Christine Guldbrandsen
Langt Bortenfor

Vil du høre om
Et lite land
Et stille sted
Langt bortenfor
Som bare jeg kan se

I mitt andre land
Blir hvert steg
Hvert åndedrag
Et ganske lite puslespill
Og sakte blir jeg til

Bare jeg vet om
Mitt andre land
Men en dag får du kanskje se
mitt hemmelige sted
Bare du og jeg
Hvis jeg våger vise
Litt av det
Som ingen kjenner

Ingen andre, bare vi
Der ser du meg
Slik jeg ble skapt for deg
Og en dag tør jeg ganske sikkert
Ta deg med langt bortenfor
Slik at du blir min


Kanskje du får se
Mitt andre land
For jeg vil gjerne vise deg
Alt det som gjør meg sann

Vil du gi meg tid
Vil du tåle den jeg er
Når jeg tar deg med
langt bortenfor et sted

Vil du gi meg kraft
Og løfte meg
Det krever mot
Å la deg se
Alt det som utgjør meg
Bare du og jeg
Hvis jeg våger vise
Litt av det
Som ingen kjenner


Mirror lyrics:

Som ingen kjenner
Litt av det
Hvis jeg våger vise
Bare du og jeg
Alt det som utgjør meg
Å la deg se
Det krever mot
Og løfte meg
Vil du gi meg kraft

langt bortenfor et sted
Når jeg tar deg med
Vil du tåle den jeg er
Vil du gi meg tid

Alt det som gjør meg sann
For jeg vil gjerne vise deg
Mitt andre land
Kanskje du får se


Slik at du blir min
Ta deg med langt bortenfor
Og en dag tør jeg ganske sikkert
Slik jeg ble skapt for deg
Der ser du meg
Ingen andre, bare vi

Som ingen kjenner
Litt av det
Hvis jeg våger vise
Bare du og jeg
mitt hemmelige sted
Men en dag får du kanskje se
Mitt andre land
Bare jeg vet om

Og sakte blir jeg til
Et ganske lite puslespill
Hvert åndedrag
Blir hvert steg
I mitt andre land

Som bare jeg kan se
Langt bortenfor
Et stille sted
Et lite land
Vil du høre om


Relevant Tags:
LLangt BBortenfor angt ortenfor aLngt oBrtenfor kangt vortenfor kLangt vBortenfor Lkangt Bvortenfor oangt gortenfor
oLangt gBortenfor Loangt Bgortenfor pangt nortenfor pLangt nBortenfor Lpangt Bnortenfor Laangt hortenfor Lngt hBortenfor
Lnagt Bhortenfor Lzngt Boortenfor Lzangt Brtenfor Lazngt Brotenfor Lqngt Bkrtenfor Lqangt Bkortenfor Laqngt Bokrtenfor
Lsngt B9rtenfor Lsangt B9ortenfor Lasngt Bo9rtenfor Lwngt B0rtenfor Lwangt B0ortenfor Lawngt Bo0rtenfor Lxngt Blrtenfor
Lxangt Blortenfor Laxngt Bolrtenfor Lanngt Birtenfor Lagt Biortenfor Lagnt Boirtenfor Lamgt Borrtenfor Lamngt Botenfor
Lanmgt Botrenfor Lahgt Bodtenfor Lahngt Bodrtenfor Lanhgt Bordtenfor Lajgt Bo4tenfor Lajngt Bo4rtenfor Lanjgt Bor4tenfor
Labgt Bogtenfor Labngt Bogrtenfor Lanbgt Borgtenfor Langgt Bottenfor Lant Botrtenfor Lantg Borttenfor Lanht Bo5tenfor
Bo5rtenfor Langht Bor5tenfor Lanyt Boftenfor Lanygt Bofrtenfor Langyt Borftenfor Lanbt Boetenfor Boertenfor
Langbt Boretenfor Lanvt Lanvgt Borenfor Langvt Boretnfor Lanft Borfenfor Lanfgt Langft Bortfenfor
Lantt Bor5enfor Lantgt Langtt Bort5enfor Borhenfor Lang Borhtenfor Langt Borthenfor Langf Boryenfor
Borytenfor Langtf Bortyenfor Lang5 Bor6enfor Lang5t Bor6tenfor Langt5 Bort6enfor Langh Borgenfor Langth Bortgenfor
Langy Borrenfor Langty Bortrenfor Lang6 Borteenfor Lang6t Bortnfor Langt6 Bortnefor Langg Bortsnfor Bortsenfor
Langtg Bortesnfor Langr Bort3nforHOME
Popular Songs:
raise love

lost again

sin ti (translation)

saved by old times

cup of wonder

holding on

wishbone

dejame ser

holy matrimony

i've got you under my skin

do you really want my lovin'

one touch

jessica folcker om natten

nomad

memory pieces

mitt gullbergs kaj paradis

ela

hands remember

it's probably love

2 das en la vida

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us