Espen Lind
Venn (and Lene Marlin, Maria Arredondo, Odd Nordst.

[Sivert Høyem]
Når himler brennes sorte
Når solen lager natt
Og alle er blitt borte
Og du tror du er forlatt
[Thomas Dybdahl]
Når dagen går i stykker
Når tiden er forbi
Og håpet trenger krykker
Og en hånd og holde i

Chorus:
Jeg kan være en venn
Jeg ser at du faller
Jeg ser at du faller
Du vil reise deg igjen
Jeg kan være en venn
Jeg ser at du faller
Jeg ser at du faller
Du vil reise deg igjen
Og jeg – jeg kan være en venn

Når meningen blir liten
Og tomheten så svær
Når troen er blitt sliten
Så er jeg fortsatt her

For når ingenting kan gjøre
Det helt og godt igjen
Er det en ting jeg kan gjøre:
Jeg kan være din venn

Chorus:
Jeg kan være en venn
Jeg ser at du faller
Jeg ser at du faller
Du vil reise deg igjen
Jeg kan være en venn
Jeg ser at du faller
Jeg ser at du faller
Du vil reise deg igjen
Og jeg – jeg kan være en venn

Rap:
Jeg sender sanger til Mesopotamia,
Hør meg sende milde meldinger til Dagobah,
Nei jeg kan ikke la være å tenke på Neru, så på Hood, så på Sioux,
Du må ikke sove på det, Ravi lover sårene kommer gang på gang,
Vi kommer til å måtte mekke sang på sang, klang på klang, dann og vann,
Ikke våg stopp når det går trått!
Vi får det overstått, lover få deg opp, opp, opp!

Jeg kan være en venn - jeg ser at du faller
- jeg ser at du faller -
du vil reise deg igjen x2

Jeg kan være en venn
Jeg kan være en venn
Og du vil reise deg igjen x 4

Jeg kan være en venn - jeg ser at du faller -
jeg ser at du faller - du vil reise deg igjen


Mirror lyrics:

jeg ser at du faller - du vil reise deg igjen
Jeg kan være en venn - jeg ser at du faller -

Og du vil reise deg igjen x 4
Jeg kan være en venn
Jeg kan være en venn

du vil reise deg igjen x2
- jeg ser at du faller -
Jeg kan være en venn - jeg ser at du faller

Vi får det overstått, lover få deg opp, opp, opp!
Ikke våg stopp når det går trått!
Vi kommer til å måtte mekke sang på sang, klang på klang, dann og vann,
Du må ikke sove på det, Ravi lover sårene kommer gang på gang,
Nei jeg kan ikke la være å tenke på Neru, så på Hood, så på Sioux,
Hør meg sende milde meldinger til Dagobah,
Jeg sender sanger til Mesopotamia,
Rap:

Og jeg – jeg kan være en venn
Du vil reise deg igjen
Jeg ser at du faller
Jeg ser at du faller
Jeg kan være en venn
Du vil reise deg igjen
Jeg ser at du faller
Jeg ser at du faller
Jeg kan være en venn
Chorus:

Jeg kan være din venn
Er det en ting jeg kan gjøre:
Det helt og godt igjen
For når ingenting kan gjøre

Så er jeg fortsatt her
Når troen er blitt sliten
Og tomheten så svær
Når meningen blir liten

Og jeg – jeg kan være en venn
Du vil reise deg igjen
Jeg ser at du faller
Jeg ser at du faller
Jeg kan være en venn
Du vil reise deg igjen
Jeg ser at du faller
Jeg ser at du faller
Jeg kan være en venn
Chorus:

Og en hånd og holde i
Og håpet trenger krykker
Når tiden er forbi
Når dagen går i stykker
[Thomas Dybdahl]
Og du tror du er forlatt
Og alle er blitt borte
Når solen lager natt
Når himler brennes sorte
[Sivert Høyem]


