Uno Svenningsson
Tiden ␞r Mogen

Vänta inte längre min vän
Lyssna på vinden ifrån norr
Det stora mörkret är på väg igen
Som gudarna spådde en gång
Den gamle mannen lyfte min hand
Och gav mig en skimrande sten
Den här skall du alltid bära runt din hals
Den ger dig styrka på din väg

Tiden är mogen
Ge dig av
Portarna i norr finns inte kvar
Tiden är mogen
Ge dig av
Den vita örnen kan ge oss svar

Jag vaknade upp ur min febriga dröm
Mina lakan var våta och jag frös
Jag gick upp och såg mig i spegeln
Där skimrade en honungsfärgad sten
Eldarna släcktes på bergen
Och nån blåste i sitt horn
Ljudet skar natten i bitar
Och jag hörde den gamles ord

Tiden är mogen
Ge dig av
Portarna i norr finns inte kvar
Tiden är mogen
Ge dig av
Den vita örnen kan ge oss svar

Jag vadade ut mot facklorna
Som prydde den båt jag skulle ta
Ovanför mig seglade den vita örnen
Och bakom mig brann allt som på ett bål

Tiden är mogen
Ge dig av
Portarna i norr finns inte kvar
Tiden är mogen
Ge dig av
Den vita örnen kan ge oss svar


Mirror lyrics:

Den vita örnen kan ge oss svar
Ge dig av
Tiden är mogen
Portarna i norr finns inte kvar
Ge dig av
Tiden är mogen

Och bakom mig brann allt som på ett bål
Ovanför mig seglade den vita örnen
Som prydde den båt jag skulle ta
Jag vadade ut mot facklorna

Den vita örnen kan ge oss svar
Ge dig av
Tiden är mogen
Portarna i norr finns inte kvar
Ge dig av
Tiden är mogen

Och jag hörde den gamles ord
Ljudet skar natten i bitar
Och nån blåste i sitt horn
Eldarna släcktes på bergen
Där skimrade en honungsfärgad sten
Jag gick upp och såg mig i spegeln
Mina lakan var våta och jag frös
Jag vaknade upp ur min febriga dröm

Den vita örnen kan ge oss svar
Ge dig av
Tiden är mogen
Portarna i norr finns inte kvar
Ge dig av
Tiden är mogen

Den ger dig styrka på din väg
Den här skall du alltid bära runt din hals
Och gav mig en skimrande sten
Den gamle mannen lyfte min hand
Som gudarna spådde en gång
Det stora mörkret är på väg igen
Lyssna på vinden ifrån norr
Vänta inte längre min vän


Relevant Tags:
TTiden ␞r MMogen iden ␞r ogen iTden ␞r oMgen fiden ッ␞r jogen fTiden ␞r jMogen Tfiden ⃐r Mjogen
5iden ␞r kogen 5Tiden バr kMogen T5iden バr Mkogen hiden ␐r nogen hTiden r nMogen Thiden ➐r Mnogen
yiden ␞r Moogen yTiden r Mgen Tyiden r Mgoen 6iden ␞rr Mkgen 6Tiden ␞ T6iden ␞r Mokgen
giden ␞d M9gen gTiden ␞dr M9ogen Tgiden ␞rd Mo9gen riden ␞4 M0gen rTiden ␞4r M0ogen Triden ␞r4 Mo0gen
Tiiden ␞g Mlgen Tden ␞gr Mlogen Tdien ␞rg Molgen Tjden ␞t Migen Tjiden ␞tr Miogen Tijden ␞rt Moigen
T9den ␞5 Moggen T9iden ␞5r Moen Ti9den ␞r5 Moegn Tlden ␞f Mohen Tliden ␞fr Mohgen Tilden ␞rf Moghen
Toden ␞e Moyen Toiden ␞er Moygen Tioden ␞re Mogyen Tkden Moben Tkiden Mobgen Tikden Mogben
T8den Moven T8iden Movgen Ti8den Mogven Tuden Mofen Tuiden Mofgen Tiuden Mogfen
Tidden Moten Tien Motgen Tiedn Mogten Tixen MogeenHOME
Popular Songs:
my god

poetically pathetic

la vieille dame

trompe la mort

egg shaped fred

hello it's me

ruchome piaski

i honestly love you

soul magic

imago

long road home

gifted & talented

chanson de rien du tout

who we are

if you only knew

bajo cero

du bist nicht mehr wie sonst zu mir

martyrium

prefiero

electrastar

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us