Uno Svenningsson
Vgen Som Kallar

Du väckte mig sakta och ridån gick upp.
Min hjärna var vilsen där bakom min lugg.
I går var jag tjugo i dag är jag halv vägs.
Som en orkan rasar tiden förbi.
Jag stod där och väntade på fel perrong.
Jag missade tåget gång på gång.
Med fötterna i norr och mina tankar i söder.
Att byta spår det är det jag behöver

Här är vägen som kallar,
som jag måste ta för att må bra.
Här är vägen som kallar.
Jag ser den framför mig, och jag har inget val.

Jag snurrar min jordglob och pekar förstrött,
på alla ställen mina skor har nött.
Jag drömmer om tiden som jag vill ha tillbaka.
Och jag kan ännu känna hur dom smakar.
Men hur långt jag än reser finns det bara en stig,
för mitt blödande hjärta och mitt eget krig.
Jag höjer en skål för ett nytt perspektiv,
när någon annnan kämpar för sitt liv.

Här är vägen som kallar,
som jag måste ta för att må bra.
Här är vägen som kallar.
Jag ser den framför mig, och jag har inget val.

Det så lätt att glömma det man har.
Det krävs att något händer för att ta nya tag.
Ska du ångra det du gjorde eller det du inte har gjort?
Det finns inget orakel, finns inga svar,
men viljan har vaknat nu kommer jag.

Här är vägen som kallar,
som jag måste ta för att må bra.
Här är vägen som kallar.
Jag ser den framför mig, och jag har inget val.


Mirror lyrics:

Jag ser den framför mig, och jag har inget val.
Här är vägen som kallar.
som jag måste ta för att må bra.
Här är vägen som kallar,

men viljan har vaknat nu kommer jag.
Det finns inget orakel, finns inga svar,
Ska du ångra det du gjorde eller det du inte har gjort?
Det krävs att något händer för att ta nya tag.
Det så lätt att glömma det man har.

Jag ser den framför mig, och jag har inget val.
Här är vägen som kallar.
som jag måste ta för att må bra.
Här är vägen som kallar,

när någon annnan kämpar för sitt liv.
Jag höjer en skål för ett nytt perspektiv,
för mitt blödande hjärta och mitt eget krig.
Men hur långt jag än reser finns det bara en stig,
Och jag kan ännu känna hur dom smakar.
Jag drömmer om tiden som jag vill ha tillbaka.
på alla ställen mina skor har nött.
Jag snurrar min jordglob och pekar förstrött,

Jag ser den framför mig, och jag har inget val.
Här är vägen som kallar.
som jag måste ta för att må bra.
Här är vägen som kallar,

Att byta spår det är det jag behöver
Med fötterna i norr och mina tankar i söder.
Jag missade tåget gång på gång.
Jag stod där och väntade på fel perrong.
Som en orkan rasar tiden förbi.
I går var jag tjugo i dag är jag halv vägs.
Min hjärna var vilsen där bakom min lugg.
Du väckte mig sakta och ridån gick upp.


Relevant Tags:
VVgen SSom KKallar gen om allar Vgen oSm aKllar bgen zom lallar bVgen zSom lKallar Vbgen Szom Klallar
cgen wom oallar cVgen wSom oKallar Vcgen Swom Koallar ggen dom mallar gVgen dSom mKallar Vggen Sdom Kmallar
fgen eom jallar fVgen eSom jKallar Vfgen Seom Kjallar Vgen xom iallar Vgen xSom iKallar Vgen Sxom Kiallar
Vッgen aom Kaallar Vgen aSom Kllar V⃤gen Saom Klalar Vgen Soom Kzllar Vヤgen Sm Kzallar Vヤgen Smo Kazllar
V⤤gen Skm Kqllar Vgen Skom Kqallar Vgen Sokm Kaqllar Vggen S9m Ksllar Ven S9om Ksallar Vegn So9m Kasllar
Vhen S0m Kwllar Vhgen S0om Kwallar Vghen So0m Kawllar Vyen Slm Kxllar Vygen Slom Kxallar Vgyen Solm Kaxllar
Vben Sim Kalllar Vbgen Siom Kalar Vgben Soim Kallar Vven Somm Kaklar Vvgen So Kakllar Vgven Som Kalklar
Vfen Soj Kaolar Vfgen Sojm Kaollar Vgfen Somj Kalolar Vten Sok Kaplar Vtgen Kapllar Vgten Somk KalplarHOME
Popular Songs:
on memory

i ain't perfect

uniikki & timo pieni huijaus kato mun silmiin

don't do it darlin'

ay que vaina

atc around the world (la la la la la)

blanket

thesjad

it ain't no big thing (but it's growing)

mass arrest

this is no rehearsal

the first of the year

greed

not even close

auringonpimennys

los hombres no deben llorar

pandora's box

deliver me

live for today

el pelado de los huevos de oro

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us