Totalt Jăƒâ€vla Măƒâ¶rker
Făƒâ€ngelse Med Vita Knutar

SkrÀmd till tystnad, en tystnad som skrÀmmer
Slagen till lydnad med vÄrdande hÀnder
GrÄtande barn i kliniskt rena hus
En födelsedag, en tÄrta, ett rep, ett utblÄst ljus

Vad hade ni vÀntat er? Vad ville ni se?

Jag vet att ni skrÀmmer, jag vet att ni slÄr
Uppfostrans tradition sÀtter sina spÄr
Ett klonat mysterium, hem ljuva hem
Jag tar hellre mitt liv Àn att Äka tillbaka igen

Psykisk tortyr dag efter dag, i ett fÀngelse med vita knutarMirror lyrics:


Psykisk tortyr dag efter dag, i ett fÀngelse med vita knutar

Jag tar hellre mitt liv Àn att Äka tillbaka igen
Ett klonat mysterium, hem ljuva hem
Uppfostrans tradition sÀtter sina spÄr
Jag vet att ni skrÀmmer, jag vet att ni slÄr

Vad hade ni vÀntat er? Vad ville ni se?

En födelsedag, en tÄrta, ett rep, ett utblÄst ljus
GrÄtande barn i kliniskt rena hus
Slagen till lydnad med vÄrdande hÀnder
SkrÀmd till tystnad, en tystnad som skrÀmmer


Relevant Tags:
FFăƒâ€ngelse MMed VVita KKnutar ăƒâ€ngelse ed ita nutar ăFƒâ€ngelse eMd iVta nKutar căƒâ€ngelse jed bita lnutar cFăƒâ€ngelse jMed bVita lKnutar
Fcăƒâ€ngelse Mjed Vbita Klnutar răƒâ€ngelse ked cita onutar rFăƒâ€ngelse kMed cVita oKnutar Frăƒâ€ngelse Mked Vcita Konutar găƒâ€ngelse ned gita mnutar
gFăƒâ€ngelse nMed gVita mKnutar Fgăƒâ€ngelse Mned Vgita Kmnutar tăƒâ€ngelse Meed fita jnutar tFăƒâ€ngelse Md fVita jKnutar Ftăƒâ€ngelse Mde Vfita Kjnutar
văƒâ€ngelse Msd Viita inutar vFăƒâ€ngelse Msed Vta iKnutar Fvăƒâ€ngelse Mesd Vtia Kinutar dăƒâ€ngelse M3d Vjta Knnutar dFăƒâ€ngelse M3ed Vjita Kutar
Fdăƒâ€ngelse Me3d Vijta Kuntar Făăƒâ€ngelse Mfd V9ta Kmutar Fƒâ€ngelse Mfed V9ita Fƒăâ€ngelse Mefd Vi9ta Knmutar Fッâ€ngelse Mrd Vlta Khutar
Făâ€ngelse Mred Vlita Khnutar Fă⃀ngelse Merd Vilta Knhutar Făƒââ€ngelse M4d Vota Kjutar Fダngelse M4ed Voita Fダângelse Me4d Viota Knjutar
Făƒâ€€ngelse Mdd Vkta Kbutar Făƒângelse Mded Vkita Kbnutar Făƒân€gelse Medd Vikta Knbutar Făƒâ€nngelse Mwd V8ta Knuutar Făƒâ€gelse Mwed V8ita Kntar
Făƒâ€gnelse Mewd Vi8ta Kntuar Făƒâ€mgelse Vuta Knhtar Făƒâ€mngelse Me Vuita Făƒâ€nmgelse Med Viuta Knuhtar Făƒâ€hgelse Mex Vitta Kn7tar
Făƒâ€hngelse Mexd Via Kn7utar Făƒâ€nhgelse Medx Viat Knu7tar Făƒâ€jgelse Mee Vifa Knktar Făƒâ€jngelse Vifta Knkutar Făƒâ€njgelse Mede Vitfa Knuktar
Făƒâ€bgelse Mef Vi5a Knitar Făƒâ€bngelse Vi5ta Kniutar Făƒâ€nbgelse Medf Vit5a Knuitar Făƒâ€nggelse Mer Viha Kn8tar Făƒâ€nelse Vihta Kn8utar
Făƒâ€neglse Medr Vitha Knu8tar Făƒâ€nhelse Mec Viya Knjtar Mecd Viyta Făƒâ€nghelse Medc Vitya Knujtar Făƒâ€nyelse Mes Vi6a Knytar
Făƒâ€nygelse Vi6ta Knyutar Făƒâ€ngyelse Meds Vit6a Knuytar Făƒâ€nbelse Viga Knuttar Vigta Knuar Făƒâ€ngbelse Vitga Knuatr
Făƒâ€nvelse Vira Knufar Făƒâ€nvgelse Virta Knuftar Făƒâ€ngvelse Vitra Knutfar Făƒâ€nfelse Vitaa Knu5ar Făƒâ€nfgelse Vit Knu5tar
Făƒâ€ngfelse Vita Knut5ar Făƒâ€ntelse Vitz Knuhar Făƒâ€ntgelse Vitza Făƒâ€ngtelse Vitaz Knuthar Făƒâ€ngeelse Vitq Knuyar
Făƒâ€nglse Vitqa Făƒâ€nglese Vitaq KnutyarHOME
Popular Songs:
quelqu'un

irreversal

how much i've lied

adhd

real life alibis

diane

calling orson

she's about as lonely as i'm going to let her get

hero

if i can't have you

bayview (time ain't no friend)

love's a trip

on n'sait jamais (feat. magic system)

ya no te necesito

blue moon of kentucky

tentang diriku

mince showercap (part 2)

love vs. life

jenter fra en liten plass

estado inmăłvil

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us