Tose Proeski
ao Mi Je

'ŽAO MI JE' (Lyrics by Leontina Vukomanović)

Žao mi je
Tek sad sam sve
O tebi naučio
Al najviše žao mi je
Zalud sam te učio
I da voliš do neba
I da praštaš kad treba

Å ta sam to stvorio?
Za Å¡ta se borio?
Da njemu bolja vratiš se
On je to čekao
Ni hvala nije rekao

Å ta sam to stvorio?
Za Å¡ta se borio?
Za poljubac i "laku noć"
I da pamtim bez sna
Tu našu zadnju noć

Žao mi je
Pale su sve
Maske tvoje prevare
Htjela si ljek samo za bol
Ali ne za zauvjek

Kad te on nije htjeo
Samo ja sam te smeo

Å ta sam to stvorio?
Za Å¡ta se borio?
Da njemu bolja vratiš se
On je to čekao
Ni hvala nije rekao

Å ta sam to stvorio?
Za Å¡ta se borio?
Za poljubac i "laku noć"
I da pamtim bez sna
Tu našu zadnju noć

Å ta sam to stvorio?
Za Å¡ta se borio?
Da njemu bolja vratiš se
On je to čekao
Ni hvala nije rekao

Å ta sam to stvorio?
Za Å¡ta se borio?
Za poljubac i "laku noć"
I da pamtim bez sna
Tu našu zadnju noć

I da pamtim bez sna
Tu našu zadnju noć


Mirror lyrics:

Tu našu zadnju noć
I da pamtim bez sna

Tu našu zadnju noć
I da pamtim bez sna
Za poljubac i "laku noć"
Za Å¡ta se borio?
Å ta sam to stvorio?

Ni hvala nije rekao
On je to čekao
Da njemu bolja vratiš se
Za Å¡ta se borio?
Å ta sam to stvorio?

Tu našu zadnju noć
I da pamtim bez sna
Za poljubac i "laku noć"
Za Å¡ta se borio?
Å ta sam to stvorio?

Ni hvala nije rekao
On je to čekao
Da njemu bolja vratiš se
Za Å¡ta se borio?
Å ta sam to stvorio?

Samo ja sam te smeo
Kad te on nije htjeo

Ali ne za zauvjek
Htjela si ljek samo za bol
Maske tvoje prevare
Pale su sve
Žao mi je

Tu našu zadnju noć
I da pamtim bez sna
Za poljubac i "laku noć"
Za Å¡ta se borio?
Å ta sam to stvorio?

Ni hvala nije rekao
On je to čekao
Da njemu bolja vratiš se
Za Å¡ta se borio?
Å ta sam to stvorio?

I da praštaš kad treba
I da voliš do neba
Zalud sam te učio
Al najviše žao mi je
O tebi naučio
Tek sad sam sve
Žao mi je

'ŽAO MI JE' (Lyrics by Leontina Vukomanović)


Relevant Tags:
ao MMi JJe ao i e ao iM eJ ㅅao ji ke ao jMi kJe ⅾao Mji Jke ao ki ie ㅾao kMi iJe ㅾao Mki Jie
⾾ao ni me ao nMi mJe ao Mni Jme aao Mii ne o M nJe oa Mi Jne zo Mj he zao hJe azo Mij Jhe
qo M9 ue qao M9i uJe aqo Mi9 Jue so Ml Jee sao Mli J aso Mil JeHOME
Popular Songs:
you keep coming back like a song

whoop de doo

there'll be sad songs

half mast

stereo superstar

believe

i'm still standing

possession

crescent heights

enseame a decir te quiero

forget about me

exposed

hosea

myrskynsilmn

le monde est sourd

love never fails

i'll get by (as long as i have you)

wish

love that carries me

beatnik's ass

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us