Relevant Tags:
VVenn ((and LLene MMarlin, MMaria AArredondo, OOdd NNordst. enn and ene arlin, aria rredondo, dd ordst.
eVnn a(nd eLne aMrlin, aMria rAredondo, dOd oNrdst. benn (aand kene jarlin, jaria zrredondo, kdd mordst.
bVenn (nd kLene jMarlin, jMaria zArredondo, kOdd mNordst. Vbenn (nad Lkene Mjarlin, Mjaria Azrredondo, Okdd Nmordst.
cenn (znd oene karlin, karia qrredondo, 9dd hordst. cVenn (zand oLene kMarlin, kMaria qArredondo, 9Odd hNordst.
Vcenn (aznd Loene Mkarlin, Mkaria Aqrredondo, O9dd Nhordst. genn (qnd pene narlin, naria srredondo, 0dd jordst.
gVenn (qand pLene nMarlin, nMaria sArredondo, 0Odd jNordst. Vgenn (aqnd Lpene Mnarlin, Mnaria Asrredondo, O0dd Njordst.
fenn (snd Leene Maarlin, Maaria wrredondo, ldd bordst. fVenn (sand Lne Mrlin, Mria wArredondo, lOdd bNordst.
Vfenn (asnd Lnee Mralin, Mraia Awrredondo, Oldd Nbordst. Veenn (wnd Lsne Mzrlin, Mzria xrredondo, idd Noordst.
Vnn (wand Lsene Mzarlin, Mzaria xArredondo, iOdd Nrdst. Vnen (awnd Lesne Mazrlin, Mazria Axrredondo, Oidd Nrodst.
Vsnn (xnd L3ne Mqrlin, Mqria Arrredondo, Oddd Nkrdst. Vsenn (xand L3ene Mqarlin, Mqaria Aredondo, Od Nkordst.
Vesnn (axnd Le3ne Maqrlin, Maqria Arredondo, Odd Nokrdst. V3nn (annd Lfne Msrlin, Msria Adredondo, Oxd N9rdst.
V3enn (ad Lfene Msarlin, Msaria Adrredondo, Oxdd N9ordst. Ve3nn (adn Lefne Masrlin, Masria Ardredondo, Odxd No9rdst.
Vfnn (amd Lrne Mwrlin, Mwria A4redondo, Oed N0rdst. (amnd Lrene Mwarlin, Mwaria A4rredondo, Oedd N0ordst.
Vefnn (anmd Lerne Mawrlin, Mawria Ar4redondo, Oded No0rdst. Vrnn (ahd L4ne Mxrlin, Mxria Agredondo, Ofd Nlrdst.
Vrenn (ahnd L4ene Mxarlin, Mxaria Agrredondo, Ofdd Nlordst. Vernn (anhd Le4ne Maxrlin, Maxria Argredondo, Odfd Nolrdst.
V4nn (ajd Ldne Marrlin, Marria Atredondo, Ord Nirdst. V4enn (ajnd Ldene Malin, Maia Atrredondo, Ordd Niordst.
Ve4nn (anjd Ledne Malrin, Maira Artredondo, Odrd Noirdst. Vdnn (abd Lwne Madlin, Madia A5redondo, Ocd Norrdst.
Vdenn (abnd Lwene Madrlin, Madria A5rredondo, Ocdd Nodst. Vednn (anbd Lewne Mardlin, Mardia Ar5redondo, Odcd Nodrst.
Vwnn (andd Lenne Ma4lin, Ma4ia Afredondo, Osd Noddst. Vwenn (an Lee Ma4rlin, Ma4ria Afrredondo, Osdd Nodrdst.
Vewnn (and Leen Mar4lin, Mar4ia Arfredondo, Odsd Norddst. Vennn (anx Leme Maglin, Magia Aeredondo, No4dst.
Ven (anxd Lemne Magrlin, Magria Aerredondo, No4rdst. Venn (andx Lenme Marglin, Margia Areredondo, Nor4dst.
Vemn (ane Lehe Matlin, Matia Odx Nogdst. Vemnn (aned Lehne Matrlin, Matria Nogrdst.
Venmn (ande Lenhe Martlin, Martia Arerdondo, Oddx Norgdst. Vehn (anf Leje Ma5lin, Ma5ia Ardedondo, Ode Notdst.
Vehnn (anfd Lejne Ma5rlin, Ma5ria Notrdst. Venhn (andf Lenje Mar5lin, Mar5ia Arrdedondo, Odde Nortdst.
Vejn (anr Lebe Maflin, Mafia Ar4edondo, Odf No5dst. Vejnn (anrd Lebne Mafrlin, Mafria No5rdst.
Venjn (andr Lenbe Marflin, Marfia Arr4edondo, Oddf Nor5dst. Vebn (anc Lenee Maelin, Maeia Argedondo, Odr Nofdst.
Vebnn (ancd Len Maerlin, Maeria Nofrdst. Venbn (andc Lene Marelin, Mareia Arrgedondo, Oddr Norfdst.
(ans Lens Marllin, Mariia Artedondo, Odc Noedst. (ansd Lense Marin, Mara Noerdst.
(ands Lenes Mariln, Marai Arrtedondo, Oddc Noredst. Venm Len3 Markin, Marja Ar5edondo, Ods
Len3e Marklin, Marjia Norst. Vennm Lene3 Marlkin, Marija Arr5edondo, Odds Norsdt.HOME
Popular Songs:
diamond angel

colonel hathi's march (the elephant song)

reason

fue la noche

minu vike paradiis

comment je saurai

rcker jag till

leaving me was the best thing you've ever done

the woman next door

...remembrance

par amour, par piti

le capitaine et le matelot

galaxy song

suuri rakkaustarina

satisfied

samantha

berpisah jua

love is an angel

love will save you

displaced aggression

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us