Edyta Bartosiewicz
Susza

S³oñce ca³kiem siê czerwieni
Szukam cienia, by w nim siê ukryæ
Wszystko suche, na wiór spalone
Wyja³owione, osamotnione

Jeszcze tylko kropla w nas
By grzech œmiertelny z siebie zmyæ
Spojrzeniu nadaæ ufny kszta³t
Jeszcze tylko kropla

Jeszcze wczoraj z go³¹ g³ow¹
Dzisiaj susza mnie wysysa
Z martw¹ twarz¹ znieczulica

Jeszcze tylko kropla w nas
By grzech œmiertelny z siebie zmyæ
Spojrzeniu nadaæ ufny kszta³t
Jeszcze tylko kropla

Wszystko na wiór spalone!!!


Mirror lyrics:

Wszystko na wiór spalone!!!

Jeszcze tylko kropla
Spojrzeniu nadaæ ufny kszta³t
By grzech œmiertelny z siebie zmyæ
Jeszcze tylko kropla w nas

Z martw¹ twarz¹ znieczulica
Dzisiaj susza mnie wysysa
Jeszcze wczoraj z go³¹ g³ow¹

Jeszcze tylko kropla
Spojrzeniu nadaæ ufny kszta³t
By grzech œmiertelny z siebie zmyæ
Jeszcze tylko kropla w nas

Wyja³owione, osamotnione
Wszystko suche, na wiór spalone
Szukam cienia, by w nim siê ukryæ
S³oñce ca³kiem siê czerwieni


Relevant Tags:
SSusza usza uSsza zusza zSusza Szusza wusza wSusza Swusza dusza dSusza
Sdusza eusza eSusza Seusza xusza xSusza Sxusza ausza aSusza Sausza Suusza
Ssza Ssuza Shsza Shusza Suhsza S7sza S7usza Su7sza Sksza Skusza Suksza
Sisza Siusza Suisza S8sza S8usza Su8sza Sjsza Sjusza Sujsza Sysza SyuszaHOME
Popular Songs:
taste

soy una mujer

toxic (britney spears cover)

some kind of wonderful

plama na cianie

where were you

totalitarian hypnosis

mr. p mosh

last love letter

drawn and quartered

the perfect gift

swimming from the shipwreck

100 days, 100 nights

tennessee toddy

kaw liga

careless memories

world of contradictions

cuatro rosas

gotta travel on

the end of pain

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us