Trypes
Akouo Tin Agapi

Akouw tis 8alasses kai ta potamia sou
Akouw to gelio sou akouw to klama sou
Tis melwdies pou genniountai sta splaxna sou
Tis politeies kai tous an8rwpous
pou ta3idevoun katw ap'to derma sou
Akouw tin ali8eia sou ki akouw to psema
Kai mia mikri zesti agwnia mou glikainei to aima

Akouw tin agapi kai den akouw tis skepseis mou

Akouw tous ilious kai tous planites sou
Akouw tis xares sou akouw tis lipes sou
tis armonies pou gemizoun tis nixtes sou
tous erastes kai tous trelous
pou 3enixtan katw ap'to derma sou
Akou tin ali8eia sou ki akouw to psema
kai mia mikri zesti agwnia mou glikainei to aima

Akouw tin agapi kai den akouw tis skepseis mou


Mirror lyrics:

Akouw tin agapi kai den akouw tis skepseis mou

kai mia mikri zesti agwnia mou glikainei to aima
Akou tin ali8eia sou ki akouw to psema
pou 3enixtan katw ap'to derma sou
tous erastes kai tous trelous
tis armonies pou gemizoun tis nixtes sou
Akouw tis xares sou akouw tis lipes sou
Akouw tous ilious kai tous planites sou

Akouw tin agapi kai den akouw tis skepseis mou

Kai mia mikri zesti agwnia mou glikainei to aima
Akouw tin ali8eia sou ki akouw to psema
pou ta3idevoun katw ap'to derma sou
Tis politeies kai tous an8rwpous
Tis melwdies pou genniountai sta splaxna sou
Akouw to gelio sou akouw to klama sou
Akouw tis 8alasses kai ta potamia sou


Relevant Tags:
AAkouo TTin AAgapi kouo in gapi kAouo iTn gAapi zkouo fin zgapi zAkouo fTin zAgapi Azkouo Tfin Azgapi qkouo 5in qgapi
qAkouo 5Tin qAgapi Aqkouo T5in Aqgapi skouo hin sgapi sAkouo hTin sAgapi Askouo Thin Asgapi wkouo yin wgapi wAkouo yTin wAgapi
Awkouo Tyin Awgapi xkouo 6in xgapi xAkouo 6Tin xAgapi Axkouo T6in Axgapi Akkouo gin Aggapi Aouo gTin Aapi Aokuo Tgin Aagpi
Alouo rin Ahapi Alkouo rTin Ahgapi Aklouo Trin Aghapi Aoouo Tiin Ayapi Aokouo Tn Aygapi Akoouo Tni Agyapi Amouo Tjn Abapi
Amkouo Tjin Abgapi Akmouo Tijn Agbapi Ajouo T9n Avapi Ajkouo T9in Avgapi Akjouo Ti9n Agvapi Aiouo Tln Afapi Aikouo Tlin Afgapi
Akiouo Tiln Agfapi Ton Atapi Akuo Toin Atgapi Akuoo Tion Agtapi Akkuo Tkn Agaapi Tkin Agpi Akokuo Tikn Agpai
Ak9uo T8n Agzpi Ak9ouo T8in Agzapi Ako9uo Ti8n Agazpi Ak0uo Tun AgqpiHOME
Popular Songs:
dayan yalnizligim

make make

early morning

you're absolutely

20 dollar bills

shot of a gun

emotional

continental drift

sunshine

smoke in her eyes

black magic

j'entends des voix off

stavesacre

kimera

luz de luna

fue ese tequila

identity

stalemate

jesus is coming soon

that's how much i love you baby (more or less)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us