Edyta Bartosiewicz
Moesz

W twoich rêkach ca³y œwiat
i jest jak chcesz
Czemu wiêc przed swoim "byæ"
ukrywasz siê

Mo¿esz iœæ i mo¿esz staæ
Mo¿esz dawaæ, mo¿esz braæ
Mo¿esz s³uchaæ, mo¿esz brzmieæ
Mo¿esz nie chcieæ, mo¿esz chcieæ

Wszystko kiedyœ skoñczy siê
Pewnoœci brak
Co siê stanie, jedno wiedz!
Twój nadszed³ czas

Mo¿esz iœæ i mo¿esz staæ
Mo¿esz dawaæ, mo¿esz braæ
Mo¿esz s³uchaæ, mo¿esz brzmieæ
Mo¿esz nie chcieæ, mo¿esz chcieæ

Mo¿esz strzelaæ, mo¿esz kraœæ
Lub te¿ ofiar¹ sam siê staæ
Mo¿esz gardziæ, mo¿esz kpiæ
Lub kochaæ i kochanym byæ


Mirror lyrics:

Lub kochaæ i kochanym byæ
Mo¿esz gardziæ, mo¿esz kpiæ
Lub te¿ ofiar¹ sam siê staæ
Mo¿esz strzelaæ, mo¿esz kraœæ

Mo¿esz nie chcieæ, mo¿esz chcieæ
Mo¿esz s³uchaæ, mo¿esz brzmieæ
Mo¿esz dawaæ, mo¿esz braæ
Mo¿esz iœæ i mo¿esz staæ

Twój nadszed³ czas
Co siê stanie, jedno wiedz!
Pewnoœci brak
Wszystko kiedyœ skoñczy siê

Mo¿esz nie chcieæ, mo¿esz chcieæ
Mo¿esz s³uchaæ, mo¿esz brzmieæ
Mo¿esz dawaæ, mo¿esz braæ
Mo¿esz iœæ i mo¿esz staæ

ukrywasz siê
Czemu wiêc przed swoim "byæ"
i jest jak chcesz
W twoich rêkach ca³y œwiat


Relevant Tags:
MMoesz oesz oMesz joesz jMoesz Mjoesz koesz kMoesz Mkoesz noesz nMoesz
Mnoesz Mooesz Mesz Moesz Mkesz Mokesz M9esz M9oesz Mo9esz M0esz M0oesz
Mo0esz Mlesz Mloesz Molesz Miesz Mioesz Moiesz Moesz Moesz Moesz Mo⿿esz
Moesz Moesz Moeesz Mosz Mosez Mossz Mosesz MoesszHOME
Popular Songs:
sunbathing

spare me a little of your love

harmless

you've got that look

here i am

must've had your reasons

addio maria

hang on to a dream

new born race

tu es la

pink eyes

tehdas

traficante de ilusiones

wnn nit jetzt wnn d

cuando respiro en tu boca

i can hear my heart break

same old scene [roxy music]

do me, baby

alleen

follow that train

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us