Torsson
„É‚źďresundstwist

Vill du äta en smörgås med leverpastej?
Och dricka en Tuborg, en mellanöl, med mig?
Okej, Helsingör e ju knappast Marseille!
Jag frågar ändå: "Vill du tura med mig"?

Vi plöjer fram mellan farliga grund.
Blåsten e hård, 17 meter per sekund.
Vi ska angöra land om en liten stund.
Vi e p√ɬ• v√ɬ§g med b√ɬ•t √ɬ∂ver √É‚Äďresund.

F√ɬ§rjan g√ɬ•r √ɬ∂ver √É‚Äďresund,
vi tar samma båt som sist.
Kaptenen han e glad o rund,
o vi får varsin påse Twist.
Styrman spelar Hammondorgel,
o båtsman e batterist.
Alla klappar takten,
o ingen har trist,
med en √É‚Äďresundstwist!
Nä då!!

Vågorna slår över boj o brigg,
det skummar kraftigt för ett ögonblick.
Det e uppehåll nu,
det kan ändra sig kvickt.
O väderleksrapporten lovar måttlig sikt.

F√ɬ§rjan g√ɬ•r √ɬ∂ver √É‚Äďresund,
vi tar samma båt som sist.
Kaptenen han e glad o rund,
o vi får varsin påse Twist.
Styrman spelar Hammondorgel,
o båtsman e batterist.
Alla klappar takten,
o ingen har trist,
med en √É‚Äďresundstwist!

F√ɬ§rjan g√ɬ•r √ɬ∂ver √É‚Äďresund,
vi tar samma båt som sist.
Kaptenen han e glad o rund,
o vi får varsin påse Twist.
Styrman spelar Hammondorgel,
o båtsman e batterist.
Alla klappar takten,
o ingen har trist,
med en √É‚Äďresundstwist!
Nä då!!

√É‚Äďresundstwist
√É‚Äďresundstwist
√É‚Äďresundstwist


Mirror lyrics:

√É‚Äďresundstwist
√É‚Äďresundstwist
√É‚Äďresundstwist

Nä då!!
med en √É‚Äďresundstwist!
o ingen har trist,
Alla klappar takten,
o båtsman e batterist.
Styrman spelar Hammondorgel,
o vi får varsin påse Twist.
Kaptenen han e glad o rund,
vi tar samma båt som sist.
F√ɬ§rjan g√ɬ•r √ɬ∂ver √É‚Äďresund,

med en √É‚Äďresundstwist!
o ingen har trist,
Alla klappar takten,
o båtsman e batterist.
Styrman spelar Hammondorgel,
o vi får varsin påse Twist.
Kaptenen han e glad o rund,
vi tar samma båt som sist.
F√ɬ§rjan g√ɬ•r √ɬ∂ver √É‚Äďresund,

O väderleksrapporten lovar måttlig sikt.
det kan ändra sig kvickt.
Det e uppehåll nu,
det skummar kraftigt för ett ögonblick.
Vågorna slår över boj o brigg,

Nä då!!
med en √É‚Äďresundstwist!
o ingen har trist,
Alla klappar takten,
o båtsman e batterist.
Styrman spelar Hammondorgel,
o vi får varsin påse Twist.
Kaptenen han e glad o rund,
vi tar samma båt som sist.
F√ɬ§rjan g√ɬ•r √ɬ∂ver √É‚Äďresund,

Vi e p√ɬ• v√ɬ§g med b√ɬ•t √ɬ∂ver √É‚Äďresund.
Vi ska angöra land om en liten stund.
Blåsten e hård, 17 meter per sekund.
Vi plöjer fram mellan farliga grund.

Jag frågar ändå: "Vill du tura med mig"?
Okej, Helsingör e ju knappast Marseille!
Och dricka en Tuborg, en mellanöl, med mig?
Vill du äta en smörgås med leverpastej?


