Tunnan Och Moroten
Bajsglufsarsp„∂ket Hugo

Bajsglufsarspöket Hugo,
Han skulle ut på stan.
Han skulle kasta bajskorvar, hela dan

Bajsglufsarspöket Hugo, han skulle kasta bajs på poliser.
Han hade med sig en flugsmälla, som han kasta på polisen.
Polisen blev röd, hans näsa blev röd.
Plötsligt så sprang han ivääääg.
Bajskorvar i flera kilo sprang iväg, och han.

Det var en gång en elefant... som skulle hälsa på sin farafar.
Han bodde ute i skogen, tillsammans med massa korvar av bajs.

Bajsglufsar spöket Hugo!
Han skulle ut på stan å kasta skit.
å alla påliser blev rädda och sprang ivääääg.

Bajsglufsarspöket Hugo, han skulle ut på staaaan
polisens näsa blev röööd
han gick därifråån.

Bajsglufsarspöket Hugo, han skule ut ohc kasta skit på polisen!
Han gick ut med flera kilo med baaajs.


Mirror lyrics:

Han gick ut med flera kilo med baaajs.
Bajsglufsarspöket Hugo, han skule ut ohc kasta skit på polisen!

han gick därifråån.
polisens näsa blev röööd
Bajsglufsarspöket Hugo, han skulle ut på staaaan

å alla påliser blev rädda och sprang ivääääg.
Han skulle ut på stan å kasta skit.
Bajsglufsar spöket Hugo!

Han bodde ute i skogen, tillsammans med massa korvar av bajs.
Det var en gång en elefant... som skulle hälsa på sin farafar.

Bajskorvar i flera kilo sprang iväg, och han.
Plötsligt så sprang han ivääääg.
Polisen blev röd, hans näsa blev röd.
Han hade med sig en flugsmälla, som han kasta på polisen.
Bajsglufsarspöket Hugo, han skulle kasta bajs på poliser.

Han skulle kasta bajskorvar, hela dan
Han skulle ut på stan.
Bajsglufsarspöket Hugo,


