Totta Nslund
Allt Jag Gr Fr Dig

Alla små ska sova nu
alla små och också du
Tids nog blir du nog som jag
svart på vitt och natt till dag
Nya färger, nya ord
nya namn på samma jord
en dag ska du resa dig
och möta mörkret utan mig
Minns då det som tröstat dig
när natten lägrat sig
Stjärnors ljus och vackra drömmar
och allt jag gör för dig
Allt jag gör för dig

Du ska gå och lämna mig
Du ska gå och finna det
det du är och inte är
och vad du har att spela med
Minns då det som värmde dig
när kylan sänkte sig
Hjärtats ljus och stänk av lycka
och allt jag gör för dig
Allt jag gör för dig

Ingen väg är alltid rätt
ingen väg är alltid lätt
Men att gå är vägens mål
bortom tro och önskemål
Så håll i det som hjälper dig
när allting vänder sig
Stjärnors ljus och vackra drömmar
och allt jag gör för dig
Hjärtats ljus och stänk av lycka
och allt jag gör för dig
Allt jag gör för dig


Mirror lyrics:

Allt jag gör för dig
och allt jag gör för dig
Hjärtats ljus och stänk av lycka
och allt jag gör för dig
Stjärnors ljus och vackra drömmar
när allting vänder sig
Så håll i det som hjälper dig
bortom tro och önskemål
Men att gå är vägens mål
ingen väg är alltid lätt
Ingen väg är alltid rätt

Allt jag gör för dig
och allt jag gör för dig
Hjärtats ljus och stänk av lycka
när kylan sänkte sig
Minns då det som värmde dig
och vad du har att spela med
det du är och inte är
Du ska gå och finna det
Du ska gå och lämna mig

Allt jag gör för dig
och allt jag gör för dig
Stjärnors ljus och vackra drömmar
när natten lägrat sig
Minns då det som tröstat dig
och möta mörkret utan mig
en dag ska du resa dig
nya namn på samma jord
Nya färger, nya ord
svart på vitt och natt till dag
Tids nog blir du nog som jag
alla små och också du
Alla små ska sova nu


Relevant Tags:
AAllt JJag GGr FFr DDig llt ag r r ig lAlt aJg Gr Fr iDg zllt kag hr cr xig zAllt kJag hGr cFr xDig Azllt Jkag Ghr Fcr Dxig
qllt iag yr rr eig qAllt iJag yGr rFr eDig Aqllt Jiag Gyr Frr Deig sllt mag br gr fig sAllt mJag bGr gFr fDig Asllt Jmag Gbr Fgr Dfig
wllt nag vr tr rig wAllt nJag vGr tFr rDig Awllt Jnag Gvr Ftr Drig xllt hag fr vr cig xAllt hJag fGr vFr cDig Axllt Jhag Gfr Fvr Dcig
Alllt uag tr dr sig Alt uJag tGr dFr sDig Allt Juag Gtr Fdr Dsig Aklt Jaag Gr Fr Diig Akllt Jg Gr Fr Dg Alklt Jga Gr Fr Dgi
Aolt Jzg G㶶r F㶶r Djg Aollt Jzag Gr Fr Djig Alolt Jazg Gr Fr Dijg Aplt Jqg Grr Frr D9g Apllt Jqag G F D9ig Alplt Jaqg Gr Fr Di9g
Jsg Gd Fd Dlg Jsag Gdr Fdr Dlig Altl Jasg Grd Frd DilgHOME
Popular Songs:
true lies

it's bad

dinner for one please, james

shortwave

vamo'a matarlos

the 6th gate

magic mountainman

love one another

noche de ronda

vorwarts, all right !

one of these days

philosopher's stone

la canzone che scrivo per te

fuego informal

todo mundo est feliz

the world needs a melody

white christmas

take the money and run

sound of melodies

morning

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us