Trasdockorna
Trasdockorna

Att va' söta men lika som bär vad är det o ha?
Lite annorlunda är inget fel o va'
Om man är av en annan sort
Varför ska man kastas bort?

Lite trasiga
och knasiga!
Är vårt trasdocksgäng
Lite trasiga
och knasiga!
Det är vår refräng

Är din näsa sned
eller armen ur led
och din tå är gul och blå
Lappri säger trasdockan
- Du är lika bra ändå

Fast trasiga
och knasiga!
Vi sjunger vår refräng
Lite trasiga
och knasiga!
Är vårt trasdocksgäng


Mirror lyrics:

Är vårt trasdocksgäng
och knasiga!
Lite trasiga
Vi sjunger vår refräng
och knasiga!
Fast trasiga

- Du är lika bra ändå
Lappri säger trasdockan
och din tå är gul och blå
eller armen ur led
Är din näsa sned

Det är vår refräng
och knasiga!
Lite trasiga
Är vårt trasdocksgäng
och knasiga!
Lite trasiga

Varför ska man kastas bort?
Om man är av en annan sort
Lite annorlunda är inget fel o va'
Att va' söta men lika som bär vad är det o ha?


Relevant Tags:
TTrasdockorna rasdockorna rTasdockorna frasdockorna fTrasdockorna Tfrasdockorna 5rasdockorna 5Trasdockorna T5rasdockorna
hrasdockorna hTrasdockorna Thrasdockorna yrasdockorna yTrasdockorna Tyrasdockorna 6rasdockorna 6Trasdockorna T6rasdockorna
grasdockorna gTrasdockorna Tgrasdockorna rrasdockorna rTrasdockorna Trrasdockorna Tasdockorna Tarsdockorna Tdasdockorna
Tdrasdockorna Trdasdockorna T4asdockorna T4rasdockorna Tr4asdockorna Tgasdockorna Trgasdockorna Ttasdockorna Ttrasdockorna
Trtasdockorna T5asdockorna Tr5asdockorna Tfasdockorna Trfasdockorna Teasdockorna Terasdockorna Treasdockorna Traasdockorna
Trsdockorna Trsadockorna Trzsdockorna Trzasdockorna Trazsdockorna Trqsdockorna Trqasdockorna Traqsdockorna Trssdockorna
Trsasdockorna Trassdockorna Trwsdockorna Trwasdockorna Trawsdockorna Trxsdockorna Trxasdockorna Traxsdockorna Tradockorna
Tradsockorna Trazdockorna Traszdockorna Trawdockorna Traswdockorna Traddockorna Tradsdockorna Trasddockorna Traedockorna
Traesdockorna Trasedockorna Traxdockorna Trasxdockorna Traadockorna Trasadockorna Trasockorna Trasodckorna Trasxockorna
Trasdxockorna Traseockorna Trasdeockorna Trasfockorna Trasfdockorna Trasdfockorna Trasrockorna Trasrdockorna Trasdrockorna
Trascockorna Trascdockorna Trasdcockorna Trassockorna Trasdsockorna TrasdoockornaHOME
Popular Songs:
family picture

sweet release

rock you to hell

sing forever

stand by me [acoustic]

le hros d'un autre

it is well with my soul the rivers gonna keep on r

redwood hill

waving goodbye

le chteau perdu

who knows

y control

m.d.a.

aamuaurinkoon

saltwater cowboy

blood

les aventures de grard lambert

elvadimmans omdaning

mae

dime dnde dime cundo

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us