Tv 2
Big Time Og Honning

Går og gemmer på en drøm om liv
som du har sendt til mig
Endnok en vandring i æsel perspektiv
en lang og stenet vej

Jeg tager den gerne, der er fest i nat
Glæden er inviteret med
hun kommer kun hvis man husker at
sende ønsket afsted

Big time og honning
blomster og bier
løber og dronning
prinser og piger
stem mod et flertal og
forår i hovedet
sidste udkald og
koldt vand i blodet

Jeg synger på den ene sang jeg kan
som jeg har skrevet til dig
den handler mest om i tilfælde af brand
hvordan man så forholder sig

Bliv ikke hængende fast et sted
gå hellere planken ud
og hvis du kvæles i virkelighed
må du endelig sende bud

Big time og honning
blomster og bier
løber og dronning
prinser og piger
stem mod et flertal og
forår i hovedet
sidste udkald og
koldt vand i blodet
ko-koldt vand i blodet

Går og regner lidt, for mig selv
hvor er det lige du kommer ind
sku man ændre i den store tabel
før alt går op i ingenting

Big time og honning
blomster og bier
løber og dronning
prinser og piger
stem mod et flertal og
forår i hovedet
sidste udkald og
koldt vand i blodet
ko-koldt vand i blodet

Big time og honning
blomster og bier
løber og dronning
prinser og piger
stem mod et flertal og
forår i hovedet
sidste udkald og
koldt vand i blodet
do do dododo
do do dododo


Mirror lyrics:

do do dododo
do do dododo
koldt vand i blodet
sidste udkald og
forår i hovedet
stem mod et flertal og
prinser og piger
løber og dronning
blomster og bier
Big time og honning

ko-koldt vand i blodet
koldt vand i blodet
sidste udkald og
forår i hovedet
stem mod et flertal og
prinser og piger
løber og dronning
blomster og bier
Big time og honning

før alt går op i ingenting
sku man ændre i den store tabel
hvor er det lige du kommer ind
Går og regner lidt, for mig selv

ko-koldt vand i blodet
koldt vand i blodet
sidste udkald og
forår i hovedet
stem mod et flertal og
prinser og piger
løber og dronning
blomster og bier
Big time og honning

må du endelig sende bud
og hvis du kvæles i virkelighed
gå hellere planken ud
Bliv ikke hængende fast et sted

hvordan man så forholder sig
den handler mest om i tilfælde af brand
som jeg har skrevet til dig
Jeg synger på den ene sang jeg kan

koldt vand i blodet
sidste udkald og
forår i hovedet
stem mod et flertal og
prinser og piger
løber og dronning
blomster og bier
Big time og honning

sende ønsket afsted
hun kommer kun hvis man husker at
Glæden er inviteret med
Jeg tager den gerne, der er fest i nat

en lang og stenet vej
Endnok en vandring i æsel perspektiv
som du har sendt til mig
Går og gemmer på en drøm om liv


Relevant Tags:
BBig TTime OOg HHonning ig ime g onning iBg iTme gO oHnning vig fime kg jonning vBig fTime kOg jHonning Bvig Tfime Okg Hjonning
gig 5ime 9g uonning gBig 5Time 9Og uHonning Bgig T5ime O9g Huonning nig hime 0g nonning nBig hTime 0Og nHonning Bnig Thime O0g Hnonning
hig yime lg bonning hBig yTime lOg bHonning Bhig Tyime Olg Hbonning Biig 6ime ig gonning Bg 6Time iOg gHonning Bgi T6ime Oig Hgonning
Bjg gime Ogg yonning Bjig gTime O yHonning Bijg Tgime Og Hyonning B9g rime Oh Hoonning B9ig rTime Ohg Hnning Bi9g Trime Ogh Hnoning
Blg Tiime Oy Hknning Blig Tme Oyg Hkonning Bilg Tmie Ogy Hoknning Bog Tjme Ob H9nning Boig Tjime Obg H9onning Biog Tijme Ogb Ho9nning
Bkg T9me Ov H0nning Bkig T9ime Ovg H0onning Bikg Ti9me Ogv Ho0nning B8g Tlme Of Hlnning B8ig Tlime Ofg Hlonning Bi8g Tilme Ogf Holnning
Bug Tome Ot Hinning Buig Toime Otg Hionning Biug Tiome Ogt Hoinning Bigg Tkme Honnning Bi Tkime Honing Big Tikme Honning
Bih T8me Homning Bihg T8ime Homnning Bigh Ti8me Honmning Biy Tume Hohning Biyg Tuime Hohnning Bigy Tiume Honhning
Bib Timme Hojning Bibg Tie Hojnning Bigb Tiem Honjning Biv Tije Hobning Bivg Hobnning Bigv Timje Honbning
Bif Tike Bifg Bigf Timke Honinng Bit Tine Honming Bitg TinmeHOME
Popular Songs:
forsaken horizon

forgot the name

hacer nuestro el universo

bunkertor 7 [reprised]

south capitol street

you come through

au conditionnel

been and gone

fall on my sword

you thought wrong (feat. tamyra gray)

awesome god

mixed signals

end of home

when the cats away

waarheen waarvoor

sometimes life isn't easy

that's just the way the father is

sweet divinity

at least for now

polku

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us