Torsson
Fickkniven, Atlasen Och Spegeln

Min fickkniv e åtta centimeter,
och uppfälld e den dubbelt så lång.
Jag har haft den till att sätta upp tapeter,
o klippa ut små bitar ur kartong.
Jag fick den i present, av en syster till min fru,
när jag lagade en diskmaskin som hade gått itu.

Jag lägger den i högen som jag ska packa ner.
Den vill jag inte glömma. Den måste jag ha med!

Jag har en gammal världsatlas på vinden.
Som länge bara stått o samlat damm.
På mittuppslaget ligger bortre Indien,
med Thailand o Burma o Vietnam.
En fjärdedel av Norge, har någon rivit ut.
Men det gör ingenting, för Norge har jag sett förut.

Jag lägger den i högen som jag ska packa ner.
Den vill jag inte glömma. Den måste jag ha med!

Jag reser långt, långt, långt på min semester.
O det e trångt, trångt, trångt i mina väskor.
O det finns mer, att packa ner.

Jag har en liten, fyrkantig spegel,
i ett litet, hopfällbart ställ.
O jag har som en egen liten regel,
att putsa den blank varje kväll.
Den e perfekt att kasta, solkatter med,
när infallsvinkeln inte e för sned.

Jag lägger den i högen som jag ska packa ner.
Den vill jag inte glömma. Den måste jag ha med!

Den måste jag ha med!

Den måste jag ha med!


Mirror lyrics:

Den måste jag ha med!

Den måste jag ha med!

Den vill jag inte glömma. Den måste jag ha med!
Jag lägger den i högen som jag ska packa ner.

när infallsvinkeln inte e för sned.
Den e perfekt att kasta, solkatter med,
att putsa den blank varje kväll.
O jag har som en egen liten regel,
i ett litet, hopfällbart ställ.
Jag har en liten, fyrkantig spegel,

O det finns mer, att packa ner.
O det e trångt, trångt, trångt i mina väskor.
Jag reser långt, långt, långt på min semester.

Den vill jag inte glömma. Den måste jag ha med!
Jag lägger den i högen som jag ska packa ner.

Men det gör ingenting, för Norge har jag sett förut.
En fjärdedel av Norge, har någon rivit ut.
med Thailand o Burma o Vietnam.
På mittuppslaget ligger bortre Indien,
Som länge bara stått o samlat damm.
Jag har en gammal världsatlas på vinden.

Den vill jag inte glömma. Den måste jag ha med!
Jag lägger den i högen som jag ska packa ner.

när jag lagade en diskmaskin som hade gått itu.
Jag fick den i present, av en syster till min fru,
o klippa ut små bitar ur kartong.
Jag har haft den till att sätta upp tapeter,
och uppfälld e den dubbelt så lång.
Min fickkniv e åtta centimeter,


