Trijntje Oosterhuis
Wereld Zonder Jou

Marco:
Ik heb een masker opgezet
En als mijn vrienden erom vragen
Zeg ik dat het heerlijk is alleen
Je foto's zijn al van de wand
Alsof ik zo vergeten kan
Dat ik je mis
Hoe koud het is
Hoe leeg zo zonder jou
Hier om me heen

Ik kan je niet laten gaan
Al zeg ik dat het beter is
Alleen en zonder jou
Ik kan het gewoon niet aan
Ik mis je armen om me heen
Nee ik leef niet in een wereld zonder jou

Trijntje:
Ik heb bijna alles geprobeerd
Alles om je te vergeten
Ik lieg als ze me vragen hoe het gaat
Ik lees veel boeken kijk TV
Maar daar verandert ook niets mee
Ik voel nog steeds
Verlang nog steeds
Ik denk nog steeds
En steeds alleen aan jou

Samen:
Ik kan je niet laten gaan
Al zeg ik dat het beter is
Alleen en zonder jou
Ik kan het gewoon niet aan
Ik mis je armen om me heen
Nee ik leef niet in een wereld zonder jou

De tijd staat stil
De tijd die alle wonden heelt
Ze loopt niet zonder jou
Ik kan je niet laten gaan
Al schreeuw ik dat het beter is
Alleen en zonder jou
Ik kan het gewoon niet aan
Ik mis je armen om me heen
En alles aan je waar ik zo van hou
Nee ik leef niet in een wereld
Zonder jou


Mirror lyrics:

Zonder jou
Nee ik leef niet in een wereld
En alles aan je waar ik zo van hou
Ik mis je armen om me heen
Ik kan het gewoon niet aan
Alleen en zonder jou
Al schreeuw ik dat het beter is
Ik kan je niet laten gaan
Ze loopt niet zonder jou
De tijd die alle wonden heelt
De tijd staat stil

Nee ik leef niet in een wereld zonder jou
Ik mis je armen om me heen
Ik kan het gewoon niet aan
Alleen en zonder jou
Al zeg ik dat het beter is
Ik kan je niet laten gaan
Samen:

En steeds alleen aan jou
Ik denk nog steeds
Verlang nog steeds
Ik voel nog steeds
Maar daar verandert ook niets mee
Ik lees veel boeken kijk TV
Ik lieg als ze me vragen hoe het gaat
Alles om je te vergeten
Ik heb bijna alles geprobeerd
Trijntje:

Nee ik leef niet in een wereld zonder jou
Ik mis je armen om me heen
Ik kan het gewoon niet aan
Alleen en zonder jou
Al zeg ik dat het beter is
Ik kan je niet laten gaan

Hier om me heen
Hoe leeg zo zonder jou
Hoe koud het is
Dat ik je mis
Alsof ik zo vergeten kan
Je foto's zijn al van de wand
Zeg ik dat het heerlijk is alleen
En als mijn vrienden erom vragen
Ik heb een masker opgezet
Marco:


Relevant Tags:
WWereld ZZonder JJou ereld onder ou eWreld oZnder oJu aereld aonder kou aWereld aZonder kJou Waereld Zaonder Jkou
3ereld sonder iou 3Wereld sZonder iJou W3ereld Zsonder Jiou dereld xonder mou dWereld xZonder mJou Wdereld Zxonder Jmou
eereld Zoonder nou eWereld Znder nJou Weereld Znoder Jnou sereld Zknder hou sWereld Zkonder hJou Wsereld Zoknder Jhou
2ereld Z9nder uou 2Wereld Z9onder uJou W2ereld Zo9nder Juou qereld Z0nder Joou qWereld Z0onder Ju Wqereld Zo0nder Juo
Zlnder Jku Wreld Zlonder Wreeld Zolnder Joku Wsreld Zinder J9u Zionder J9ou Wesreld Zoinder Jo9u
W3reld Zonnder J0u Zoder J0ou We3reld Zodner Jo0u Wfreld Zomder Jlu Wfereld Zomnder Jlou Wefreld Zonmder Jolu
Wrreld Zohder Jiu Wrereld Zohnder Werreld Zonhder Joiu W4reld Zojder Jouu W4ereld Zojnder Jo We4reld Zonjder Jou
Wdreld Zobder Joh Zobnder Johu Wedreld Zonbder Jouh Wwreld Zondder Jo7 Wwereld Zoner Jo7u Wewreld Zonedr Jou7
Zonxer Jok Weeld Zonxder Weerld Zondxer Jouk Wedeld Zoneer Joi Zoneder Werdeld Zondeer Joui
We4eld Zonfer Jo8 Zonfder Jo8u Wer4eld Zondfer Jou8 Wegeld Zonrer JojHOME
Popular Songs:
this time's the next time

neat neat neat

qu'avons nous fait de vous

why can't we be friends

something special

nr en vild rd ros slr ut doftar hela skogen

israel dana international diva

el marido de la peluquera

i wear your dress

r det fr mig du grter fr

esto es el fin

i'll find a way [french bonus track]

al menos yo

my sweet one

a place in the sun

ta klipp dig

stillness of the night

nie ma nie ma ciebie

mein kleiner grner kaktus

throw it all away

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us