Christos Dantis
Eklipsi Selinis

Ftasame, kita pu ftasame
Hasame kathe epafi
Miazame, poso teriazame
Ke kataliksame kseni ki ehthri

Zisame osa zitisame
Klepsame ligi hara
Niosame ola ta dosame
Omos de sosame tipota pia

Ki ola tora skotiniazun
Toso ksafnika

Ehi eklipsi selinis
Sto skotadi su m' afinis
Mes st' antio su me klinis
Ta klidia psihra mu dinis
Ehi eklipsi i kardia mu
Pu tha pas esi makria mu
Pu tha pas

Hasame, ola ta hasame
Ftasame sto puthena
Zisame, osa kerdisame
Ma protimisame ti monaksia

Ki ola tora skotiniazun
Toso ksafnika

Ehi eklipsi selinis
Sto skotadi su m' afinis
Mes st' antio su me klinis
Ta klidia psihra mu dinis
Ehi eklipsi i kardia mu
Pu tha pas esi makria mu
Pu tha pasMirror lyrics:


Pu tha pas
Pu tha pas esi makria mu
Ehi eklipsi i kardia mu
Ta klidia psihra mu dinis
Mes st' antio su me klinis
Sto skotadi su m' afinis
Ehi eklipsi selinis

Toso ksafnika
Ki ola tora skotiniazun

Ma protimisame ti monaksia
Zisame, osa kerdisame
Ftasame sto puthena
Hasame, ola ta hasame

Pu tha pas
Pu tha pas esi makria mu
Ehi eklipsi i kardia mu
Ta klidia psihra mu dinis
Mes st' antio su me klinis
Sto skotadi su m' afinis
Ehi eklipsi selinis

Toso ksafnika
Ki ola tora skotiniazun

Omos de sosame tipota pia
Niosame ola ta dosame
Klepsame ligi hara
Zisame osa zitisame

Ke kataliksame kseni ki ehthri
Miazame, poso teriazame
Hasame kathe epafi
Ftasame, kita pu ftasame


Relevant Tags:
EEklipsi SSelinis klipsi elinis kElipsi eSlinis sklipsi zelinis sEklipsi zSelinis Esklipsi Szelinis 3klipsi welinis
3Eklipsi wSelinis E3klipsi Swelinis fklipsi delinis fEklipsi dSelinis Efklipsi Sdelinis rklipsi eelinis rEklipsi eSelinis
Erklipsi Seelinis 4klipsi xelinis 4Eklipsi xSelinis E4klipsi Sxelinis dklipsi aelinis dEklipsi aSelinis Edklipsi Saelinis
wklipsi wEklipsi Slinis Ewklipsi Sleinis Ekklipsi Sslinis Elipsi Sselinis Elkipsi Seslinis Ellipsi S3linis
Elklipsi S3elinis Ekllipsi Se3linis Eolipsi Sflinis Eoklipsi Sfelinis Ekolipsi Seflinis Emlipsi Srlinis Emklipsi Srelinis
Ekmlipsi Serlinis Ejlipsi S4linis Ejklipsi S4elinis Ekjlipsi Se4linis Eilipsi Sdlinis Eiklipsi Ekilipsi Sedlinis
Swlinis Ekipsi Ekilpsi Sewlinis Ekkipsi Sellinis Seinis Eklkipsi Seilnis Ekoipsi Sekinis
Seklinis Ekloipsi Selkinis Ekpipsi Seoinis Ekplipsi Seolinis Eklpipsi Seloinis Ekliipsi Sepinis Eklpsi Seplinis
Eklpisi Selpinis Ekljpsi Seliinis Ekljipsi Selnis Eklijpsi Selniis Ekl9psi Seljnis Ekl9ipsi Seljinis Ekli9psi Selijnis
Ekllpsi Sel9nis Sel9inis Eklilpsi Seli9nis Eklopsi SellnisHOME
Popular Songs:
the him

i came around

here on earth (i'll have my cake)

jour contre jour

kingdom & glory

ann

acepta mi error

that just wouldn't be me

turn it out

tan solo

the blue roses

green eyes

if you touch me

all dressed in love

prism

just enough love

könige

slaves and bulldozers

rainbow veins

who cares

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us