Totta Nă¤slund
Det Blă´ser En Vind

Kulen höst i Stockholm
det är nästan alltid natt
över dimrökiga gatljus
leker pappersskräp tafatt
Jag står vilsen i mitt fönster
som frusen pĂĄ en stad
bakom tusen låsta dörrar
ligger tystnaden total

Det blĂĄser en vind, narig och snĂĄl
över övergivna gator utan mål
skynda hem fort, regla din port
det blĂĄser en vind
det blĂĄser en vind

Det är lögner och jurister
business-politik
där männskor kallas marknader
och girighet etik
det är rädslan som regerar
det är hatet som går vakt
Där liv har blivit mindre värt
än egendom och makt

Det blĂĄser en vind, det ylar en storm
där vilddjuret ska födas och ta form
han bidar sin tid, han söker sin strid
Det blĂĄser en vind
det blĂĄser en vind

När det går tio tusen lögner på varje ärlig man
så är det bättre att va laglös än aldrig vara sann
du är männska du är männska
du har hjärta du har själ
men denna kulna höst på jorden
är du tjänare och träl

Det blĂĄser en vind, isande kall
genom övergivna drömmar i förfall
av all dess motiv, är människan fri
Det blĂĄser en vind
det blĂĄser en vind


Mirror lyrics:

det blĂĄser en vind
Det blĂĄser en vind
av all dess motiv, är människan fri
genom övergivna drömmar i förfall
Det blĂĄser en vind, isande kall

är du tjänare och träl
men denna kulna höst på jorden
du har hjärta du har själ
du är männska du är männska
så är det bättre att va laglös än aldrig vara sann
När det går tio tusen lögner på varje ärlig man

det blĂĄser en vind
Det blĂĄser en vind
han bidar sin tid, han söker sin strid
där vilddjuret ska födas och ta form
Det blĂĄser en vind, det ylar en storm

än egendom och makt
Där liv har blivit mindre värt
det är hatet som går vakt
det är rädslan som regerar
och girighet etik
där männskor kallas marknader
business-politik
Det är lögner och jurister

det blĂĄser en vind
det blĂĄser en vind
skynda hem fort, regla din port
över övergivna gator utan mål
Det blĂĄser en vind, narig och snĂĄl

ligger tystnaden total
bakom tusen låsta dörrar
som frusen pĂĄ en stad
Jag står vilsen i mitt fönster
leker pappersskräp tafatt
över dimrökiga gatljus
det är nästan alltid natt
Kulen höst i Stockholm


Relevant Tags:
DDet BBlă´ser EEn VVind et lă´ser n ind eDt lBă´ser nE iVnd xet vlă´ser sn bind xDet vBlă´ser sEn bVind Dxet Bvlă´ser Esn Vbind
eet glă´ser 3n cind eDet gBlă´ser 3En cVind Deet Bglă´ser E3n Vcind fet nlă´ser fn gind fDet nBlă´ser fEn gVind Dfet Bnlă´ser Efn Vgind
ret hlă´ser rn find rDet hBlă´ser rEn fVind Dret Bhlă´ser Ern Vfind cet Bllă´ser 4n Viind cDet Bă´ser 4En Vnd Dcet Băl´ser E4n Vnid
set Bkă´ser dn Vjnd sDet Bklă´ser dEn Vjind Dset Blkă´ser Edn Vijnd Boă´ser wn V9nd Dt Bolă´ser wEn V9ind Dte Bloă´ser Ewn Vi9nd
Dst Bpă´ser Enn Vlnd Bplă´ser E Vlind Dest Blpă´ser En Vilnd D3t Blăă´ser Em Vond D3et Bl´ser Emn Voind De3t Bl´ăser Enm Viond
Dft Blă´´ser Eh Vknd Blăser Ehn Vkind Deft Blăs´er Enh Viknd Drt Blă´sser Ej V8nd Blă´er Ejn V8ind Dert Blă´esr Enj Vi8nd
D4t Blă´zer Eb Vund D4et Blă´zser Ebn Vuind De4t Blă´szer Enb Viund Ddt Blă´wer Vinnd Ddet Blă´wser Vid Dedt Blă´swer Vidn
Dwt Blă´der Vimd Dwet Blă´dser Vimnd Dewt Blă´sder Vinmd Dett Blă´eer Vihd De Blă´eser VihndHOME
Popular Songs:
everything needs love (feat. boa)

change of heart

hay amores (ft. asesino)

quand ceux qui vont

like you

we are not alone

everything can change

fera ventura

day without air

waiting

la ladrona

you set my heart on fire

lauren & i

reaching out

yesterday

white shadow

lig lig lig lă©

reinkarnerad exakt som fă¶rut

thunder without rain

moro mu sss

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us