Uno Svenningsson
Skymtar Fr En Stund

Idag har jag hör ditt lilla hjärta slå.
Som en liten sol skiner du för mig.
Jag känner att jag lever och finns,
en del av mig finns ju där hos dig.

Och jag skymtar för en stund,
ett litet leende från dig.
Jag skymtar för en stund,
att jag står med dig i mina armar.
Du är min längtan.

Du färgar mig med det under av ljus
som du sprider här hos oss.
Säg var har du varit förrut?
Jag vet inte vad du kommer tycka nu,
om den värld du ska födas till.
Men du, jag vet att du är meningen.

Och jag skymtar för en stund,
ett litet leende från dig.
Jag skymtar för en stund,
att jag står med dig i mina armar.
Du är min längtan.
Du är min längtan.

Du kommer snart att förstå
vilken märklig värld vi lever i,
att glädje och sorg går hand i hand,
och att vi en dag ska skiljas åt.
Du är så välkommen hit,
hem till vårt palats.
Till denna värld som är vår,
som jag ska försöka få dig att älska
så mycket som det går.

Och jag skymtar för en stund,
ett litet leende från dig.
Jag skymtar för en stund,
att jag står med dig i mina armar.

Dagen, den kommer snart,
och jag längtar så efter dig nu!
Livet har sin gång,
i många, många år här till.
Du är min längtan.
Du är min längtan.

Idag har jag hör ditt lilla hjärta slå.
Som en liten sol skiner du för mig.


Mirror lyrics:

Som en liten sol skiner du för mig.
Idag har jag hör ditt lilla hjärta slå.

Du är min längtan.
Du är min längtan.
i många, många år här till.
Livet har sin gång,
och jag längtar så efter dig nu!
Dagen, den kommer snart,

att jag står med dig i mina armar.
Jag skymtar för en stund,
ett litet leende från dig.
Och jag skymtar för en stund,

så mycket som det går.
som jag ska försöka få dig att älska
Till denna värld som är vår,
hem till vårt palats.
Du är så välkommen hit,
och att vi en dag ska skiljas åt.
att glädje och sorg går hand i hand,
vilken märklig värld vi lever i,
Du kommer snart att förstå

Du är min längtan.
Du är min längtan.
att jag står med dig i mina armar.
Jag skymtar för en stund,
ett litet leende från dig.
Och jag skymtar för en stund,

Men du, jag vet att du är meningen.
om den värld du ska födas till.
Jag vet inte vad du kommer tycka nu,
Säg var har du varit förrut?
som du sprider här hos oss.
Du färgar mig med det under av ljus

Du är min längtan.
att jag står med dig i mina armar.
Jag skymtar för en stund,
ett litet leende från dig.
Och jag skymtar för en stund,

en del av mig finns ju där hos dig.
Jag känner att jag lever och finns,
Som en liten sol skiner du för mig.
Idag har jag hör ditt lilla hjärta slå.


Relevant Tags:
SSkymtar FFr EEn SStund kymtar r n tund kSymtar Fr nE tSund zkymtar cr sn ztund zSkymtar cFr sEn zStund Szkymtar Fcr Esn Sztund
wkymtar rr 3n wtund wSkymtar rFr 3En wStund Swkymtar Frr E3n Swtund dkymtar gr fn dtund dSkymtar gFr fEn dStund Sdkymtar Fgr Efn Sdtund
ekymtar tr rn etund eSkymtar tFr rEn eStund Sekymtar Ftr Ern Setund xkymtar vr 4n xtund xSkymtar vFr 4En xStund Sxkymtar Fvr E4n Sxtund
akymtar dr dn atund aSkymtar dFr dEn aStund Sakymtar Fdr Edn Satund Skkymtar Fr wn Sttund Symtar Fr wEn Sund Sykmtar Fr Ewn Sutnd
Slymtar F㶶r Enn Sfund Slkymtar Fr E Sftund Sklymtar Fr En Stfund Soymtar Frr Em S5und Sokymtar F Emn S5tund Skoymtar Fr Enm St5und
Smymtar Fd Eh Shund Smkymtar Fdr Ehn Shtund Skmymtar Frd Enh Sthund Sjymtar F4 Ej Syund Sjkymtar F4r Ejn Sytund Skjymtar Fr4 Enj Styund
Siymtar Fg Eb S6und Sikymtar Fgr Ebn S6tund Skiymtar Frg Enb St6und Skyymtar Ft Sgund Skmtar Ftr Sgtund Skmytar Frt Stgund
Skgmtar F5 Srund Skgymtar F5r Srtund Skygmtar Fr5 Strund Skhmtar Ff Stuund Skhymtar Ffr Stnd Skyhmtar Frf Stnud
Sk6mtar Fe Sthnd Sk6ymtar Fer Sky6mtar Fre Stuhnd Skumtar St7nd Skuymtar St7und Skyumtar Stu7nd
Sk7mtar Stknd Sk7ymtar Stkund Sky7mtar Stuknd Skjmtar Stind Stiund Skyjmtar Stuind
Sktmtar St8nd Sktymtar St8und Skytmtar Stu8nd Skymmtar Stjnd Skytar Stjund Skytmar Stujnd
Skyjtar Stynd Skymjtar Stuynd Skyktar StunndHOME
Popular Songs:
brigg

yuzumden dusen bin parca

my eyes adore you

leaving the city

emotional

konstapel melin

trash

1 lifetime

stop, look, listen (to your heart) (feat. marvin g...

wretched songs

new letters

denied

bible book bop

last train to hell

5 o'clock in the morning

i've got to go

cindy

he's got you

nunca

if you see her

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us