Relevant Tags:
„„É‚źďresundstwist É‚źďresundstwist É„‚źďresundstwist „ÉÉ‚źďresundstwist „‚źďresundstwist „‚Éźďresundstwist
„É‚‚źďresundstwist „Éźďresundstwist „Éź‚ďresundstwist „É‚źźďresundstwist „É‚ďresundstwist „É‚ďźresundstwist
„É‚źďďresundstwist „É‚źresundstwist „É‚źrďesundstwist „É‚źďrresundstwist „É‚źďesundstwist „É‚źďersundstwist
„É‚źďdesundstwist „É‚źďdresundstwist „É‚źďrdesundstwist „É‚źď4esundstwist „É‚źď4resundstwist „É‚źďr4esundstwist
„É‚źďgesundstwist „É‚źďgresundstwist „É‚źďrgesundstwist „É‚źďtesundstwist „É‚źďtresundstwist „É‚źďrtesundstwist
„É‚źď5esundstwist „É‚źď5resundstwist „É‚źďr5esundstwist „É‚źďfesundstwist „É‚źďfresundstwist „É‚źďrfesundstwist
„É‚źďeesundstwist „É‚źďeresundstwist „É‚źďreesundstwist „É‚źďrsundstwist „É‚źďrseundstwist „É‚źďrssundstwist
„É‚źďrsesundstwist „É‚źďressundstwist „É‚źďr3sundstwist „É‚źďr3esundstwist „É‚źďre3sundstwist „É‚źďrfsundstwist
„É‚źďrefsundstwist „É‚źďrrsundstwist „É‚źďrersundstwist „É‚źďr4sundstwist „É‚źďre4sundstwist „É‚źďrdsundstwist
„É‚źďredsundstwist „É‚źďrwsundstwist „É‚źďrwesundstwist „É‚źďrewsundstwist „É‚źďreundstwist „É‚źďreusndstwist
„É‚źďrezundstwist „É‚źďrezsundstwist „É‚źďreszundstwist „É‚źďrewundstwist „É‚źďreswundstwist „É‚źďredundstwist
„É‚źďresdundstwist „É‚źďreeundstwist „É‚źďreseundstwist „É‚źďrexundstwist „É‚źďrexsundstwist „É‚źďresxundstwist
„É‚źďreaundstwist „É‚źďreasundstwist „É‚źďresaundstwist „É‚źďresuundstwist „É‚źďresndstwist „É‚źďresnudstwist
„É‚źďreshndstwist „É‚źďreshundstwist „É‚źďresuhndstwist „É‚źďres7ndstwist „É‚źďres7undstwist „É‚źďresu7ndstwist
„É‚źďreskndstwist „É‚źďreskundstwist „É‚źďresukndstwist „É‚źďresindstwist „É‚źďresiundstwist „É‚źďresuindstwist
„É‚źďres8ndstwist „É‚źďres8undstwist „É‚źďresu8ndstwist „É‚źďresjndstwist „É‚źďresjundstwist „É‚źďresujndstwist
„É‚źďresyndstwist „É‚źďresyundstwist „É‚źďresuyndstwist „É‚źďresunndstwist „É‚źďresudstwist „É‚źďresudnstwist
„É‚źďresumdstwist „É‚źďresumndstwist „É‚źďresunmdstwist „É‚źďresuhdstwist „É‚źďresunhdstwist „É‚źďresujdstwist
„É‚źďresunjdstwist „É‚źďresubdstwist „É‚źďresubndstwist „É‚źďresunbdstwist „É‚źďresunddstwist „É‚źďresunstwist
„É‚źďresunsdtwist „É‚źďresunxstwist „É‚źďresunxdstwist „É‚źďresundxstwist „É‚źďresunestwist „É‚źďresunedstwist
„É‚źďresundestwist „É‚źďresunfstwist „É‚źďresunfdstwistHOME
Popular Songs:
play with me

i'll be home for christmas

alipin ako

whatever it is

false goodbyes

without you

do better

music & wine

la prima volta

animals like me

hellraiser

not tonight

oso zo

arise

living in a dream

made it brighter

noel christmas eve, 1913

somewhere else to be

i have faith

por amor (duet with jon secada)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us