Edyta Bartosiewicz
Pomyl O Mnie

Jeœli myœlisz o mnie czasem
Ciep³y obraz w sercu masz
Jeœli czujesz ju¿ inaczej
Jeœli bronisz siê przed sob¹
A tak naprawdê jednak chcesz

Pomyœl sobie o mnie czasem
Jeœli przyœniê siê tej nocy
Przyjdê tak jak gdyby nic
Czy tej nocy nam wystarczy?
Jeœli bronisz siê przed sob¹
A tak naprawdê jednak chcesz

Pomyœl sobie o mnie czasem
Pomyœl o mnie
Pomyœl o mnie…Mirror lyrics:


Pomyœl o mnie…
Pomyœl o mnie
Pomyœl sobie o mnie czasem

A tak naprawdê jednak chcesz
Jeœli bronisz siê przed sob¹
Czy tej nocy nam wystarczy?
Przyjdê tak jak gdyby nic
Jeœli przyœniê siê tej nocy
Pomyœl sobie o mnie czasem

A tak naprawdê jednak chcesz
Jeœli bronisz siê przed sob¹
Jeœli czujesz ju¿ inaczej
Ciep³y obraz w sercu masz
Jeœli myœlisz o mnie czasem


Relevant Tags:
PPomyl OO MMnie omyl nie oPmyl O nMie 0omyl k jnie 0Pomyl kO jMnie P0omyl Ok Mjnie lomyl 9 knie lPomyl 9O kMnie
Plomyl O9 Mknie oomyl 0 nnie oPomyl 0O nMnie Poomyl O0 Mnnie l Pmyl lO Mie Pmoyl Ol Mine Pkmyl i Mmie
Pkomyl iO Mmnie Pokmyl Oi Mnmie P9myl Mhie P9omyl Mhnie Po9myl Mnhie P0myl Mjie Po0myl Mnjie Plmyl Mbie
Mbnie Polmyl Mnbie Pimyl Mniie Piomyl Mne Poimyl Mnei Pommyl Mnje Poyl Poyml Mnije
Pojyl Mn9e Pojmyl Mn9ie Pomjyl Mni9e Pokyl Mnle Mnlie Pomkyl Mnile Ponyl MnoeHOME
Popular Songs:
thank you

like a fire

when the sun shone on vetiver

dressed in white

s

sincerely

in the heart of stone

ave maria

eat at home

si me advert

cracker

all these things

spiller

we love each other

something about that woman

new morning

interlude still feelin' you

parody at the masquerade

if this is the end

i need you for christmas

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us