Dara Bubamara
Svi Su Tu Kao Nekada

Znas li kako boli
sto tamo idem sama
sto ce svako da me pita
sta je bilo sa nama

Ref.
Svi su tu kao nekada
cuje se pesma starih drugova
samo ti, ti nisi kraj mene
a jos me bole te oci neverne

Kada bih mogla pobeci negde
svi sto me znaju, znaju i tebe
zasto te vise nema u kraju
to me pitaju

Ref.

Narucim pesme za tudje zelje
provedem tuzna svako veselje
poslednja odem, a dodjem prva
da ne samujem

Ref. 2x


Mirror lyrics:

Ref. 2x

da ne samujem
poslednja odem, a dodjem prva
provedem tuzna svako veselje
Narucim pesme za tudje zelje

Ref.

to me pitaju
zasto te vise nema u kraju
svi sto me znaju, znaju i tebe
Kada bih mogla pobeci negde

a jos me bole te oci neverne
samo ti, ti nisi kraj mene
cuje se pesma starih drugova
Svi su tu kao nekada
Ref.

sta je bilo sa nama
sto ce svako da me pita
sto tamo idem sama
Znas li kako boli


Relevant Tags:
SSvi SSu TTu KKao NNekada vi u u ao ekada vSi uS uT aKo eNkada zvi zu fu lao mekada zSvi zSu fTu lKao mNekada Szvi Szu Tfu Klao Nmekada
wvi wu 5u oao hekada wSvi wSu 5Tu oKao hNekada Swvi Swu T5u Koao Nhekada dvi du hu mao jekada dSvi dSu hTu mKao jNekada Sdvi Sdu Thu Kmao Njekada
evi eu yu jao bekada eSvi eSu yTu jKao bNekada Sevi Seu Tyu Kjao Nbekada xvi xu 6u iao Neekada xSvi xSu 6Tu iKao Nkada Sxvi Sxu T6u Kiao Nkeada
avi au gu Kaao Nskada aSvi aSu gTu Ko Nsekada Savi Sau Tgu Koa Neskada Svvi Suu ru Kzo N3kada Si S rTu Kzao N3ekada Siv Su Tru Kazo Ne3kada
Sbi Sh Tuu Kqo Nfkada Sbvi Shu T Kqao Nfekada Svbi Suh Tu Kaqo Nefkada Sci S7 Th Kso Nrkada Scvi S7u Ksao Nrekada Svci Su7 Tuh Kaso Nerkada
Sgi Sk T7 Kwo N4kada Sgvi Sku T7u Kwao N4ekada Svgi Suk Tu7 Kawo Ne4kada Sfi Si Tk Kxo Ndkada Sfvi Siu Tku Kxao Ndekada Svfi Sui Tuk Kaxo Nedkada
Svii S8 Ti Kaoo Nwkada Sv S8u Tiu Ka Nwekada Svi Su8 Tui Kao Newkada Svj Sj T8 Kak Nekkada Svji Sju T8u Kako Neada Svij Suj Tu8 Kaok Neakda
Sv9 Sy Tj Ka9 Nelada Sv9i Syu Tju Ka9o Nelkada Svi9 Suy Tuj Kao9 Neklada Svl Ty Ka0 Neoada Svli Ka0o Neokada Svil Tuy Kao0 Nekoada
Svo Kal Nemada Svoi Kalo Nemkada Svio Kaol Nekmada Svk Kai Nejada Svki Kaio Nejkada Svik Kaoi Nekjada
Sv8 NeiadaHOME
Popular Songs:
no song left to sing

love city

keep your enemies close

hey smukke

soundtrack of my life

so blue

yesterday

nails in my hands

if i had something

fear of falling

oh yeah

just the same

jay jay johanson again

nacido para tomar cerveza

you don't know how lucky you are

the lady in red

a sus pies

when you get to heaven

if i ever see heaven again

return to heaven

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us