fegt böjd var ryggen
svag så vek
förlåt
förlåt mig
du som kan älska
du som kan
du som älskar
och trängd mot min yta
dimtunn
i mig var min själ
som tyll mot stormen
tunn så tunn
mot all närhet
vallgrav och mur
runt mig var min hud
så tung av tomhet
sådan var jag
förlåt
förlåt mig
du som kan älska
du som kan
du som älskar


Relevant Tags:
DDu SSom LLskar u om skar uD oSm sLkar xu zom kskar xDu zSom kLskar Dxu Szom Lkskar eu wom oskar eDu wSom oLskar Deu Swom Loskar
fu dom pskar fDu dSom pLskar Dfu Sdom Lpskar ru eom Lsskar rDu eSom Lkar Dru Seom Lksar cu xom Lzkar cDu xSom Lzskar Dcu Sxom Lszkar
su aom Lwkar sDu aSom Lwskar Dsu Saom Lswkar Duu Soom Ldkar D Sm Ldskar Du Smo Lsdkar Dh Skm Lekar Dhu Skom Leskar Duh Sokm Lsekar
D7 S9m Lxkar D7u S9om Lxskar Du7 So9m Lsxkar Dk S0m Lakar Dku S0om Laskar Duk So0m Lsakar Di Slm Lskkar Diu Slom Lsar Dui Solm Lsakr
D8 Sim Lslar D8u Siom Lslkar Du8 Soim Lsklar Dj Somm Lsoar Dju So Lsokar Duj Som Lskoar Dy Soj Lsmar Dyu Sojm Lsmkar Duy Somj Lskmar
Sok Lsjar LsjkarHOME
Popular Songs:
don't you want to come home

gypsy rose lee

six million ways

leave the light on

pedernal

everything with you (johnny budz mix)

can you hear me

soul doctor

on those endless autumn nights

you never listen to reason

think about me

don't throw it all away

no one will do

what'll i do

hard to find her

elin lanto we fly

thtitarha

rock the night

you're once, you're twice

maria

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us