Tv 2
Ră¦ven Og Ră¸nnebă¦rrene

Nutidens unge er
som sure rønnebær
sagde ræven, han ku´ ikke nå dem

Nu fyrene især
blir virkelig noget værd
stræbsomme, stærke ser de ud

Og sĂĄ hygger de sig med dans og musik
fester fodbold og matematik
så snakker de om økonomi
og tegner den fremtid vi lever i

Og pigerne de ved
alt om husgerning og kærlighed
de er meget smukke nĂĄr de smiler

Sammen vil de frem
karriere, hund og hjem
alle hver for sig og lige glade

Og sĂĄ hygger de sig med dans og musik
fester og fodbold og matematik
så snakker de om økonomi
og tegner den fremtid vi lever i

Nutidens unge er
som sure rønnebær
sagde ræven, han ku´ ikke nå dem

Nutidens voksne er
ræverøde rønnebær
sagde de unge og lod træet fælde

Og sĂĄ hygged de sig med dans og musik
fester og fodbold og matematik
så snakked de om økonomi
tegned den fremtid vi lever i...Mirror lyrics:


tegned den fremtid vi lever i...
så snakked de om økonomi
fester og fodbold og matematik
Og sĂĄ hygged de sig med dans og musik

sagde de unge og lod træet fælde
ræverøde rønnebær
Nutidens voksne er

sagde ræven, han ku´ ikke nå dem
som sure rønnebær
Nutidens unge er

og tegner den fremtid vi lever i
så snakker de om økonomi
fester og fodbold og matematik
Og sĂĄ hygger de sig med dans og musik

alle hver for sig og lige glade
karriere, hund og hjem
Sammen vil de frem

de er meget smukke nĂĄr de smiler
alt om husgerning og kærlighed
Og pigerne de ved

og tegner den fremtid vi lever i
så snakker de om økonomi
fester fodbold og matematik
Og sĂĄ hygger de sig med dans og musik

stræbsomme, stærke ser de ud
blir virkelig noget værd
Nu fyrene især

sagde ræven, han ku´ ikke nå dem
som sure rønnebær
Nutidens unge er


Relevant Tags:
RRă¦ven OOg RRă¸nnebă¦rrene ă¦ven g ă¸nnebă¦rrene ăR¦ven gO ăR¸nnebă¦rrene dă¦ven kg dă¸nnebă¦rrene dRă¦ven kOg dRă¸nnebă¦rrene Rdă¦ven Okg Rdă¸nnebă¦rrene
4ă¦ven 9g 4ă¸nnebă¦rrene 4Ră¦ven 9Og 4Ră¸nnebă¦rrene R4ă¦ven O9g R4ă¸nnebă¦rrene gă¦ven 0g gă¸nnebă¦rrene gRă¦ven 0Og gRă¸nnebă¦rrene Rgă¦ven O0g Rgă¸nnebă¦rrene
tă¦ven lg tă¸nnebă¦rrene tRă¦ven lOg tRă¸nnebă¦rrene Rtă¦ven Olg Rtă¸nnebă¦rrene 5ă¦ven ig 5ă¸nnebă¦rrene 5Ră¦ven iOg 5Ră¸nnebă¦rrene R5ă¦ven Oig R5ă¸nnebă¦rrene
fă¦ven Ogg fă¸nnebă¦rrene fRă¦ven O fRă¸nnebă¦rrene Rfă¦ven Og Rfă¸nnebă¦rrene eă¦ven Oh eă¸nnebă¦rrene eRă¦ven Ohg eRă¸nnebă¦rrene Reă¦ven Ogh Reă¸nnebă¦rrene
Răă¦ven Oy Răă¸nnebă¦rrene R¦ven Oyg R¸nnebă¦rrene R¦ăven Ogy R¸ănnebă¦rrene R㦦ven Ob R㸸nnebă¦rrene Răven Obg Rănnebă¦rrene Răv¦en Ogb Răn¸nebă¦rrene
Ră¦vven Ov Ră¸nnnebă¦rrene Ră¦en Ovg Ră¸nebă¦rrene Ră¦evn Ogv Ră¸nnebă¦rrene Ră¦ben Of Ră¸mnebă¦rrene Ră¦bven Ofg Ră¸mnnebă¦rrene Ră¦vben Ogf Ră¸nmnebă¦rrene
Ră¦cen Ot Ră¸hnebă¦rrene Ră¦cven Otg Ră¸hnnebă¦rrene Ră¦vcen Ogt Ră¸nhnebă¦rrene Ră¦gen Ră¸jnebă¦rrene Ră¦gven Ră¸jnnebă¦rrene Ră¦vgen Ră¸njnebă¦rrene
Ră¦fen Ră¸bnebă¦rrene Ră¦fven Ră¸bnnebă¦rrene Ră¦vfen Ră¸nbnebă¦rrene Ră¦veen Ră¦vn Ră¦vne Ră¸nenbă¦rrene
Ră¦vsn Ră¸nmebă¦rrene Ră¦vsen Ră¦vesn Ră¸nnmebă¦rrene Ră¦v3n Ră¸nhebă¦rrene Ră¦v3en Ră¦ve3n Ră¸nnhebă¦rrene
Ră¦vfn Ră¸njebă¦rrene Ră¦vefn Ră¸nnjebă¦rrene Ră¦vrn Ră¸nbebă¦rrene Ră¦vren Ră¦vern Ră¸nnbebă¦rrene Ră¦v4n Ră¸nneebă¦rrene
Ră¦v4en Ră¸nnbă¦rrene Ră¦ve4n Ră¸nnbeă¦rrene Ră¦vdn Ră¸nnsbă¦rrene Ră¦vden Ră¸nnsebă¦rrene Ră¦vedn Ră¸nnesbă¦rrene Ră¦vwn Ră¸nn3bă¦rrene
Ră¦vwen Ră¸nn3ebă¦rrene Ră¦vewn Ră¸nne3bă¦rrene Ră¦venn Ră¸nnfbă¦rrene Ră¦ve Ră¸nnfebă¦rrene Ră¦ven Ră¸nnefbă¦rrene Ră¦vem Ră¸nnrbă¦rrene
Ră¦vemn Ră¸nnrebă¦rrene Ră¦venm Ră¸nnerbă¦rrene Ră¦veh Ră¸nn4bă¦rrene Ră¦vehn Ră¸nn4ebă¦rrene Ră¦venh Ră¸nne4bă¦rrene Ră¦vej Ră¸nndbă¦rrene
Ră¦vejn Ră¸nndebă¦rrene Ră¦venj Ră¸nnedbă¦rrene Ră¦veb Ră¸nnwbă¦rrene Ră¦vebn Ră¸nnwebă¦rrene Ră¦venb Ră¸nnewbă¦rrene Ră¸nnebbă¦rrene
Ră¸nneă¦rrene Ră¸nneăb¦rrene Ră¸nnevă¦rrene Ră¸nnevbă¦rrene Ră¸nnebvă¦rrene Ră¸nnegă¦rrene
Ră¸nnegbă¦rrene Ră¸nnebgă¦rrene Ră¸nnenă¦rrene Ră¸nnenbă¦rrene Ră¸nnebnă¦rrene Ră¸nnehă¦rreneHOME
Popular Songs:
small supernova

cheap imitation

you can't take it with you

pid㤠huolta

somos de calle

simply say no

stranger to the light

big black box

wonderful life

cinderella man

le blă© en herbe

the storm is over now

fade

perro traidor

the bottle

ifran klarhet till klarhet

kom

mortify their flesh

in deze stad

you don't know her name

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us