Triad
Tnd Ett Ljus

dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom
dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom (x3)

Tänd ett ljus och låt det brinna
låt aldrig hoppet försvinna det är mörkt nu
men det blir ljusare igen

Tänd ett ljus för allt du tror på
för den här planeten vi bor på
tänd ett ljus för jordens barn

dom dom dom.......

Jag såg en stjärna falla
det var inatt när alla sov
jag tror jag önskade
att du var nära

för en minut sen brann den
för en sekund sen försvann den
det var det bara jag som såg

på radion sjöng dom om fred på jorden
jag ville tro dom slitna orden

dom dom dom.....

Tänd ett ljus och låt det brinna
låt aldrig hoppet försvinna
det är mörkt nu
men det blir ljusare igen

Tänd ett ljus för allt du tror på
för den här planeten vi bor på
tänd ett ljus för jordens barn

dom dom dom....

Jag fick ett kort från Windhem
jag visste inte var det låg
jag såg på kartan
du är på andra sidan jorden

men det är samma himmel
det är samma hav och stjärnan som jag såg

föll för alltid som vi drömmer
föll för att vi aldrig glömmer

dom dom dom...

tänd ett ljus och låt det brinna
låt aldrig hoppet försvinna det är mörkt nu
men det blir ljusare igen

Tänd ett ljus för allt du tror på
för den här planeten vi bor på
tänd ett ljus för jordens barn

dom dom dom...

God jul och gott nytt år

lova var rädd om dig själv
en hälsning du får

tänd ett ljus och låt det brinna
låt aldrig hoppet försvinna det är mörkt nu
men det blir ljusare igen

tänd ett ljus för allt du tror på
för den här planeten vi bor på
tänd ett ljus för jordens barn

åååh tänd ett ljus för jordens barn
tänd ett ljus för jordens barn


Mirror lyrics:

tänd ett ljus för jordens barn
åååh tänd ett ljus för jordens barn

tänd ett ljus för jordens barn
för den här planeten vi bor på
tänd ett ljus för allt du tror på

men det blir ljusare igen
låt aldrig hoppet försvinna det är mörkt nu
tänd ett ljus och låt det brinna

en hälsning du får
lova var rädd om dig själv

God jul och gott nytt år

dom dom dom...

tänd ett ljus för jordens barn
för den här planeten vi bor på
Tänd ett ljus för allt du tror på

men det blir ljusare igen
låt aldrig hoppet försvinna det är mörkt nu
tänd ett ljus och låt det brinna

dom dom dom...

föll för att vi aldrig glömmer
föll för alltid som vi drömmer

det är samma hav och stjärnan som jag såg
men det är samma himmel

du är på andra sidan jorden
jag såg på kartan
jag visste inte var det låg
Jag fick ett kort från Windhem

dom dom dom....

tänd ett ljus för jordens barn
för den här planeten vi bor på
Tänd ett ljus för allt du tror på

men det blir ljusare igen
det är mörkt nu
låt aldrig hoppet försvinna
Tänd ett ljus och låt det brinna

dom dom dom.....

jag ville tro dom slitna orden
på radion sjöng dom om fred på jorden

det var det bara jag som såg
för en sekund sen försvann den
för en minut sen brann den

att du var nära
jag tror jag önskade
det var inatt när alla sov
Jag såg en stjärna falla

dom dom dom.......

tänd ett ljus för jordens barn
för den här planeten vi bor på
Tänd ett ljus för allt du tror på

men det blir ljusare igen
låt aldrig hoppet försvinna det är mörkt nu
Tänd ett ljus och låt det brinna

dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom (x3)
dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom


Relevant Tags:
TTnd EEtt LLjus nd tt jus Tnd tEt jLus fnd stt kjus fTnd sEtt kLjus Tfnd Estt Lkjus 5nd 3tt ojus
5Tnd 3Ett oLjus T5nd E3tt Lojus hnd ftt pjus hTnd fEtt pLjus Thnd Eftt Lpjus ynd rtt Ljjus yTnd rEtt Lus
Tynd Ertt Lujs 6nd 4tt Lkus 6Tnd 4Ett T6nd E4tt Ljkus gnd dtt Lius gTnd dEtt Lijus Tgnd Edtt Ljius
rnd wtt Lmus rTnd wEtt Lmjus Trnd Ewtt Ljmus Tnd Ettt Lnus Tnd Et Lnjus Tnd Ett Ljnus Tッnd Eft Lhus
Tnd Lhjus T⃤nd Etft Ljhus Tnd E5t Luus Tヤnd E5tt Lujus Tヤnd Et5t Ljuus T⤤nd Eht Tnd Ehtt Ljs
Tnd Etht LjsuHOME
Popular Songs:
somos mar y arena

i'd settle for just crossing her mind

emooes

these days

caravan

love victory

peligroso

faith in love

een schamel mersenier

put a little love in your heart

beginning

i got the drop on you

electric poet

me niego a perderte

she takes me

la fille au rasoir

inte tillsammans, inte isr

do you love me the contours

st fortunat

el agente

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us