Relevant Tags:
BBajsglufsarsp„∂ket HHugo ajsglufsarsp„∂ket ugo aBjsglufsarsp„∂ket uHgo vajsglufsarsp„∂ket jugo vBajsglufsarsp„∂ket jHugo Bvajsglufsarsp„∂ket Hjugo
gajsglufsarsp„∂ket uugo gBajsglufsarsp„∂ket uHugo Bgajsglufsarsp„∂ket Huugo najsglufsarsp„∂ket nugo nBajsglufsarsp„∂ket nHugo Bnajsglufsarsp„∂ket Hnugo
hajsglufsarsp„∂ket bugo hBajsglufsarsp„∂ket bHugo Bhajsglufsarsp„∂ket Hbugo Baajsglufsarsp„∂ket gugo Bjsglufsarsp„∂ket gHugo Bjasglufsarsp„∂ket Hgugo
Bzjsglufsarsp„∂ket yugo Bzajsglufsarsp„∂ket yHugo Bazjsglufsarsp„∂ket Hyugo Bqjsglufsarsp„∂ket Bqajsglufsarsp„∂ket Hgo Baqjsglufsarsp„∂ket Hguo
Bsjsglufsarsp„∂ket Hhgo Bsajsglufsarsp„∂ket Hhugo Basjsglufsarsp„∂ket Huhgo Bwjsglufsarsp„∂ket H7go Bwajsglufsarsp„∂ket H7ugo Bawjsglufsarsp„∂ket Hu7go
Bxjsglufsarsp„∂ket Hkgo Bxajsglufsarsp„∂ket Hkugo Baxjsglufsarsp„∂ket Hukgo Bajjsglufsarsp„∂ket Higo Basglufsarsp„∂ket Hiugo Basjglufsarsp„∂ket Huigo
Baksglufsarsp„∂ket H8go Bakjsglufsarsp„∂ket H8ugo Bajksglufsarsp„∂ket Hu8go Baisglufsarsp„∂ket Hjgo Baijsglufsarsp„∂ket Bajisglufsarsp„∂ket Hujgo
Bamsglufsarsp„∂ket Hygo Bamjsglufsarsp„∂ket Bajmsglufsarsp„∂ket Huygo Bansglufsarsp„∂ket Huggo Banjsglufsarsp„∂ket Huo Bajnsglufsarsp„∂ket Huog
Bahsglufsarsp„∂ket Huho Bahjsglufsarsp„∂ket Bajhsglufsarsp„∂ket Hugho Bausglufsarsp„∂ket Huyo Baujsglufsarsp„∂ket Bajusglufsarsp„∂ket Hugyo
Bajssglufsarsp„∂ket Hubo Bajglufsarsp„∂ket Hubgo Bajgslufsarsp„∂ket Hugbo Bajzglufsarsp„∂ket Huvo Bajzsglufsarsp„∂ket Huvgo Bajszglufsarsp„∂ket Hugvo
Bajwglufsarsp„∂ket Hufo Bajwsglufsarsp„∂ket Hufgo Bajswglufsarsp„∂ket Hugfo Bajdglufsarsp„∂ket Huto Bajdsglufsarsp„∂ket Hutgo Bajsdglufsarsp„∂ket Hugto
Bajeglufsarsp„∂ket Hugoo Bajesglufsarsp„∂ket Hug Bajseglufsarsp„∂ket Hugo Bajxglufsarsp„∂ket Hugk Bajxsglufsarsp„∂ket Hugko Bajsxglufsarsp„∂ket Hugok
Bajaglufsarsp„∂ket Hug9 Bajasglufsarsp„∂ket Hug9o Bajsaglufsarsp„∂ket Hugo9 Bajsgglufsarsp„∂ket Hug0 Bajslufsarsp„∂ket Hug0o Bajslgufsarsp„∂ket Hugo0
Bajshlufsarsp„∂ket Hugl Bajshglufsarsp„∂ket Huglo Bajsghlufsarsp„∂ket Hugol Bajsylufsarsp„∂ket Hugi Bajsyglufsarsp„∂ket Hugio Bajsgylufsarsp„∂ket Hugoi
Bajsblufsarsp„∂ket Bajsbglufsarsp„∂ket Bajsgblufsarsp„∂ket Bajsvlufsarsp„∂ket Bajsvglufsarsp„∂ket Bajsgvlufsarsp„∂ket
Bajsflufsarsp„∂ket Bajsfglufsarsp„∂ket Bajsgflufsarsp„∂ket Bajstlufsarsp„∂ket Bajstglufsarsp„∂ket Bajsgtlufsarsp„∂ket
Bajsgllufsarsp„∂ket Bajsgufsarsp„∂ket Bajsgulfsarsp„∂ket Bajsgkufsarsp„∂ket Bajsgklufsarsp„∂ket Bajsglkufsarsp„∂ket
Bajsgoufsarsp„∂ket Bajsgolufsarsp„∂ket Bajsgloufsarsp„∂ket Bajsgpufsarsp„∂ket Bajsgplufsarsp„∂ket Bajsglpufsarsp„∂ket
Bajsgluufsarsp„∂ket Bajsglfsarsp„∂ket Bajsglfusarsp„∂ket Bajsglhfsarsp„∂ket Bajsglhufsarsp„∂ket Bajsgluhfsarsp„∂ket
Bajsgl7fsarsp„∂ket Bajsgl7ufsarsp„∂ket Bajsglu7fsarsp„∂ket Bajsglkfsarsp„∂ket Bajsglukfsarsp„∂ket Bajsglifsarsp„∂ket
Bajsgliufsarsp„∂ket Bajsgluifsarsp„∂ket Bajsgl8fsarsp„∂ket Bajsgl8ufsarsp„∂ket Bajsglu8fsarsp„∂ket Bajsgljfsarsp„∂ket
Bajsgljufsarsp„∂ket Bajsglujfsarsp„∂ket Bajsglyfsarsp„∂ket Bajsglyufsarsp„∂ket Bajsgluyfsarsp„∂ket Bajsgluffsarsp„∂ket
Bajsglusarsp„∂ket Bajsglusfarsp„∂ket Bajsglucsarsp„∂ket Bajsglucfsarsp„∂ket Bajsglufcsarsp„∂ket Bajsglursarsp„∂ket
Bajsglurfsarsp„∂ket Bajsglufrsarsp„∂ket Bajsglugsarsp„∂ket Bajsglugfsarsp„∂ket Bajsglufgsarsp„∂ket Bajsglutsarsp„∂ket
Bajsglutfsarsp„∂ket Bajsgluftsarsp„∂ket Bajsgluvsarsp„∂ket Bajsgluvfsarsp„∂ket Bajsglufvsarsp„∂ket Bajsgludsarsp„∂ket
Bajsgludfsarsp„∂ket Bajsglufdsarsp„∂ket Bajsglufssarsp„∂ket Bajsglufarsp„∂ketHOME
Popular Songs:
om jag n„īgonsin skall strida

som regn p„ī en akvarell

bursdagsang

suds

skimo pie

money mark

ich bin ganz ich

real compared to what (feat. common)

down in love

the bad actress

heartbreak station

a man of this world

siempre te am„©

i'm moving along

ain't she sweet

my boy lollipop

where have you been

melodia desencadenada

i'm fire c'mon!

keep all that junk to yourself

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us