Edyta Bartosiewicz
Boogie Czyli Zemsta S‚≥odka Jest

Nie próbuj mnie
Oszukaæ mnie
Marny Twój los
Gdy dowiem siê

Zemsta la la la
S³odka la la la jest

Przygl¬Ļdam si√™
I tw√≥j ka¬Ņdy krok
Jak na d³oni mej
Nie próbuj wiêc

Zemsta la la la
S³odka la la la jest

Zniosê ból i wstyd
Gdy w oczy powiesz mi
Za plecami siê nie skradaj
Nie radzê Ci

Zemsta la la la
S³odka la la la jest

Sam sobie kopiesz grób
Na ¬Ņaden nie licz cud
I gdy teraz lecisz samolotem
Ziemia spod twoich stóp

Ziemia la la la usuwa la la la siê
Ziemia la la la usuwa la la la siê
La la la la...

Uh zemsta s³odka jest


Mirror lyrics:

Uh zemsta s³odka jest

La la la la...
Ziemia la la la usuwa la la la siê
Ziemia la la la usuwa la la la siê

Ziemia spod twoich stóp
I gdy teraz lecisz samolotem
Na ¬Ņaden nie licz cud
Sam sobie kopiesz grób

S³odka la la la jest
Zemsta la la la

Nie radzê Ci
Za plecami siê nie skradaj
Gdy w oczy powiesz mi
Zniosê ból i wstyd

S³odka la la la jest
Zemsta la la la

Nie próbuj wiêc
Jak na d³oni mej
I tw√≥j ka¬Ņdy krok
Przygl¬Ļdam si√™

S³odka la la la jest
Zemsta la la la

Gdy dowiem siê
Marny Twój los
Oszukaæ mnie
Nie próbuj mnie


Relevant Tags:
BBoogie CCzyli ZZemsta SS‚≥odka JJest oogie zyli emsta ‚≥odka est oBogie zCyli eZmsta ‚S≥odka eJst voogie fzyli aemsta z‚≥odka kest vBoogie fCzyli aZemsta zS‚≥odka kJest
Bvoogie Cfzyli Zaemsta Sz‚≥odka Jkest googie xzyli semsta w‚≥odka iest gBoogie xCzyli sZemsta wS‚≥odka iJest Bgoogie Cxzyli Zsemsta Sw‚≥odka Jiest noogie vzyli xemsta d‚≥odka mest
nBoogie vCzyli xZemsta dS‚≥odka mJest Bnoogie Cvzyli Zxemsta Sd‚≥odka Jmest hoogie dzyli Zeemsta e‚≥odka nest hBoogie dCzyli Zmsta eS‚≥odka nJest Bhoogie Cdzyli Zmesta Se‚≥odka Jnest
Booogie Czzyli Zsmsta x‚≥odka hest Bogie Cyli xS‚≥odka hJest Boogie Cyzli Zesmsta Sx‚≥odka Jhest Bkogie Cayli Z3msta a‚≥odka uest Bkoogie Cazyli Z3emsta aS‚≥odka uJest
Bokogie Czayli Ze3msta Sa‚≥odka Juest B9ogie Csyli Zfmsta S‚‚≥odka Jeest B9oogie Cszyli Zfemsta S≥odka Jst Bo9ogie Czsyli Zefmsta S≥‚odka Jset B0ogie Cxyli Zrmsta S‚≥≥odka Jsst
B0oogie Zremsta S‚odka Jsest Bo0ogie Czxyli Zermsta S‚o≥dka Jesst Blogie Czyyli Z4msta S‚≥oodka J3st Bloogie Czli Z4emsta S‚≥dka J3est Bologie Czlyi Ze4msta S‚≥doka Je3st
Biogie Czgli Zdmsta S‚≥kdka Jfst Bioogie Czgyli Zdemsta S‚≥kodka Jfest Boiogie Czygli Zedmsta S‚≥okdka Jefst Czhli Zwmsta S‚≥9dka Jrst Czhyli Zwemsta S‚≥9odka Jrest
Bogoie Czyhli Zewmsta S‚≥o9dka Jerst Bokgie Cz6li Zemmsta S‚≥0dka J4st Cz6yli Zesta S‚≥0odka J4est Bookgie Czy6li Zesmta S‚≥o0dka Je4st Bo9gie Czuli Zejsta S‚≥ldka Jdst
Czuyli Zejmsta S‚≥lodka Jdest Boo9gie Czyuli Zemjsta S‚≥oldka Jedst Bo0gie Cz7li Zeksta S‚≥idka Jwst Cz7yli Zekmsta S‚≥iodka Jwest Boo0gie Czy7li Zemksta S‚≥oidka Jewst
Bolgie Czjli Zensta S‚≥oddka Czjyli Zenmsta S‚≥oka Jet Boolgie Czyjli Zemnsta S‚≥okda Jets Boigie Cztli Zemssta S‚≥oxka Jezt Cztyli Zemta S‚≥oxdka Jezst
Booigie Czytli Zemtsa S‚≥odxka Jeszt Booggie Czylli Zemzta S‚≥oeka Jewt Booie Czyi Zemzsta S‚≥oedka Booige Czyil Zemszta S‚≥odeka Jeswt Boohie Czyki Zemwta S‚≥ofka Jedt
Boohgie Czykli Zemwsta S‚≥ofdkaHOME
Popular Songs:
today mueller

love sweet sound (feat. candi staton)

ei mun oo hyv㤠olla yksin

it's up to you (symsonic)

rise up!

nocivo

flatline

perpetual

digging deep

never let her slip away

quiero

mes blues passent pu dans porte

before the goodbye

train #10

j'pense „ź elle tout l'temps

stressman

baby love

it's written all over your face

down in a hole

sin gravedad

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us