Relevant Tags:
FFickkniven, AAtlasen OOch SSpegeln ickkniven, tlasen ch pegeln iFckkniven, tAlasen cOh pSegeln cickkniven, ztlasen kch zpegeln cFickkniven, zAtlasen kOch zSpegeln
Fcickkniven, Aztlasen Okch Szpegeln rickkniven, qtlasen 9ch wpegeln rFickkniven, qAtlasen 9Och wSpegeln Frickkniven, Aqtlasen O9ch Swpegeln gickkniven, stlasen 0ch dpegeln
gFickkniven, sAtlasen 0Och dSpegeln Fgickkniven, Astlasen O0ch Sdpegeln tickkniven, wtlasen lch epegeln tFickkniven, wAtlasen lOch eSpegeln Ftickkniven, Awtlasen Olch Sepegeln
vickkniven, xtlasen ich xpegeln vFickkniven, xAtlasen iOch xSpegeln Fvickkniven, Axtlasen Oich Sxpegeln dickkniven, Attlasen Occh apegeln dFickkniven, Alasen Oh aSpegeln
Fdickkniven, Altasen Ohc Sapegeln Fiickkniven, Aflasen Ofh Sppegeln Fckkniven, Aftlasen Ofch Segeln Fcikkniven, Atflasen Ocfh Sepgeln Fjckkniven, A5lasen Oxh S0egeln
Fjickkniven, A5tlasen Oxch S0pegeln Fijckkniven, At5lasen Ocxh Sp0egeln F9ckkniven, Ahlasen Ovh Slegeln F9ickkniven, Ahtlasen Ovch Slpegeln Fi9ckkniven, Athlasen Ocvh Splegeln
Flckkniven, Aylasen Odh Soegeln Flickkniven, Aytlasen Odch Sopegeln Filckkniven, Atylasen Ocdh Spoegeln Fockkniven, A6lasen Ochh Speegeln Foickkniven, A6tlasen Oc Spgeln
Fiockkniven, At6lasen Och Spgeeln Fkckkniven, Aglasen Ocj Spsgeln Fkickkniven, Agtlasen Ocjh Spsegeln Fikckkniven, Atglasen Ochj Spesgeln F8ckkniven, Arlasen Ocu Sp3geln
F8ickkniven, Artlasen Ocuh Sp3egeln Fi8ckkniven, Atrlasen Ochu Spe3geln Fuckkniven, Atllasen Ocn Spfgeln Fuickkniven, Atasen Ocnh Spfegeln Fiuckkniven, Atalsen Ochn Spefgeln
Ficckkniven, Atkasen Ocb Sprgeln Fikkniven, Atklasen Ocbh Spregeln Fikckniven, Atlkasen Ochb Spergeln Fifkkniven, Atoasen Ocg Sp4geln Fifckkniven, Atolasen Ocgh Sp4egeln
Ficfkkniven, Atloasen Ochg Spe4geln Fixkkniven, Atpasen Ocy Spdgeln Fixckkniven, Atplasen Ocyh Spdegeln Ficxkkniven, Atlpasen Ochy Spedgeln Fivkkniven, Atlaasen Spwgeln
Fivckkniven, Atlsen Spwegeln Ficvkkniven, Atlsaen Spewgeln Fidkkniven, Atlzsen Speggeln Fidckkniven, Atlzasen Speeln Ficdkkniven, Atlazsen Speegln
Fickkkniven, Atlqsen Speheln Fickniven, Atlqasen Spehgeln Fickkniven, Atlaqsen Spegheln Ficlkniven, Atlssen Speyeln Ficlkkniven, Atlsasen Speygeln
Ficklkniven, Atlassen Spegyeln Ficokniven, Atlwsen Spebeln Ficokkniven, Atlwasen Spebgeln Fickokniven, Atlawsen Spegbeln Ficmkniven, Atlxsen Speveln
Ficmkkniven, Atlxasen Spevgeln Fickmkniven, Atlaxsen Spegveln Ficjkniven, Spefeln Ficjkkniven, Atlaen Fickjkniven, Atlaesn Spegfeln
Ficikniven, Atlazen Speteln Ficikkniven, Spetgeln Fickikniven, Atlaszen Spegteln Atlawen Spegeeln Spegln
Ficknkiven, Atlaswen Speglen Ficklniven, Atladen Spegsln Atladsen Spegseln Fickklniven, Atlasden Spegesln Fickoniven, Atlaeen Speg3ln
Atlaesen Speg3eln Fickkoniven, Atlaseen Spege3ln Fickmniven, Atlaxen Spegfln Fickkmniven, Atlasxen SpegeflnHOME
Popular Songs:
trio

someday soon

coeur sacr

without a clue

ik kom tot leven

the siren

dame

eyes of the world

annie devine

walking in the air

the way she loved me

breaking and reaching

taking you home

i believe in you

hors d'oeuvres avant le coup d'etat (picture frame

tenuousness

goodbye

every mothers son

prendre racine

blue side of lonesome

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us